Бухгалтер, баланса способный (25 лет опыта) предоставля ет Полное бухгалтерск ое сопровожден ие малых и средних предприятий
Rīga
Pašnodarbinātā persona
Бухгалтерски е услуги в Эстонии представлен ие клиента в Налоговом департамент е (Maksuamet) консультаци и по финансовым и
Igaunija
Бухгалтерские услуги в ...
Grāmatvedība s pakalpojumi no 25.00 Eur mēnesī. Maziem un vidējiem uzņēmumiem (Sia, Mikrouzņēmu miem, IK, ZS, Biedrībām)
Rīga
Pk birojs SIA
Бухгалтерско е обслуживани е Юридических лиц (фирм и компаний) -Полная коммуникаци я с налоговыми органами; -Своевремен
Rīga
Marx
_ Mēs darīsim visu, lai veicinātu Jūsu uzņemuma finansiālo attīstību. _ Ar mūsu plašajiem grāmatvedīb as pakalpojumi e
Rīga
Kvalitativa Gramatvedib...
Grāmatvedība s pakalpojumi sabiedrībām un privātperso nām: – grāmatvedīb as politikas izstrāde; – ienākošo, izejošo dok
Rīga
Sadarbības partneri
Grāmatvedība s pakalpojumi , konsultācij as, apmācības.
Rīga
Grāmatvedība
Качественный бухгалтерск ий учёт для вашего бизнеса. Надёжность, своевременн ость, конфиденциа льность. Регистрация предпри
Rīga
Pašnodarbināta persona
35 eur-Бухгалт ерские услуги. Обработка первичных документов. Составляю отчёты, баланс, прохожу проверки в налоговой. Бух
Rīga
A&b center
Grāmatvedība s pakalpojumi uzņēmumiem (Sia), sākot no 50, -eiro, kā arī saimniecisk ās darbības veicējiem, sākot no 20, -
Rīga
SIA
Обслуживание от 30 Eur(Sia). 15-летний опыт работы в различных сферах услуг, торговле, производств е и т. д. Подготовка и
Rīga
SIA
Профессионал ьное бухгалтерск ое обслуживани е – это гарантия успешного развития и безопасност ь вашего бизнеса, это уверенн
Rīga
Art buh. Lv SIA
Бухгалтерски й учет для начинающих предпринима телей, - у нас это просто и доступно. Grāmatvedīb as uzskaite jaunajiem uz
Rīga
CommercialExperts
Pilna grāmatvedīb as uzskaite maziem uzņēmumiem (Sia, IK, ZS, biedrība, pašnodarbin ātā persona). Uzņemamies pilnu atbil
Aizkraukle un raj.
Optimconsult SIA
Piedāvājam grāmatvedīb as pakalpojumu s uzņēmumiem un saimniecisk ās darbības veicējiem(p rivātperso nām). Nodrošinām pr
Rīga
Rr capital
Uztici savu grāmatvedīb u mums un atbrīvojies no liekām problēmām. Mēs ar prieku sakārtosim Jūsu uzņēmuma grāmatvedīb u un
Rīga
SIA Grāmatveža Prieks
Sniedzam augstas kvalitātes grāmatvedīb as pakalpojumu s, gan privātā sektora uzņēmumiem, individuālā darba veicējiem un p
Rīga
A. B. C. Enerģija
Piedāvājam grāmatvedīb as pakalpojumu s pilnu ciklu un visiem darbības veidiem. Sadarbojami es ar Zvērinātu revidentu. At
Rīga
Megars SIA
Sniedzu grāmatvedīb as pakalpojumu s maziem un vidēji lieliem uzņēmumiem (darba pieredze grāmatvedīb as jomā vairāk par 15.
Jelgava un raj.
SIA
Бухгалтерско е обслуживани е для Физических Лиц - Консультиру ем в соответстви и с налоговой реформой 2018; - Вернем пе
Rīga
Marx
Бухгалтерски е услуги для компаний и физических лиц, ведущих хозяйственн ую деятельност ь. Опыт работы с 2005 года. Вос
Rīga
Audita un grāmatvedības...
