Ja esat mazs vai vidējs uzņēmums, vai jebkura cita veida saimniecisk ās darbības veicējs un esat gatavs man ( 20 gadu grā
Rīga
Ārpakalpojuma grāmatved...
Uzņēmums DD Risinājumi un privāti piedāvā pilnu grāmatvedīb as apkalpošanu , kas sevī ietver: Dokumentu pārbaudi, sakār
Rīga
Sia, privāti
Предлагаю бухгалтерск ие услуги юридическим и физическим лицам. Большой опыт в оказании услуг клиентам из разных областей
Rīga
Pašnodarbināta persona
Kvalitatīvus grāmatvedīb as pakalpojumu s juridiskām un fiziskām personām sniedz bilancspējī ga grāmatvede ar pieredzi dažā
Rīga
Bilancspējīga grāmatved...
Предлагаем полное бухгалтерск ое сопровожден ие малых и средних предприятий , микропредпр иятий, а также самозанятых лиц. Ба
Rīga
SIA Topaz nv
Профессионал ьное бухгалтерск ое обслуживани е – это гарантия успешного развития и безопасност ь вашего бизнеса, это уверенн
Rīga
Art buh. Lv SIA
Bilancspējīg s grāmatvedis sakārtos tavus finansiālos dokumentus atbilstoši LR likumdošana i. Profesionāl a pieredze pilna
Ogre un raj.
Ringolds Veiriņš
Бухгалтерски й учет. Предоставля ю полное бухгалтерск ое обслуживани е для ООО, АО, ИК, микропредпр иятий, самозанятых лиц в
Rīga
Sia
Бухгалтерски е услуги физическим и юридическим лицам. Составление ежемесячных налоговых отчетов, годовых деклараций, бала
Rēzekne un raj.
Mbi
Uzņēmums “Greywolf Accounting” ir ģimenes uzņēmums un tieši ģimeniskās vērtības – uzticamība, stabilitāte un cieņa – ir
Liepāja un raj.
SIA Greywolf Accounting
Piedāvāju grāmatvedīb as pakalpojumu s. Sastādīšu gada pārskatus, deklarācija s. Pieredze dažādās jomās. Konsultācij as uzņē
Rīga
Grāmatvede
Uzņēmums “Greywolf Accounting” ir ģimenes uzņēmums un tieši ģimeniskās vērtības – uzticamība, stabilitāte un cieņa – ir
Liepāja un raj.
SIA Greywolf Accounting
Lex Fortis profesionāl i un kvalitatīvi sakārtos Jūsu uzņēmuma grāmatvedīb u. Mēs sniedzam pilnu grāmatvedīb as apkalpoša
Rīga
Lex Fortis
Piedāvāju grāmatvedīb as pakalpojumu s, atbilstošus Latvijas Republikas likumdošana i.
Ogre un raj.
Ārpakalpojuma grāmatved...
Бухгалтерско е обслуживани е малых и средних фирм, самозанятых лиц, консультаци и. Опыт 17 лет. Восстановле ние бухгалте
Rīga
Самозанятое лицо
Добрый день. Предлагаем бухгалтерск ие услуги любой сложности. При необходимос ти - юридическое сопровожден ие. Выслуша
Rīga
Vvm baltia
Sniedzam grāmatvedīb as ārpakalpoju mus maziem un vidējiem uzņēmumiem, zemnieku saimniecībā m, pašnodarbin ātām un fiziskām
Rīga
Alaria SIA
Бухгалтерски е услуги для компаний и физических лиц, ведущих хозяйственн ую деятельност ь. Восстановле ние бух. учета, ауд
Rīga
Audita un grāmatvedības...
Piedāvājam grāmatvedīb as pakalpojumu s par pieejamām cenām (pašnodarbi nātajām personām, SIA, mikrouzņēmu miem). Cenas sā
Rīga
Gordo SIA
Piedāvāju grāmatveža pakalpojumu s maziem uzņēmumiem, mikrouzņēmu miem, pašnodarbin ātajiem u. c. Ir grāmatvedīb as programm
Rīga
SIA 111
SIA Vertex Capital Accounting предоставит качественно е бухгалтерск ое сопровожден ие Вашего предприятия по низким ценам. О
Rīga
SIA Vertex Capital Acco...
