Piedāvāju kvalitatīvu s grāmatvedīb as pakalpojumu s no 35 Eur. Konsultācij as finanšu un grāmatvedīb as jomā, iepriekšējo
Jūrmala
Pašnodarbināta persona
Sia, IK, Pašnodarbin ātas personas - grāmatvedīb as uzskaite, gada pārskatu(de klarāciju) sagatavošan a. Uzņēmuma dibināša
Rīga
Labs virziens SIA
Vai esat kādreiz aizdomājuši es, cik varētu izmaksāt uzņēmuma ikmēneša grāmatvedis kā apkalpošana ? EUR 300, EUR 400, bet v
Rīga
SIA
Grāmatvedība s pakalpojumi no 35 euro mēnesī. (Pilna grāmatvedīb as uzskaite) Jaundibināt iem uzņemumiem - īpašs piedāvāju
Rīga
SIA Elconsulting
Piedāvāju ārpakalpoju ma grāmatvedīb as pakalpojumu s mazām vai nelielām SIA (var būt gan mikrouzņēmu ms, gan parasta SIA)va
Rīga
SIA
Бухгалтерски е услуги в Эстонии представлен ие клиента в Налоговом департамент е (Maksuamet) консультаци и по финансовым и
Igaunija
Бухгалтерские услуги в ...
_ Mēs darīsim visu, lai veicinātu Jūsu uzņemuma finansiālo attīstību. _ Ar mūsu plašajiem grāmatvedīb as pakalpojumi e
Rīga
Kvalitativa Gramatvedib...
Принимаю на бухгалтерск ое обслуживани е новых клиентов. Предлагаю качественны е бухгалтерск ие услуги как юридическим , так
Rīga
Account
Обслуживание от 30 Eur(Sia). 15-летний опыт работы в различных сферах услуг, торговле, производств е и т. д. Подготовка и
Rīga
SIA
Предлагаем бухгалтерск ие услуги для юридических и физических лиц. - Ведение бухгалтерск ого учёта - Подготовка налогов
Rīga
Jūsu Bilance SIA
Piedāvāju pilnu grāmatvedīb as ciklu: no 0 līdz gada pārskatu sagatavošan ai dažādu nozaru maziem un vidējiem uzņēmumiem.
Rīga
SIA
Бухгалтерски е услуги от 35 eur. Подготовка учредительн ых документов для ООО (общество с ограниченно й ответственн остью)
Rīga
Benbrook Financial Solu...
Услуги от профессиона ла – бухгалтера. Стаж главным 25 лет, образование высшее экономическ ое, финансы и торговля, магистр
Rīga
Самозанятое лицо
Sniedzu grāmatvedīb as pakalpojumu s maziem un vidēji lieliem uzņēmumiem (darba pieredze grāmatvedīb as jomā vairāk par 14.
Jelgava un raj.
SIA
Piedāvāju grāmatvedīb as pakalpojumu s fiziskām personām - saimniecisk ās darbības veicējiem, pašnodarbin ātajiem pēc spēkā
Rīga
Pašnodarbināta persona
Индивидуальн ое предприятие Oros предлагает всесторонне е бухгалтерск ое обслуживани е: - подготовка и сдача отчётности; -
Rīga
Iu oros
Piedāvāju kvalitatīvu s grāmatvedīb as pakalpojumu s, t. sk. termiņos nodotas atskaites valsts institūcijā m. Konsultācij a
Rīga
SIA Gm projekti
Sia, IK, Pašnodarbin ātas personas - grāmatvedīb as uzskaite, gada pārskatu(de klarāciju) sagatavošan a. Uzņēmuma dibināša
Rīga
Labs virziens SIA
SIA Vertex Capital Accounting предоставит качественно е бухгалтерск ое сопровожден ие Вашего предприятия по низким ценам. О
Rīga
SIA Vertex Capital Acco...
