MeklētKārtošana:
Юридические услуги. Помощь. Консультаци и. Я - опытный юрист. Вы не знаете что делать? Приходите, поможем. Полный с
Rīga
Juridiskais birojs Prol...
Juridiskā palīdzība Administrat īvā pārkāpuma lietās. Specializēj amies uz Valsts Policijas (vadītāja tiesību atņemšana, a
Rīga
SIA Justifico
Būvniecības process. Juridiskā palīdzība būvniecības procesā. Pārstāvam personu Būvvaldē. Sniedzam juridiskās konsultāci
Rīga
SIA Justifico
Бесплатние Юридические консультаци и каждый день с 9-19 Юридическая фирма предлагаюет услуги: 1. Бракоразвод ные дела, р
Rīga
Juridiskais Birojs
Иски. Соглашения. Заявления. Доверенност и. Tulkojumi no/uz igauņu, lietuviešu, latviešu, krievu, vācu, angļu valodu u.
Rīga
Strendžers
Augsti kvalificēti speciālisti sniedz rūpīgi pārdomātu juridisko palīdzību administrat īvajās lietās, civillietās un kome
Rīga
Confidus
Sertificēta personas datu aizsardzība s speciālista pakalpojumi . Sniedzam pilna profila pakalpojumu s fizisko personu da
Rīga
Confidus
SIA Ll un Li sniedz juridiskus un grāmatvedīb as pakalpojumu s. Fiziskām personām tiek sniegtas konsultācij as adminis
Jūrmala
SIA Ll un li
Bezmaksas juridiskās konsultācij as PA Telefonu darba dienās un brīvdienās. Sniedzam kvalitatīvu , ātru, konkrētu juri
Rīga
LEG Jur
Оспаривание лишений водительски х прав, ведение дел связанных с Дтп (вождение в нетрезвом виде, скрытие с места ДТП, прев
Rīga
Присяжный адвокат
Lēmumu par transportlī dzekļa vadīšanas tiesību atņemšanu pārsūdzēšan a, juridiskā palīdzība lietās ar Ceļu policijas, Dar
Rīga
Advocatus SIA
Коммерческое право 1. Регистрация новых предприятий в коммерческо м регистре ; 2. Подготовка изменений в документаци и к
Rīga
Juridiskais birojs
Bezmaksas Juridiskās konsultācij as no 9-18 Juridiskais birojs piedāvā: 1. Laulību šķiršanas lietās un alimentu piedziņ
Rīga
Juridiskais birojs
Jurista palīgs veic dažādu juridisku dokumentu izstrādi un pārstāvību valsts iestādēs. Administrat īvajās lietās (admin
Rīgas rajons
Jurista palīgs
Mūsu specifika - Morālais kaitējums ceļu satiksmes negadījumā cietušajām personām. Pārkāpumi ceļu satiksmē (alkohola rei
Rīga
Autojurists
Консультации юриста. Иски. Соглашения. Заявления. Жалобы. Объяснитель ные, Я - опытный юрист. Составление договоров.
Rīga
Juridiskais birojs Prol...
Иски. Соглашения. Заявления. Доверенност и. Tulkojumi no/uz igauņu, lietuviešu, latviešu, krievu, vācu, angļu valodu u.
Rīga
Strendžers
Augsti kvalificēti speciālisti sniedz rūpīgi pārdomātu juridisko palīdzību administrat īvajās lietās, civillietās un kome
Rīga
Confidus
Bezmaksas Juridiskās konsultācij as katru darba dienu no 9-18 Juridiskais birojs piedāvā: 1. Laulību šķiršanas lietās u
Rīga
Juridiskais Birojs
Jurista pakalpojumi . Visu veidu pakalpojumi , Juridiskā palīdzība - dokumentu noformēšana , dažādu situāciju risināšana, p
Jelgava un raj.
Individuāli
Administratī vie pārkāpumi, pārkāpumi ceļu satiksmē, auto vadīšana reibumā, kā arī juridiskā palīdzība citos administrat ī
Rīga
SIA Rf consulting
Kā atbrīvoties no parādiem. Fiziskas personas maksātnespē jas process. Atbrīvosim no visiem parādiem 1 gadu laikā. Kredīt
Rīga
Maksātnespēja SIA prole...
Fizisko personu maksātnespē ja 1. Fizisko personu maksātnespē jas pieteikumu sagatavošan a un iesniegšana tiesā; 2. Pārst
Rīga
Petroff
Pirmā konsultācij a ir bezmaksas. Ceļa un municipālās policijas, Rīgas Satiksmes darbinieku, Euro Parka u. c. administrat
Rīga
Atlase SIA
Bezmaksas konsultācij as. Juridiskā palīdzība fiziskām un juridiskām personām attiecībās ar valsts un pašvaldības iestādē
Rīga
Juridiskais birojs
Оспаривание администрат ивных актов (решений органов самоуправле ния, налоговой администрац ии, трудовой инспекции и др. ).
Rīga
Jurbalt
Augsti kvalificēti jomas speciālisti Jums sniegs rūpīgi pārdomātu juridisko palīdzību administrat īvajās lietās, civillie
Rīga
Confidus
Atbrīvosim no visiem parādiem 1 gada laikā. Kredītņēmēj u juridiskā aizsardzība , fizisko un juridisko personu maksātnespē
Rīga
Maksātnespēja SIA prole...
Atņēma vai grib atņemt vadītāja apliecību par transportlī dzekļa vadīšanu reibumā? Mēs palīdzēsim. Kralow&Co ir viena no
Rīga
Kralow&co
Juridiskā palīdzība administrat īvo, civilo un komerctiesī bu jomā. Mēs sastādām visu veidu līgumus, aktus, pilnvaras, m
Rīga
Ligums. lv
Услуги частного детектива. Частные расследован ия. Мы можем всё. почти всё.
Rīga
Apvienība Apsardze Ak
Бесплатные консультаци и. Юридическая помощь юридическим и физическим лицам в отношениях с государстве нными учереждения ми
Rīga
Juridiskais birojs
Augsti kvalificēti speciālisti sniedz juridisko palīdzību administrat īvajās lietās, civillietās un komerclietā s, tostarp
Rīga
Confidus
Juridiskie pakalpojumi administrat īvajās lietās - pārsūdzību dokumentu sagatavošan a VID - audita, tematisko pārbaužu lem
Rīga
Ciparvedis