Fizisko personu maksātnespēja
1. Fizisko personu maksātnespējas pieteikumu sagatavošana un iesniegšana tiesā;
2. Pārstāvība pārrunās ar nodrošinātajiem kreditoriem (bankām u. C. );
3. Maksātnespējas procesa uzraudzība un konsultācijas;
4. Piedalīšanās kreditoru sapulcēs un izsolēs.
Komerctiesības
1. Jaunu uzņēmumu reģistrācija komercreģistrā;
2. Izmaiņu sagatavošana uzņēmuma reģistrācijas dokumentos;
3. Uzņēmumu pirkšanas – pārdošanas noformēšana;
4. Uzņēmumu likvidācija un reorganizācija;
5. Uzņēmumu tiesiskā aizsradzība;
6. Uzņēmumu juridiskā apkalpošana
līgumi
1. Dažādu līgumu sastādīšana, analīze un korekcija;
2. Konsultācijas par individuālu darījumu noslēgšanu, darījumu noslēgšanas uzraudzība, konsultācijas;
3. Līgumu izpildes uzraudzība, konsultācijas;
4. Juridiskā palīdzība strīdu ārpustiesas izšķiršanā, starpniecība, konsultācijas.
Darba tiesības
1. Darba līgumu noslēgšana un laušana, konsultācijas;
2. Darbinieka interešu pārstāvēšana un aizstāvēšana pirmstiesas strīdu izšķiršanā, tiesvedības procesā,
kā arī valsts institūcijās;
3. Atjaunošana darbā, nelikumīgas darba līguma laušanas gadījumos;
4. Darba algas un kompensāciju par piespiedu darba kavējumu piedziņa;
5. Darba devēja interešu pārstāvēšana pirmstiesas strīdu izšķiršanā, tiesvedības procesā, kā arī valsts
institūcijās;
6. Darbinieka nodarīto zaudējumu piedziņa.
Juridisko personu likvidācija un maksātnespēja
1. Juridisko personu maksātnespējas pieteikumu sagatavošana un iesniegšana tiesā;
2. Maksātnespējas procesa uzraudzība un konsultācijas;
3. Piedalīšanās kreditoru sapulcēs un izsolēs;
4. Pārstāvēšana tiesās;
5. Juridisko peronu likvidācija.
Tiesiskās aizsardzības process (juridiskām personām)
1. Tiesiskās aizsardzības procesa pieteikuma sastādīšana un iesniegšana tiesā;
2. Tiesiskās aizsardzības procesa plāna sastādīšana un saskaņošana;
3. Tiesiskās aizsardzības procesa uzraudzība un konsultēšana.
Parādu piedziņa
1. Parādu piedziņa no juridiskajām un fiziskajām personām pirmstiesas un tiesvedības kārtībā;
2. Kreditora interešu pārstāvība pārrunās ar parādnieku;
3. Juridiskā palīdzība strīdu izšķiršanā ārpus tiesas kārtībā;
4. Vienošanās ar parādnieku par labprātīgu parāda nomaksu, izlīgumi un to izpildes uzraudzība;
5. Parādnieka mantiskā stāvokļa izpēte un analīze;
6. Parādnieka mantas apķīlāšana pirms prasības pieteikuma iesniegšanas tiesā;
7. Prasības pieteikuma sagatavošana iesniegšana tiesā un kreditora interešu pārstāvība tiesā.
Interešu pārstāvība tiesās vai citās valsts iestādēs
1. Pasūtītāja pārstāvība tiesā, šķīrējtiesā vai citās valsts iestādēs;
2. Piedalīšanās tiesas sēdēs, administratīvajās sēdēs, sapulcēs un komisijās;
3. Lietas materiālu izpēte, konsultācijas;
4. Prasības pieteikumu tiesai vai šķīrējtiesai sastādīšana un iesniegšana;
5. Atsauksmes uz prasību vai pretprasības sagatavošana un iesniegšana;
6. Pasūtītāja interešu pārstāvība tiesas sprieduma izpildes gaitā;
pasūtītāja interešu pārstāvība attiecībās ar tiesu izpildītājiem.
Ģimenes tiesības un mantošana
1. Laulības līgumu sastādīšana un reģistrācija;
2. Līgumu par laulāto kopmantas sadali un atsevišķas mantas noteikšanu sastādīšana un reģistrācija;
3. Juridiskā palīdzība strīdu izšķiršanā starp laulātajiem ārpus tiesas kārtībā;
4. Juridiskā palīdzība laulības šķiršanas lietās, pieteikumu par laulības šķiršanu sagatavošana,
pārstāvība tiesā, konsultācijas;
5. Juridiskā palīdzība laulāto kopmantas sadalīšanā;
6. Konsultācijas mantojumu jautājumos;
7. Testamentu un mantojuma līgumu sastādīšana.
8. Mantošanas lietu vešana
Tulkojumi
1. Visa veida tulkojumi no/uz latviešu valodu uz/no 20. Valodām
2. Mutiskie tulkojumi
3. Tulkojumu notariālais apliecinājums

Birojs: Rīgā, Martas ielā 4.

darba laiks
P-P no 9-17
Sestdienās no 10-14

Pakalpojumu veids:Administratīvās lietas
Kompānijas nosaukums:Petroff
Tālrunis:(+371)28-887-***
Tālrunis:(+371)67-222-***
E-mail: Nosūtīt e-pastu
WWW: apskatīties
Vieta:Rīga
Adrese:Martas iela 6, Rīga
Darba
laiks:
P.-Pt.09:00 - 18:00
Sest.10:00 - 14:00

Unikālo apmeklējumu skaits: 1
Datums:21.09.2017 09:15