Предлагаем профессиональную видео и фотосъёмку свадеб, юбилеев, корпоративных вечеров, детских праздников, интервью, концертов, конференций и других событий, с возможностью монтажа и трансляции в интернет в реальном времени; изготовление музыкальных видеоклипов, рекламы и тематических фильмов с использованием новейшей техники в формате высокой FullHD и сверхвысокой 4К чёткости, профессиональных систем стабилизации, аэросъёмку (Дрон), различные штативы, осветительные и микрофонные системы и многое другое оборудование, а также монтаж, включающий в себя последние компьютерные технологии. Создание видеоролика и показ его в день свадьбы на банкете (SDE). Запись песни-подарка в профессиональной студии звукозаписи. Опыт работы более 20 лет. Образцы, рекомендации, индивидуальный подход. Многокамерная съёмка. Работаем по всей Латвии и за её пределами.

Piedāvājam profesionālu filmēšanu kāzām, jubilejām, korporatīvajiem vakariem, bērnu ballītēm, interviju, koncertiem, konferenču un citiem pasākumiem ar iespēju montēt un pārraidīt internetā reāllaikā; mūzikas klipu, reklāmas un tematisko filmu izgatavošana, izmantojot jaunāko tehnoloģiju augstas FullHD un sevišķi augstas 4К izšķirtspējas formātā, profesionālās stabilizācijas sistēmas, filmēšana no gaisa (Dron), dažādi statīvi, gaismas un mikrofonu sistēmas un tā tālāk, kā arī montāža, kas ietver jaunākās datoru tehnoloģijas. Video klipu izveidošana un demonstrēšana kāzu dienā banketā (SDE). Dziesmas ierakstīšana profesionālajā skaņu ierakstu studijā. Vairāk kā 20 gadu pieredze. Paraugi, ieteikumi, individuāla pieeja katram klientam. Daudzkameru video filmēšana. Strādājam visā Latvijā un ārpus tās.

Nosaukums: Видео и фотосъёмка
Cena: 35 €


Владимир.
Tālrunis: (+371)22-00-***
E-mail: Nosūtīt e-pastu
WWW: apskatīties
Vieta:Rīga

Unikālo apmeklējumu skaits: 1
Datums: 13.05.2024 18:07