(10 Eur - 1, 5 часа) Опытный преподавате ль латышского языка (опыт работы более 40 лет) даёт частные уроки. Помогу свобод
Rīga
10
Latviešu
Pieredzējuši pasniedzēji piedāvā apgūt latviešu valodu privātnodar bībās. Visi līmeņi, sarunvaloda , lietišķā valoda un pa
Rīga
-
Latviešu
Vācu valodas kursi iesācējiem. Apmācības notiek nelielās grupiņās, pašā Rīgas centrā. -Enerģiski, pieredzējuš i p
Rīga
4.75 €/st.
Vācu
Студия английского языка Phonics Land продолжает набор детей в Пардаугаве в возрасте от 5 до 15 лет на обучение английск
Rīga
75 €/mēn.
Angļu
Студия английского языка Phonics Land теперь и в Пурвциемсе. Приглашаем детей в возрасте от 5 до 8 лет на обучение а
Rīga
50 €/mēn.
Angļu
Английский для 12 класса в мини группе. Начни готовиться к экзаменам своевременн о. Курс для школьников в "Anglikus"
Rīga
40 €/mēn.
Angļu
Pieredzējusi pasniedzēja māca angļu valodu privātstund ās vai nelielās grupās. Gan pieaugušaji em, gan bērniem; visi līmeņ
Rīga
-
Angļu
Английский по Skype. Первый урок - бесплатно. Гарантия результата. Благодаря уникальной методике преподавани я, вы научит
Rīga
4.50 €/st.
Angļu
Гарантия 100%. Подготовка к аттестации к категориям А1 и А2, В1 и В2, С1 и С2 и к экзамену для получения гражданства
Rīga
-
Latviešu
Итальянский, Норвежский, Шведский, Арабский, Датский. Занятия в маленьких группах и индивидуаль но. Высококвали фицированн
Rīga
-
Dažādi
Французский язык для взрослых и школьников. Занятия в маленьких группах и индивидуаль но. Высококвали фицировнны е преподо
Rīga
-
Franču
Испанский язык. Занятия в маленьких группах и индивидуаль но. Высококвали фицированн ые преподавате ли. Современные мет
Rīga
-
Spāņu
Английский язык. Взрослым: для желающих изучать язык с 0, для желающих повысить существующи й уровень знаний язы
Rīga
-
Angļu
Esmu beigusi Rīgas Valsts 1.ģimnāziju . Šovasar Itālijā ieguvu sertifikātu angļu valodas mācīšanai. Ieguvu arī praktisku
Rīga
15 €/st.
Angļu
Бесплатные курсы интеграции для граждан из третьих стран c 28.11.2017. Во время курсов интеграции будут изучены интерес
Rīga
-
Latviešu
Немецкий с 0 уровня по прогрессивн ой методике быстрого освоения языка предлагает учебный центр "AVETA". Занятия ведет се
Rīga
4.50 €/st.
Vācu
Ielts и любые другие экзамены для поступления / работы. Индивидуаль но или вдвоем. Вдвоём выгоднее. Все материалы вк
Rīga
14 €/st.
Angļu
Обучение латышскому языку детей с 3 лет и взрослых (для любого уровня)Заня тия проводит сертифициро ванный логопед. Корр
Rīga
15 €/st.
Latviešu
Klass aicina skolēnus un jauniešus uz vācu valodas kursiem. Nodarbību saraksts (var mainīties, ņemot vērā dalībnieku v
Rīga
-
Vācu
No 0 līdz brīvai saziņai angļu valodā - regulāras angļu valodas nodarbības. Nodarbību saraksts (var mainīties, ņemot v
Rīga
-
Angļu
Преподаю французский язык – будет интересно. Добрый день. Меня зовут Мария, мне 55 лет и я репетитор французског о яз
Rīga
6 €/st.
Franču
Aicinām uz angļu valodas kursiem bērnus, skolēnus un jauniešus vecumā no 4 līdz 18 gadiem. Nodarbību saraksts (var m
Rīga
-
Angļu
Klass aicinā skolēnus un jauniešus uz krievu valodas kursiem. Nodarbību saraksts : (var mainīties, ņemot vērā dalībni
Rīga
-
Krievu
Организуем учебную поездку в Германию для изучения немецкого языка под патронажем института Гумбольдта. Две недели 27.05
Rīga
-
Vācu
Итальянский для начинающих в небольшой группе или индивидуаль но. 2 раза в неделю по утрам или вечерам. - Современные м
Rīga
-
Itāļu
Латышский с 0 уровня по прогрессивн ой методике быстрого освоения языка предлагает учебный центр "AVETA". Улучшите свои
Rīga
3 €/st.
Latviešu
Английский с 0 уровня по прогрессивн ой методике быстрого освоения языка предлагает учебный центр "AVETA". Центр имеет 20
Rīga
4.50 €/st.
Angļu
Angļu, latviešu, spāņu, itāļu, franču, vācu valodu kursi pieaugušaji em un bērniem mazās grupās. Aizraujošas interaktīv
Rīga
-
Angļu
Курс упрощенного английского языка для взрослых, которые ранее не изучали английский язык, а также для тех, у кого забыт
Rīga
45 €/mēn.
Angļu
Эстонский язык и культура Эстонии. На занятиях пишем, читаем, разговарива ем, играем в игры, изучаем сведения о стране, з
Rīga
9
Igauņu
Разговорный английский в мини-группа х (3-5 чел. ) по супер ценам. Утренние, дневные и вечерние группы. Все учебн
Rīga
45 €/mēn.
Angļu
Обучаю латышскому языку по Skype. Готовлю к сдаче эксаменов на все уровни, латышский на натурализац ию. Для работы и жизн
Dobele un raj.
8 €/st.
Latviešu
Angļu valodas nodarbības individuāli un grupās Rīgas centrā. Saprātīga maksa. Neiztrūksto šs uzlabojums.
Rīga
9 €/st.
Angļu
Angļu valodas kursi ar/ bez priekšzināš anām. -Nodarbības notiek pašā Rīgas centrā, -Pieredzēju ši pasniedzēji , -I
Rīga
4.75 €/st.
Angļu
Pasniedzu privātstund as angļu valodā gan ar, gan bez priekšzināš anām (gan bērniem, gan pieaugušaji em). Iemācu un palīdzu
Rīga
9 €/st.
Angļu
Разговорный английский в мини-группа х (3-5 чел. ) по супер ценам. Утренние, дневные и вечерние группы. Все учебн
Rīga
45 €/mēn.
Angļu
Английский для взрослых и школьников в Пурвциемсе, Дзелзавас 70 (офис у Дома Мебели). Индивидуаль но или в паре. Все уров
Rīga
12 €/st.
Angļu
Курсы латышского языка (бесплатно) , уровни A1 – C1, в рамках проекта „Latviešu valoda mūs vieno. ” (при финансовой подде
Rīga
-
Latviešu
Vācu valodas kursi iesācējiem mazās grupiņās. 2 reizes nedēļā x 2 stundas no plkst. 18:30 līdz 20:00. - Mūsdienīga val
Rīga
4 €/st.
Vācu
Интенсивные курсы английского языка в учебном центре "AVETA". Занятия ведут сертифициро ванные преподавате ли международ
Rīga
4.50 €/st.
Angļu