Юридическая проверка недвижимост и, анализ договоров и др. документов. Правовой эксперт по недвижимост и. Разработка д
Rīga
Юр. бюро Stelard
Kustamās mantas vērtēšana, nekustamā īpašuma vērtēšana un ekspertīzes . Vērtēšanas birojs "Eksperts" ir operatīvāka is un
Rīga
Vērtēšanas birojs Ekspe...
Предоставляе м профессиона льные услуги по детекции лжи (проверка на полиграфе) для коммерчески х организаций , частных лиц,
Rīga
SIA Psy Technology
Juridiskā palīdzība darījumos ar nekustamā īpašuma iegādi: īpašuma pārbaude, līgumu analīze un sastādīšana (pirkuma/no ma
Rīga
SIA Advocatus