Bakalauru um maģistru darbi, studiju un kursa darbi, referāti un citi studentu pētījumi. Katrs darbs ir atbilstošs met
Rīga
3
Окажу помощь в написании диплома. Все студенчески е работы выполняю по утвержденно й теме. Если научный руководител ь не ок
Rīga
-
Помогу быстро и качественно написать курсовые, дипломные работы, а так же рефераты по русскому языку и литературе, филос
Rīgas rajons
2
Dažādu pētniecisko darbu izstrāde tiesību zinātnēs - diplomdarbu un maģistra darbu, kā arī referātu, kursa darbu izstrād
Rīga
20
Не ждите момента когда работу надо было сдать "еще вчера". Помогу очень занятым и ленивым студентам-ю ристам с написанием
Rīga
-
Sniedzam maģistra darbu, bakalaura darbu, citu oriģinālu studiju darbu izstrādi no A līdz Z, kuri tiks noformēti atbilst
Rīga
390
Дипломы, курсовые, рефераты. Качественно помогу с написанием работы на латышском, русском, английском по техническим и
Rīga
-
Uzņēmums Absolvents ir universāls izglītojamo – gan skolēnu, gan studentu palīgs, kas piedāvā savus pakalpojumu s diplomd
Rīga
-
Oriģināli un kvalitatīvi dažādi zinātniski pētnieciski e darbi tiesību zinātnē. Palīdzēšu izpildīt kāzusus, mājas darbus,
Rīga
10
Sniedzam maģistra darbu, bakalaura darbu, citu oriģinālu studiju darbu izstrādi no A līdz Z, kuri tiks noformēti atbilst
Rīga
390
Ātri un kvalitatīvi rakstu, koriģēju, formatēju Bakalaura darbus, Maģistra darbus, studiju drbus, referātus
Bauska un raj.
5
Izstrādāju dažāda līmeņa kursa darbus, diplomdarbu s uzņēmējdarb ībā, vadībā (stratēģisk ā vadība, personāla vadība u. tml.
Rīga
1
Diplomdarbu un maģistra darbu izstrāde tiesību zinātnēs. Arī referātu, kursa darbu izstrāde, kāzusu un uzdevumu risināša
Rīga
500
Juridisko zinātņu doktorante izstrādās kvalifikāci jas darbus, diplomdarbu s un maģistra darbus jebkurā tiesību zinātņu no
Rīga
500
Прикладная механика (авто-авиа- морск-ж. д. транспорт и др. ). -Задачи, курсовые, дипломные работы, диссертации .
Rīga
1
Kvalitāte, darba oriģinalitā te, atbilstība prasībām un savlaicīgi izgatavošan as termiņi, konfidencia litāte, darba izstrā
Rīga
-
Palīdzu darbu rakstīšanā: Loģistika (Air Law, Road Transport) Psiholoģija (General principles) Darba Drošība un Aizsa
Rīgas rajons
50
Дипломы, бизнес-план ы, курсовые, рефераты. А так же презентации к ним. Индивидуаль ный подход к каждой работе. Есть так
Rīga
6
Palīdzēšu izstrādāt dažādus darbus - gan diplomdarbu s, gan bakalaurus, maģistrus, vai vienkāršus mājas darbus, referātus
Rīga
10
Profesionāla darba grupa izstrādā bakalaura, maģistra darbus un citus studentu pētījumus (kursa darbus, referātus, studi
Rīga
5
Kā izvēlēties kursa vai diplomdarba tēmu? Kur atrast literatūru? Kā prezentēt savu ieceri? Kā pamatot pētījuma struktūru
Rīga
-
Darbi, kas rakstīti tieši Jums. Sniedzu visa veida palīdzību augstskolas studentiem (latviešu, krievu un angļu valodās),
Rīga
-
Juridiskais birojs piedāvā izstrādāt kvalitatīvu s kvalifikāci jas darbus, diplomdarbu s un maģistra darbus studentiem (pot
Rīga
500
Darbi, kas rakstīti tieši Jums. Sniedzu visa veida palīdzību augstskolas studentiem (latviešu, krievu un angļu valodās),
Rīga
5
Дипломная работа успешно защищонная (бакалавр)+ презентаци я, (управление предпринима тельской деятельност ью). на тему ана
Daugavpils un raj.
180