Administratīvās lietas
Civillietas
Ekspertīzes un novērtēšana
Ģimenes tiesības
Grāmatvedības pakalpojumi
Krimināllietas
Līdzdalība darijumos
Notāra pakalpojumi
Parādu atgriešana
Uzņēmumu juridiskā apkalpošana
Uzņēmumu reģistrācija
Vīzu un dokumentu noformēšana
Cits