MeklētKārtošana:
No 30, 00 Eur mēnesī - Grāmatvedīb as pakalpojumi . Maziem un vidējiem uzņēmumiem dažādās saimniecisk ās darbības jomās,
Rīga
Pk birojs SIA
Ārpakalpojum a grāmatvedīb as birojs sniedz grāmatvedīb as pakalpojumu s maziem un vidējiem uzņēmumiem. Ir liela pieredze tā
Jēkabpils un raj.
Lan-Ing
Обслуживание от 30 Eur(Sia). 15-летний опыт работы в различных сферах услуг, торговле, производств е и т. д. Подготовка и
Rīga
SIA
Piedāvājam grāmatvedīb as pakalpojumu s uzņēmumiem un fiziskām personām. Ir iespējamas dažādas pakalpojumu komplektāci ja
Rīga
Mvjpartners SIA
Ведение бухгалтерск ого учета в Эстонии законодател ьство Эстонии востановлен ие бухгалтерии ежемесячная подача деклара
Igaunija
Бухгалтерский учет в Эс...
Piedāvājam Pilnu grāmatvedīb as apkalpošanu maziem un vidējiem uzņēmumiem (Sia, IK, A/s). Veicam arī iepriekšējā peri
Rīga
SIA Finansu konsultants
Profesionāli un likumdošana i atbilstoši grāmatvedīb as pakalpojumi . Pakalpojumu kvalitāti nodrošina pieredzes bagāti grām
Rīgas rajons
Haldis SIA
Лучше предложение - Бухгалтерск ие услуги как юридическим , так и физическим лицам. Расчёт цены услуги зависит от объема
Rīga
Ancona SIA
Uzņēmuma Likvidācija 7 dienu laikā. Samaksa tikai pēc darba. Informācija i: Uzņēmuma pārrakstīša na citai perso
Rīga
Juridiskais birojs
Grāmatvedība s pakalpojumi . Sastādīšu gada pārskatus, deklarācija s. Pieredze dažādās jomās. Konsultācij as uzņēmējdarb ībā
Jūrmala
SIA West
Pilna, kvalitatīva grāmatvedīb as uzskaite, konsultācij as. 10 gadu pieredze, tajā skatā- Vid auditos un zvērinātu reviden
Bauska un raj.
Privātpersona
От 30 eur бухгалтерск ое обслуживани е для фирм и самозанятых лиц. Оплата в зависимости от объёма документов и вида деят
Rīga
Pašnodarbināta persona
Цены от 30 Eur. Бухгалтерск ие услуги компаниям, зарегистрир ованным в Латвии. Наши преимуществ а: - низкие цены - бе
Rīga
SIA Finbrok
Grāmatvedība s uzskaite jūsu uzņēmumam. Sastādīsim bilanci. Jauno uzņēmumu reģistrēšan a, uzņēmumu slēgšana(li kvidācija) ,
Rīga
Alžaro SIA
Бухгалтерско е сопровожден ие для предприятий малого и среднего бизнеса: Полное ведение бухгалтерск ого и налогового учета
Rīga
SIA Profaccount
Piedāvāju grāmatvedīb as pakalpojumu s. Sastādīšu gada pārskatus, deklarācija s. Pieredze dažādās jomās. Konsultācij as uzņē
Rīga
Grāmatvede
Подготовка не сданных вовремя годовых отчетов, возможность восстановле ния бухгалтерск ого учета. Предоставля ем полное б
Rīga
Commercialexperts
Arhīva pakalpojumi - Reisswolf serviss. Atbalsts arhīva dokumentu pārvaldībā ikvienai personai. 1. Dokumentu glabāša
Rīga
Reisswolf
Качественное бух. обслуживани е по доступным ценам. Все виды отчётности, годовой баланс, статистика. Консультаци и и п
Rīga
Kronor
От 35 eur/мес. Бухгалтерск ие услуги. Обработка первичных документов. Составляю отчёты, баланс, прохожу проверки в налого
Rīga
A & B center SIA
Kvalitatīva grāmatvedīb as uzskaite par saprātīgām cenām. Kontaktējam ies ar klientiem latviešu, krievu un angļu valodās.
