MeklētKārtošana:
Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumā (sanitārais minimums). Mācību kurss ir obligāts visiem darbiniekie m, kuri
Rīga
10
Bārmeņu kursi. Profesionāl u bārmeņu komanda aicina praktiski apgūt bāra darbu organizācij u. Jūs varēsiet iemācīt
Rīga
130 €/mēn.
SIA „Brus” приглашает освоить профессии: - "Повар" - срок обучения 6 мес. - "Кондитер" - срок обучения 6 мес. Опл
Rīga
-
Аккредитован ный профессиона льный учебный центр Skif T (akreditāci jas lapa Nr. AI 6193) приглашает освоить основную и доп
Rīga
-