Бухгалтерско е обсуживание . Опыт 18 лет. Cоставление годового отчёта Приведение в порядок бухгалтерск ой документац
Rīga
Project adviser, sia
Sastādīšu gada pārskatus, deklarācija s. Pieredze dažādās jomās. Konsultācij as uzņēmējdarb ībā un vadības jautājumos. Uzņē
Rīga
Grāmatvede
Bilancspējīg a grāmatvede atbildīgi sakārtos Jūsu uzņēmējdarb ības vai saimniecisk ās darbības grāmatvedīb as dokumentus, sa
Rīga
Pašnodarbinātā
Бухгалтерско е обслуживани е малых и средних фирм, самозанятых лиц. Опыт более 20 лет. Восстановле ние бухгалтерск ого у
Rīga
SIA
Профессионал ьное бухгалтерск ое обслуживани е – это гарантия успешного развития и безопасност ь вашего бизнеса, это уверенн
Rīga
SIA
Profesionāla grāmatvede sniedz grāmatvedīb as pakalpojumu s juridiskām personām. Apkalpoju SIA, ir pieredze ar darījumie
Liepāja un raj.
SIA Ap holding
Сократите расходы на бухгалтерию и сдавайте отчетность точно в срок. Качественно е ведение бухгалтерии вашего предприят
Rīga
Graton SIA
Zinoša grāmatvede, ar lielu darba pieredzi grāmatvedīb ā (20 g. ), sakārtos Jūsu uzņēmuma grāmatvedīb u rūpīgi un laikā.
Rīga
Pašnodarbināta pers.
Kvalitatīva grāmatvedīb as apkalpošana . Nodrošināta klienta riska apdrošināša na, ir profesionāl ā sertifikāci ja. Iespē
Rīga
Grāmatvedības ārpakalpo...
Бухгалтерско е обслуживани е. Опыт с 1992 г. Стоимость бухгалтерск ого обслуживани я зависит от объема работы. Восстановле ни
Rīga
SIA firma MAG
Kvalificēti grāmatvedīb as pakalpojumi Pārdaugavā. Jauniem uzņēmumiem mazā uzņēmuma komplekts: Grāmatvedīb as pakalpo
Rīga
Dalon
Квалифициров анная и обязательна я бухгалтер (более 20 лет опыта работы в компаниях разного размера и из разных отраслей)
Rīga
Бухгалтер
Mēs esam komanda, kas profesionāl i palīdzēs Jums sakārtot grāmatvedīb as un juridiskos dokumentus un pārstāvēs Jūsu inter
Rīga
Id finanses
Pilna grāmatvedīb as uzskaite visa veida uzņēmējdarb ībai, sabiedriskā m organizācij ām, apvienībām, biedrībām, AS, IK un pa
Rīga
Ciparvedis
Uzticiet sava uzņēmuma grāmatvedīb u bilancspējī gai, pašnodarbin ātai un pieredzējuš ai grāmatvedei . Sniedzu grāmatvedīb as
Jelgava un raj.
Pašnodarbināta
Все виды бухгалтерск ого обслуживани я, оптимальные решения для Вашей ситуации. Индивидуаль ный подход. Гибкие цены. Опыт
Rīga
SIA Pex
Grāmatvedība s pakalpojumi augošām un lielām juridiskām personām. Darbus veicu mājās ar grāmatvedīb as programmu Tildes Ju
Cits
Pašnodarbinātā grāmatve...
Дорогие Предпринима тели годовой отчёт уже скоро (Sia, Biedrība, Mikrouzņemu mi) принимаю на бухгалтерск ое обслуживани е но
Rīga
Privāti vai SIA
Sniedzu finanšu konsultācij u un grāmatvedīb as pakalpojumu s saimniecisk ās darbības veicējiem. Iepriekšējo un tekošo per
Rīga
SIA
Cena sākot no 25 euro mēnesī atkarībā no dokumentu apjoma. Pilna grāmatvedīb as uzskaite līdz gada pārskatam izmantojot l
Rīga
Jurss pro SIA
Бухгалтерско е обслуживани е юридическим и физическим лицам. Регистрация налогоплате льщика, подбор наиболее подходящего
Rīga
Audit time SIA