Rīga
Dksaldo SIA
Bilancspējīg a grāmatvede, ar lielu darba pieredzi, sakārtos grāmatvedīb u maziem uzņēmumiem (Sia, biedrībām, nodibinājum i
Rīga
Ārpakalpojumu grāmatved...
Grāmatvedība s uzskaites veikšana. Pilns grāmatvedīb as apstrādes cikls: ikmēneša atskaišu un gada pārskata sagatavošan a,
Rīga
Arba tr SIA
Предлагаем полное бухгалтерск ое сопровожден ие малых и средних предприятий , микропредпр иятий. Баланс, отчеты, статистика,
Rīga
Topaz nv SIA
Консультации по налоговым вопросам, бухгалтерск ому учету, выбору оптимальног о налогового статуса при ведении бизнеса
Rīga
Topaz nv SIA
Работаем с 2000 года. Подробная информация на нашем веб-сайте. Strādājam no 2000. gada. Sīkāka informācija mūsu māja
Rīga
Augra SIA
Плявниеки. Бухгалтерск ое обслуживани е для SIA от 30 eur в месяц. Составим и сдадим все необходимые отчеты. Приведем в
Rīga
Jfins
Grāmatvedība s pakalpojumi . Zemas cenas. Bilancspējī ga grāmatvede atbildīgi sakārtos Jūsu uzņēmējdarb ības vai saimniecisk
Rīga
Grāmatvede
Strādājam attālināti ar klientiem no visas Latvijas. Grāmatvedīb as uzskaite un grāmatvedīb as pakalpojumi . Uzņēmumu r
Cits
3A Birojs
15 gadu pieredze pilna cikla grāmatvedīb as kārtošanā dažādu nozaru uzņēmumos (ražošana, pakalpojumi , tirdzniecīb a, lauks
Limbaži un raj.
SIA Is accounting
Ja esat maza, vidēja, vai liela komercsabie drība (Sia), individuāla is komersants vai saimniecisk ās darbības veicējs, bie
Rīga
Ārpakalpojums
Полный цикл ведения бухгалтерии юридическим и физическим лицам -оформление первичных документов до составления декларац
Rīga
Audit time SIA
Ja esat gatavs man, komercsabie drībai, uzticēt kārtot pilnu grāmatvedīb as ciklu, kas sevī ietver - ikdienas operāciju
Rīga
Dd risinājumi SIA
Компания, профессиона льно осуществляе т бухгалтерск ое обслуживани е малых и средних предприятий , а так же физических лиц с
Rīga
SIA Profinserv
Бухгалтерски е услуги для начинающих предпринима телей, - у нас это просто и доступно. Grāmatvedīb as pakalpojumi jaunaji
Rīga
Commercialexperts
Pilna grāmatvedīb as uzskaite visa veida uzņēmējdarb ībai, sabiedriskā m organizācij ām, apvienībām, biedrībām, AS, IK un pa
Rīga
Ciparvedis
Оказываю бухгалтерск ие услуги для небольших предприятий , фирм и частных лиц. Программа 1С, собственная лицензия. Работаю
Daugavpils un raj.
Физическое лицо
Pilna cikla grāmatvedīb as pakalpojumi uzņēmumiem, IK, saimniecisk ās darbības veicējiem, arī par iepriekšēji em periodiem.
Rīga
Rbk algoritms, SIA
Grāmatvedība s ārpakalpoju mu sniegšanas uzņēmums piedāvā savus pakalpojumu s jauniem un jau esošiem uzņēmumiem. Pieredze p
Ogre un raj.
Delaks SIA
Вы когда-нибуд ь задумывалис ь о том, сколько могло бы стоить полное, ежемесячное бухгалтерск ое обслуживани е компании? 300
Rīga
SIA