Meklēju spāņu valodas pasniedzēju . Rīgā vai Jelgavā. Lūdzu rasktīt e-pastā.
Rīga
7 €/st.
Spāņu valoda pa skype no Madrides. Efektīva sarunvaloda . Starptautis ka līmeņa skolotāja ar lielu profesionāl o pasniegšan
Rīga
12
Spāņu valodā mazās grupiņās vai indivduāli. - aizraujošas interaktīva s programmas. - mūsdienīga valodu apmācība omul
Rīga
-
Репетитор испанского языка для детей и взрослых. Работаю с учениками разного уровня - как с начинающими , так и с про
Rīga
9 €/st.
Репетитор испанского языка для детей и взрослых. Меня зовут Сергей. Работаю с учениками разного уровня - как с нач
Rīga
7 €/st.
Valodu apguve Spāņu valoda, Individuāla s nodarbības spāņu valodā (ja ir vēlēšanās, ir iespējams nākt arī divatā vai trij
Rīga
20
Индивидуальн ые курсы испанского языка. Опыт работы 10 лет. Образование : Егу факультет испанской филологии. Имеются между
Rīga
10 €/st.
Mācību centrs Polyglot komplektē grupas spāņu valodas apguvei. Kursu norises vieta - Raiņa bulvāris 25, Rīgā: A1
Rīga
88 €/mēn.
Индивидуальн ые и групповые занятия для детей и взрослых (А1-С1) Курс "Углубление в испанский" для тех, кто имеет уров
Rīga
-
Здравствуй. Меня зовут Павел. Я приехал из Испании на год изучать русскую Филологию в Риге. Я в твоём распоряжени и, чтоб
Rīga
7
Испанский язык для начинающих и продолжающи х обучение. На занятиях читаем, пишем, слушаем, разговарива ем, играем в игры.
Rīga
10
Испанский язык. Занятия в маленьких группах и индивидуаль но. Высококвали фицированн ые преподавате ли. Современные мет
Rīga
-
Групповые занятия по испанскому языку с нуля для детей и взрослых с интерактивн ыми заданиями, интересными методиками, ви
Rīga
-
Piedāvājam spāņu valodas apmācību iesācējiem bez priekšzināš anām līdz A2 līmenim. Kursā iekļautas 60 akadēmiskās stund
Rīga
-
Индивидуальн ое преподавани е одного из самых распростран енных языков мира как детям, так и взрослым. В минимальные сроки
Rīga
-
Spāņu valodas pasniēdzejs , kuram dzimta valoda ir spāņu, palidzēs jums apgūt spāņu valodu īsā laikā, nodarbības gan bern
Rīga
-