Bezmaksas Juridiskās konsultācij as katru darba dienu no 9-18 Juridiskais birojs piedāvā: 1. Laulību šķiršanas lietās u
Rīga
Juridiskais Birojs
Juridiskais birojs sniedz sekojošo veidu juridiskos pakalpojumu s: Juridiskie pakalpojumi Latvijā un citās ES valstīs;
Rīga
Jbmng
Pirmā konsultācij a ir bezmaksas. Ceļa un municipālās policijas, Rīgas Satiksmes darbinieku, Euro Parka u. c. administrat
Rīga
Atlase SIA
Bezmaksas konsultācij as. Juridiskā palīdzība fiziskām un juridiskām personām attiecībās ar valsts un pašvaldības iestādē
Rīga
Juridiskais birojs
Būvniecības process. Juridiskā palīdzība būvniecības procesā. Pārstāvam personu Būvvaldē. Sniedzam juridiskās konsultāci
Rīga
SIA Justifico
Иски. Соглашения. Заявления. Акты. Доверенност и. Жалобы. Объяснитель ные, переделка/к оррекция уже готового договора/до кум
Rīga
Strendžers
Юридическая помощь юриста по Администрат ивным делам в Латвии. - Оспаривание решения Службы Государстве нных Доходов (
Rīga
Baltic Rise
Uzņēmumu un privātperso nu juridiskā apkalpošana , kurā ietilpst ikdienas mutvārdu konsultācij as, rakstveida atzinumi dažā
Rīga
Privātprakse
Juridiskā palīdzība Administrat īvā pārkāpuma lietās. Specializēj amies uz Valsts Policijas (vadītāja tiesību atņemšana, a
Rīga
SIA Justifico
Избавим от долгов. Банкротство - за 1 год. Оплата по результату. Вы не знаете что делать. Приходите, поможем -
Rīga
Maksātnespēja SIA prole...
Избавим от долгов. Банкротство - за 1 год. - Нет денег платить за ипотечный или потребитель ский (быстрый) кредит?
Rīga
Bankrot Lv
Kompensācija par ceļu satiksmes negadījumā gūto traumu un to seku novēršanu – negadījumā cietušās personas, t. i. person
Rīgas rajons
Octakompensacija. lv
Bezmaksas Juridiskās konsultācij as no 9-18 Juridiskais birojs piedāvā: 1. Laulību šķiršanas lietās un alimentu piedziņ
Rīga
Juridiskais birojs
Коммерческое право 1. Регистрация новых предприятий в коммерческо м регистре ; 2. Подготовка изменений в документаци и к
Rīga
Juridiskais Birojs
Избавим от долгов. Банкротство - за 1 год. Внимание: активизиров ались мошенники, подделывающ ие даже рекламные объявлен
Rīga
Prolegal.
Избавим от долгов. Банкротство - за 1 год. - Нет денег платить за ипотечный или потребитель ский (быстрый) кредит?
Rīga
Bankrot Lv
Иски. Соглашения. Заявления. Акты. Доверенност и. Жалобы. Объяснитель ные, переделка/к оррекция уже готового договора/до кум
Rīga
Strendžers
Избавим от долгов. Банкротство - за 1 год. Оплата по результату. Вы не знаете что делать. Приходите, поможем -
Rīga
Prolegal.
Избавим от долгов. Банкротство - за 1 год. - Нет денег платить за ипотечный или потребитель ский (быстрый) кредит?
Rīga
Bankrot Lv
Kvalificēti speciālisti palīdzēs Jums risināt problēmas un sniegs nepieciešam o juridisko palīdzību. - klienta interešu
Rīga
Juridiskā aģentūra
Vadītāja tiesību atņemšanu, automašīnas vadīšanu alkoholisko dzērienu vai narkotisko vielu iespaidā, ātruma pārsniegšan u
Rīga
SIA Justifico
Palīdzēsim nodrošināt kvalitatīvu piedāvājumu sagatavošan u publiskajos valsts un pašvaldību iepirkumos atbilstoši PIL un
Rīga
SIA Justifico
Бесплатние Юридические консультаци и каждый день с 9-19 Юридическая фирма предлагаюет услуги: 1. Бракоразвод ные дела, р
Rīga
Juridiskais Birojs
Jurista palīgs veic dažādu juridisku dokumentu izstrādi un pārstāvību valsts iestādēs. Administrat īvajās lietās (admin
Rīgas rajons
Jurista palīgs
Опытный юрист предоставля ет высококачес твенные юридические услуги в вопросах гражданског о права, коммерческо го права, се
Rīgas rajons
Частная практика
Ceļa un municipālās policijas, Rīgas Satiksmes darbinieku, Euro Parka u. c. administrat īvo sodu apstrīdēšan a. Sūdzību,
Rīga
Atlase SIA
Иски. Соглашения. Заявления. Акты. Доверенност и. Жалобы. Объяснитель ные, переделка/к оррекция уже готового договора/до кум
Rīga
Strendžers
Избавим от долгов. Банкротство - за 1 год. Оплата по результату. Вы не знаете что делать. Приходите, поможем -
Rīga
Juridiskais birojs Prol...
Избавим от долгов. Банкротство - за 1 год. - Нет денег платить за ипотечный или потребитель ский (быстрый) кредит?
Rīga
Bankrot Lv
Juridiskie pakalpojumi administrat īvajās lietās - pārsūdzību dokumentu sagatavošan a VID - audita, tematisko pārbaužu lem
Rīga
Ciparvedis
Fizisko personu maksātnespē ja 1. Fizisko personu maksātnespē jas pieteikumu sagatavošan a un iesniegšana tiesā; 2. Pārst
Rīga
Petroff
Atbrīvosimie s no Jūsu SIA / Избавимся от вашего SIA. ātri un profesionāl i. Pārņemsim Jūsu SIA. Ārzemju investors pārņems
Rīga
Wess point
Бесплатные консультаци и. Юридическая помощь юридическим и физическим лицам в отношениях с государстве нными учереждения ми
Rīga
Juridiskais birojs
Иски. Соглашения. Заявления. Акты. Доверенност и. Жалобы. Объяснитель ные, переделка/к оррекция уже готового договора/до кум
Rīga
Strendžers
Mūsu specifika - Morālais kaitējums ceļu satiksmes negadījumā cietušajām personām. Pārkāpumi ceļu satiksmē (alkohola rei
Rīga
Autojurists
Обжалование администрат ивных штрафов наложенных дорожной или муниципальн ой полицией, работниками Ригас сатиксме, EuroPar
Rīga
SIA Atlase
Sarežģītas sūdzības, pārsūdzības un prasības pieteikumi. Pārstāvība tiesās. Telefonkons ultācijas līdz 10min bezmak
Rīga
Privātprakse
Fiksētas cenas par konkrētu reģistrācij as darbību vai procesuālo dokumentu - sākot no 20, - Eur. Denominācij a. Parādu
Rīga
Lex master
Консультации юриста. Иски. Соглашения. Заявления. Жалобы. Объяснитель ные, Я - опытный юрист. Составление договоров.
Rīga
Juridiskais birojs Prol...
Иски. Соглашения. Заявления. Акты. Доверенност и. Жалобы. Объяснитель ные, переделка/к оррекция уже готового договора/до кум
Rīga
Strendžers