Sniedzam grāmatvedīb as pakalpojumu s dažāda profila uzņēmumiem - Sia, IK, Dzīks, Biedrībām, pašnodarbin ātajiem. Individ
Jēkabpils un raj.
Finanses-G SIA
Juridiskais birojs sniedz sekojošo veidu juridiskos pakalpojumu s: Juridiskie pakalpojumi Latvijā un citās ES valstīs;
Rīga
Jbmng
Grāmatvedība s uzņēmums ar 10 gadu pieredzi nozarē veic kvalitatīvu s un profesionāl us grāmatvedīb as pakalpojumu s atbilsto
Rīga
SIA Saldo lp
Neatkarīgi no tā, vai esat maza, vidēja vai liela uzņēmuma īpašnieks, katra uzņēmuma labas darbības pamatā ir sakārtota
Rīga
Indando SIA
Piedāvāju grāmatvedīb as pakalpojumu s. Sastādīšu gada pārskatus, deklarācija s. Pieredze dažādās jomās. Konsultācij as uzņē
Rīga
Grāmatvede
Piedāvāju grāmatvedīb as pakalpojumu s, atbilstošus Latvijas Republikas likumdošana i.
Ogre un raj.
Sandra
Juridiskais birojs Latdats SIA piedāvā grāmatvedīb as apkalpošanu – finanšu atskaišu sastādīšanu , primāro dokumentu apstr
Rīgas rajons
Juridiskais birojs Latd...
Bilancspējīg a grāmatvede (12 gadu pieredze) sniedz grāmatvedīb as pakalpojumu s juridiskām un fiziskām personām. Pilna c
Rīga
Pašnodarbinātā persona
Ищите нового бухгалтера? Бухгалтерск ие услуги от 50 евро/мес: Предоставля ем услуги для: - новых компаний; - для
Rīga
SIA Baltic Rise
Бухгалтерско е обслуживани е. Опыт с 1992 г. Стоимость бухгалтерск ого обслуживани я зависит от объема работы. Восстановле ни
Rīga
SIA firma MAG
Grāmatvedība s pakalpojumi , personāla vadība, nodokļu konsultācij as, pilna grāmatvedīb as uzskaite no pirmreizēji em dokume
Rēzekne un raj.
SIA Sb risinājums
Esi mazs vai vidējs uzņēmums, vēlies samazināt izdevumus un ietaupīt laiku? Izvēlies SIA Sanelī Grāmatvedīb as pakalp
Rīgas rajons
SIA Sanelī
Вам нужен качественны й и недорогой бухгалтерск ий учёт? Звоните.
Rīga
Lenox
Квалифициров анная и обязательна я бухгалтер (более 20 лет опыта работы в компаниях торговли и сферы услуг, последние 10 л
Rīga
Бухгалтер
Garantējam kvalitāti. Liela pieredze grāmatvedīb as pakalpojumu sniegšanas jomā. Предоставля ем полное бухгалтерск ое о
Rīga
Commercial Experts
Бухгалтерско е обслуживани е юридическим и физическим лицам. Регистрация налогоплате льщика, подбор наиболее подходящего
Rīga
Audit time SIA
Профессионал ьное бухгалтерск ое обслуживани е – это гарантия успешного развития и безопасност ь вашего бизнеса, это уверенн
Rīga
SIA Art Buh. lv
SIA Engisa ir grāmatvedīb as ārpakalpoju mu uzņēmums. Par uzņēmuma pakalpojuma kvalitāti liecina pozitīvas atsauksmes
Ogre un raj.
SIA Engisa
Вы когда-нибуд ь задумывалис ь о том, сколько могло бы стоить полное, ежемесячное бухгалтерск ое обслуживани е компании? 300
Rīga
SIA Okmus