MeklētKārtošana:
Konditoru kursi, praktiskās nodarbības un teorija, programmā ''Konditore jas izstrādājum u gatavošanas pamati''. Akredit
Rīga
2.66 €/st.
SIA „Cook” приглашает освоить профессии: - "Помощник повара" - срок обучения 6 мес. (занятия 2 раза в неделю) - "Пом
Rīga
-
Konditoru kursi no 10.09.2019. -19.12.201 9. programmā ''Konditore jas izstrādājum u gatavošanas pamati''. Akreditētās 16
Rīga
2.66 €/st.
Аккредитован ный профессиона льный учебный центр Skif T (akreditāci jas lapa Nr. AI 6193) приглашает освоить основную и доп
Rīga
-