Оспаривание администрат ивных актов (решений органов самоуправле ния, налоговой администрац ии, трудовой инспекции и др. ).
Rīga
Jurbalt
Юридические услуги. Помощь. Консультаци и. Я - опытный юрист. Вы не знаете что делать? Приходите, поможем. Полный с
Rīga
Juridiskais birojs Prol...
Atņēma vai grib atņemt vadītāja apliecību par transportlī dzekļa vadīšanu reibumā? Mēs palīdzēsim. Kralow&Co ir vienīgā u
Rīga
Kralow&co
Юридическая помощь юриста по Администрат ивным делам в Латвии. - Оспаривание решения Службы Государстве нных Доходов (
Rīga
Baltic Rise
Juridiskais birojs sniedz sekojošo veidu juridiskos pakalpojumu s: Juridiskie pakalpojumi Latvijā un citās ES valstīs;
Rīga
Jbmng
Профессионал ьно, качественно , конфиденциа льно. Юридическое бюро предлагает весь спектр услуг: - Юридическая поддерж
Rīga
Juristu birojs
Бесплатние Юридические консультаци и каждый день с 9-19 Юридическая фирма предлагаюет услуги: 1. Бракоразвод ные дела, р
Rīga
Juridiskais Birojs
Profesionāli , kvalitatīvi , konfidenciā li. Juridiskais birojs piedāvā veselu virkni pakalpojumu : -Juridiskai s atbals
Rīga
Juristu birojs
Я - опытный юрист. Важно: чем быстрее Вы обратитесь к профессиона лам, тем с меньшими трудностями , и меньшими финансовы
Rīga
Juridiskais birojs
Иски. Соглашения. Заявления. Доверенност и. Tulkojumi no/uz igauņu, lietuviešu, latviešu, krievu, vācu, angļu valodu u.
Rīga
Strendžers
Избавим от долгов. Банкротство - за 1 год. Оплата по результату. Вы не знаете что делать. Приходите, поможем -
Rīga
Maksātnespēja SIA prole...
Избавим от долгов. Банкротство - за 1 год. - Нет денег платить за ипотечный или потребитель ский (быстрый) кредит?
Rīga
Bankrot Lv
Избавим от долгов. Банкротство - за 1 год. Оплата по результату. Вы не знаете что делать. Приходите, поможем -
Rīga
Maksātnespēja SIA prole...
Избавим от долгов. Банкротство - за 1 год. - Нет денег платить за ипотечный или потребитель ский (быстрый) кредит?
Rīga
Bankrot Lv
Bezmaksas Juridiskās konsultācij as no 9-18 Juridiskais birojs piedāvā: 1. Laulību šķiršanas lietās un alimentu piedziņ
Rīga
Juridiskais birojs
Fiksētas cenas par konkrētu reģistrācij as darbību vai procesuālo dokumentu - sākot no 20, - Eur. Denominācij a. Parādu
Rīga
Lex master
Fizisko personu maksātnespē ja 1. Fizisko personu maksātnespē jas pieteikumu sagatavošan a un iesniegšana tiesā; 2. Pārst
Rīga
Petroff
Fiziskas personas maksātnespē jas process. Atbrīvosim no visiem parādiem 1 gadu laikā. Kredītņēmēj u juridiskā aizsardzība
Rīga
Maksātnespēja SIA prole...
Иски. Соглашения. Заявления. Доверенност и. Tulkojumi no/uz igauņu, lietuviešu, latviešu, krievu, vācu, angļu valodu u.
Rīga
Strendžers
Консультации юриста. Иски. Соглашения. Заявления. Жалобы. Объяснитель ные, Я - опытный юрист. Составление договоров.
Rīga
Juridiskais birojs Prol...
Иски. Соглашения. Заявления. Доверенност и. Tulkojumi no/uz igauņu, lietuviešu, latviešu, krievu, vācu, angļu valodu u.
Rīga
Strendžers
Bezmaksas Juridiskās konsultācij as katru darba dienu no 9-18 Juridiskais birojs piedāvā: 1. Laulību šķiršanas lietās u
Rīga
Juridiskais Birojs
Ceļa un municipālās policijas, Rīgas Satiksmes darbinieku, Euro Parka u. c. administrat īvo sodu apstrīdēšan a. Sūdzību,
Rīga
Atlase SIA
Augsti kvalificēti jomas speciālisti sniegs Jums rūpīgi pārdomātu juridisko palīdzību administrat īvajās lietās, civillie
Rīga
Confidus
Избавим от долгов. Банкротство - за 1 год. Оплата по результату. Вы не знаете что делать. Приходите, поможем -
Rīga
Juridiskais birojs Prol...
Избавим от долгов. Банкротство - за 1 год. - Нет денег платить за ипотечный или потребитель ский (быстрый) кредит?
Rīga
Bankrot Lv
Palīdzēsim nodrošināt kvalitatīvu piedāvājumu sagatavošan u publiskajos valsts un pašvaldību iepirkumos atbilstoši PIL un
Rīga
SIA Justifico
Mūsu specifika - Morālais kaitējums ceļu satiksmes negadījumā cietušajām personām. Pārkāpumi ceļu satiksmē (alkohola rei
Rīga
Autojurists
Коммерческое право 1. Регистрация новых предприятий в коммерческо м регистре ; 2. Подготовка изменений в документаци и к
Rīga
Juridiskais birojs
Jurista pakalpojumi . Visu veidu pakalpojumi , Juridiskā palīdzība - dokumentu noformēšana , dažādu situāciju risināšana, p
Jelgava un raj.
Individuāli
Atņēma vai grib atņemt vadītāja apliecību par transportlī dzekļa vadīšanu reibumā? Mēs palīdzēsim. Kralow&Co ir vienīgā u
Rīga
Kralow&co
Juridiskie pakalpojumi administrat īvajās lietās - pārsūdzību dokumentu sagatavošan a VID - audita, tematisko pārbaužu lem
Rīga
Ciparvedis
Sarežģītas sūdzības, pārsūdzības un prasības pieteikumi. Pārstāvība tiesās. Telefonkons ultācijas līdz 10min bezmak
Rīga
Privātprakse
Uzņēmumu un privātperso nu juridiskā apkalpošana , kurā ietilpst ikdienas mutvārdu konsultācij as, rakstveida atzinumi dažā
Rīga
Privātprakse
Иски. Соглашения. Заявления. Доверенност и. Tulkojumi no/uz igauņu, lietuviešu, latviešu, krievu, vācu, angļu valodu u.
Rīga
Strendžers
Избавим от долгов. Банкротство - за 1 год. - Нет денег платить за ипотечный или потребитель ский (быстрый) кредит?
Rīga
Bankrot Lv
Бесплатные консультаци и. Юридическая помощь юридическим и физическим лицам в отношениях с государстве нными учереждения ми
Rīga
Juridiskais birojs
Ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumi ir mūsu specializāc ija. Ja esat pārkāpis ceļu satiksmes noteikumus, taču pārkāpum
Rīga
U. R-Birojs
Jurista palīgs veic dažādu juridisku dokumentu izstrādi un pārstāvību valsts iestādēs. Administrat īvajās lietās (admin
Rīgas rajons
Jurista palīgs
Bezmaksas konsultācij as. Juridiskā palīdzība fiziskām un juridiskām personām attiecībās ar valsts un pašvaldības iestādē
Rīga
Juridiskais birojs