Bezmaksas juridiskās konsultācijas PA Telefonu darba dienās un brīvdienās.

Sniedzam kvalitatīvu, ātru, konkrētu juridisko palīdzību
administratīvo tiesību, civiltiesību, krimināltiesību, komerctiesību, autortiesību jautājumos.

Sagatavojam dažādu veidu līgumus, izlīgumus, vienošanās, aktus, vēstules, pilnvaras, iesniegumus, paskaidrojumus, prasību pieteikumus tiesām, fizisko un juridisko personu maksātnespējas pieteikumus, amatu aprakstus u. c. juridiskos dokumentus.

Dokumentu sastādīšana steidzamības gadījumos iespējama vienas stundas līdz vienas dienas laikā (laiks atkarīgs no sarežģītības pakāpes).

Pārstāvam fiziskās un juridiskās personas valsts iestādēs, tiesās.

Sniedzam palīdzību atļauju un licenču iegūšanā, parādu atgūšanā.

Nodarbojamies ar konflikta risināšanu, lai tas nenovestu līdz tiesvedībai: izmeklējam situāciju, rodam labākos iespējamos samierināšanas un izlīguma variantus.

Sadarbojamies ar jomu labākajiem speciālistiem.

Iespējama kompleksa problēmu risināšana ar citu speciālistu (ekonomistu, grāmatvežu, psihologu, detektīvu, ekspertu u. c. ) piesaistīšanu.

Piedāvājam uzņēmumu juridisko apkalpošanu.
Saprātīgas un adekvātas cenas.

БЕСПЛАТНЫЕ юридические консультации без выходных только ПО ТЕЛЕФОНУ.

Даём качественную, быструю, конкретную, юридическую помощь по вопросам административного, гражданского, криминального, коммерческого, авторского права.

Составляем все виды договоров, акты, доверенности, письма, заявления, объяснения, заявления неплатежеспособности и другие юридические документы.

В неотложных случаях возможно составление документов за час или за день (в зависимости от сложности).

Защищаем интересы физических и юридических в судах и госучереждениях, оказываем помощь по возрасту долгов, в получении лицензий и разрешений.

Сотрудничаем с лучшими специалистами областей права.

Возможно комплексное решение проблемы с подключением других специалистов (экономист, финансист, психолог, детектив, эксперт и. т. д. ) по необходимости.

Предлагаем юридическое обслуживание предприятий.

Умеренные цены.

Pakalpojumu veids:Administratīvās lietas
Kompānijas nosaukums:LEG Jur
Vieta:Rīga

Unikālo apmeklējumu skaits: 1
Datums:08.09.2017 11:36