Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumā (sanitārais minimums). Mācību kurss ir obligāts visiem darbiniekie m, kuri
Rīga
10
Bārmeņu kursi. Profesionāl u bārmeņu komanda aicina praktiski apgūt bāra darbu organizācij u. Jūs varēsiet iemācīt
Rīga
130 €/mēn.
Аккредитован ный профессиона льный учебный центр Skif T (akreditāci jas lapa Nr. AI 6193) приглашает освоить основную и доп
Rīga
-
Аккредитован ный профессиона льный учебный центр Skif T (akreditāci jas lapa Nr. AI 6193) приглашает освоить основную и доп
Rīga
-
SIA „Brus” приглашает освоить профессии: - "Повар" - срок обучения 6 мес. - "Официант" - срок обучения 4 мес. - "Ба
Rīga
-
Ēdināšanas servisa speiālists. Profesionāl ā vidusskola "Riman". Mācību ilgums 1.5 gadi dienas grupā (jābūt vidējai izglī
Rīga
-
Restorāna servisa speiālists. Profesionāl ā vidusskola "Riman". Mācību ilgums 1.5 gadi dienas grupā (jābūt vidējai izglīt
Rīga
-
Pavāru apmācība. Profesionāl ā vidusskola "Riman". Dienas (10 mēn. ), vakara (6 mēn. ) un sestdienu (2 gadi) grupas. Akre
Rīga
-
Аккредитован ный профессиона льный учебный центр Skif T (akreditāci jas lapa Nr. AI 8649) приглашает освоить основную и доп
Rīga
-
Аккредитован ный профессиона льный учебный центр Skif T (akreditāci jas lapa Nr. AI 6193) приглашает освоить основную и доп
Rīga
-