Augsti kvalificēta un pieredzējus i grāmatvede (vairāk nekā 20 gadu darba stāžs dažādu nozaru uzņēmumos) ar palīgu komand
Rīga
Grāmatvede
Piedāvāju grāmatvedīb as pakalpojumu s fiziskām personām - saimniecisk ās darbības veicējiem, pašnodarbin ātajiem. Man ir va
Rīga
Pašnodarbinātā
Kvalificēta savas jomas speciālistu komanda ar ilggadīgu darba pieredzi un plaša profila zināšanām, piedāvā pilna cikla
Rīga
SIA
Grāmatvedība s un finanšu speciālists ar pieredzi vairum- un mazumtirdzn iecībā, ražošanā un pakalojumu sfērā vietējos un
Rīga
Pašnodarbināta persona
Bilancspējīg a grāmatvede( pašnodarbi nāta persona) sniedz grāmatvedīb as pakalpojumi em dažādās jomās, sākot ar pirmdokumen
Rīga
Pašnodarbināta
A. B. konsultācij as un grāmatvedīb as darbinieki nodrošina grāmatvedīb as un lietvedības pakalpojumu s uzņēmumiem un privāt
Jelgava un raj.
SIA A. B. konsultācijas...
Обслуживание от 30 Eur(Sia). 15-летний опыт работы в различных сферах услуг, торговле, производств е и т. д. Подготовка и
Rīga
SIA
Бухгалтерски е услуги в Эстонии представлен ие клиента в Налоговом департамент е (Maksuamet) консультаци и по финансовым и
Igaunija
Бухгалтерские услуги в ...
Опытный бухгалтер. Возьму на обслуживани е вашу фирму, опыт работы 26 лет, в различных сферах хоз. деятельност и, в том чи
Rīga
Pašnodarbinātais
Предлагаю стандартное бухгалтерск ое обслуживани е для малых и средних предприятий - обработка первичной документаци и, отч
Rēzekne un raj.
SIA
Принимаю на бухгалтерск ое обслуживани е новых клиентов. Предлагаю качественны е бухгалтерск ие услуги как юридическим , так
Rīga
Account
Bilancspējīg a grāmatvede atbildīgi sakārtos Jūsu uzņēmējdarb ības vai saimniecisk ās darbības grāmatvedīb as dokumentus, sa
Rīga
Pašnodarbinātā
Kvalificēti grāmatvedīb as pakalpojumi Pārdaugavā. Jauniem uzņēmumiem mazā uzņēmuma komplekts: Grāmatvedīb as pakalpo
Rīga
Dalon
Sniedzu grāmatvedīb as pakalpojumu s maziem un vidēji lieliem uzņēmumiem -Garantēju kvalitāti, konfidencia litāti, preciz
Krāslava un raj.
Pasnodarbināta persona
Sfinance - grāmatvedīb as atbalsts jūsu biznesam Tālvadības grāmatvedis uzņemsies par grāmatvedīb u: viņš turpinās uzskait
Rīga
Snfinance
Lex Fortis profesionāl i un kvalitatīvi sakārtos Jūsu uzņēmuma grāmatvedīb u. Mēs sniedzam pilnu grāmatvedīb as apkalpoša
Rīga
Lex fortis
SIA предоставля ет профессиона льные бухгалтерск ие услуги малым и средним предприятия м. Большой опыт работы с 1992 года. П
Rīga
Duns-G SIA
Bilancspējīg a grāmatvede sniedz grāmatvedīb as pakalpojumu s fiziskām un juridiskām personām. Pilns grāmatvedīb as cikls
Rīga
SIA
Sakārtošu Jūsu uzņēmuma grāmatvedīb u kārtīgi un laikā. Nodrošinu pilnu grāmatvedīb as uzskaiti maziem un vidējiem uzņēm
Rīgas rajons
Ik

Noteikumi |
Saikne ar redaktoru |
Www versija
Sludinājumi © ss sia 2000