MeklētKārtošana:
Ķengarags. Skype. Naturalizāc ija. A1, A2, B1, B2, C1, C 2 līmeņi. +Skype. Skolēniem: mājas darbi, palīdzība gatavojoti
Rīga
10 €/st.
Latviešu
Английский язык с детским педагогом-п сихологом. Индивидуаль но. Внимательны й подход к каждому ребенку, занятия частично в
Rīga
25 €/st.
Angļu
Pasniedzu privātstund as angļu valodā gan ar, gan bez priekšzināš anām bērniem un pieaugušaji em. Iemācu un palīdzu uzlabot
Rīga
12 €/st.
Angļu
Интенсивные курсы английского языка в учебном центре "AVETA". Занятия ведут сертифициро ванные преподавате ли международ
Rīga
4.50 €/st.
Angļu
Английский в Марупе и Риге у вас дома. Предлагаю индивидуаль ные занятия английским языком в знакомой и комфортной дл
Rīga
25 €/st.
Angļu
Английский язык по Скайпу или на дому (р - н Зиепнеккалн са). Цель занятий - разговорный английский язык. Если Вам нужен
Rīga
10 €/st.
Angļu
Курсы латышского языка для школьников. Авторская программа по изучению латышского языка в Lando. Наш 20 летний опыт обуч
Rīga
92 €/mēn.
Latviešu
Индивидуальн ые и групповые (2-4 человека) занятия по испанскому языку для учащихся и для взрослых. Занятия провожу у себ
Rīga
15 €/st.
Spāņu
Английский для 10-11 классов раз в неделю. Небольшие группы. Акцент на активное пополнение словарного запаса и разви
Rīga
40 €/mēn.
Angļu
Английский по Skype. Первый урок - бесплатно. Гарантия результата. Благодаря уникальной методике преподавани я, вы научит
Rīga
4.50 €/st.
Angļu
Английский 9-12 кл, подготовка к экзаменам. Кенгарагс. В программе: Грамматика, чтение, словарный запас, слушание. И
Rīga
48 €/mēn.
Angļu
Angļu valoda bērniem un pieaugušaji em Ķengaragā (pietura "Rušonu") Izglītības centrs piedāvā angļu valodu mazajiem, sko
Rīga
48 €/mēn.
Angļu
Латышский язык для детей и взрослых в Кенгарагсе (Рядом с 51 школой). Готовим русских детей к учёбе в школе на латышском
Rīga
48 €/mēn.
Latviešu
Английский язык. Взрослым: для желающих изучать язык с 0, для желающих повысить существующи й уровень знаний язы
Rīga
-
Angļu
Французский язык для взрослых и школьников. Занятия в маленьких группах и индивидуаль но. Высококвали фицировнны е преподо
Rīga
-
Franču
Гарантия 100%. Подготовка к аттестации к категориям А1 и А2, В1 и В2, С1 и С2 и к экзамену для получения гражданства
Rīga
-
Latviešu
Krievu, latviešu un vācu valodas individuālā s nodarbības lieliem un maziem, sagatavošan ās eksāmeniem centrā vai pie Jums
Rīga
6 €/st.
Vācu
Angļu valodas apmācība privāti vai nelielās grupās visiem zināšanu līmeņiem. Pirmā iepazīšanās nodarbība bez maksas.
Rīga
95 €/mēn.
Angļu
Презентация 24 сентября в 11:00. Набор в группу с "0" по изучению английского языка в утреннее время. Звоните и мы г
Rīga
-
Angļu
Латышский с 0 уровня по прогрессивн ой методике быстрого освоения языка предлагает учебный центр "AVETA". Улучшите свои
Rīga
3 €/st.
Latviešu
Английский для взрослых и школьников по низким ценам. Улучшите свои знания, пополните свой словарный запас и расширьте
Rīga
4.50 €/st.
Angļu
Franču valodas kursi bērniem un jauniešiem no 7 līdz 18 gadiem. Jaunajā mācību gadā valodu centrs KLASS aicina skolēnus
Rīga
-
Franču
Vācu valoda bērniem un jauniešiem no 7 līdz 15 gadiem. Jaunajā mācību gadā Klass piedāvā vācu valodas kursus gan grupās,
Rīga
-
Vācu
Basic English – Regulāras angļu valodas nodarbības. No 0 līdz brīvai saziņai angļu valodā. Jaunajā mācību gadā aicinām
Rīga
-
Angļu
Piedāvājam apmeklēt unikālu krievu valodas kursu, kurā pārvarēsim bailes un kompleksus sarunāties krievu valodā, radošā
Rīga
13 €/st.
Krievu
Приглашаем медиков на курс английского языка. Преподавате ль - носитель английского языка и медик, выпускник Первого Моск
Rīga
88 €/mēn.
Angļu
Норвежский язык. Уровень - А1, А2, В1. Формат занятий - индивидуаль ный. Продолжител ьность 1 урока - начиная с 60 мину
Rīga
15 €/st.
Norvēģu
Angļu valodas kursi iesācējiem no 15.10.2019. g. otrdienās un ceturtdienā s no plkst. 18.00-20.00 .Kopā 48 mācību stundas.
Ogre un raj.
240
Angļu
Педагог по английскому языку. (Высшее образование ) Преподаю с любого уровня знаний и возраста. Издано 15 книг по учеб
Rīga
-
Angļu
Pasniedzu privātstund as sākumskolas vecuma bērniem - darba dienu pēspusdienā s un iespējams arī nedēļas nogalēs. Esmu
Rīga
12
Angļu
Английский для взрослых. Курс English-Lit e. Новые группы в сентябре. "english-Li te" - курс упрощенного английского язы
Rīga
50 €/mēn.
Angļu
Курсы латышского языка. С 23 сентября. Различные. уровни и программы. - Разговорный язык. - Обучение грамотному
Rīga
3.75 €/st.
Latviešu
Angļu, latviešu, spāņu, itāļu, franču, vācu valodu kursi pieaugušaji em un bērniem mazās grupās. Aizraujošas interaktīv
Rīga
-
Angļu
Piedāvāju vācu valodas privātstund as pieaugušaji em, skolniekiem un bērniem. Palīdzēšu apgūt sarunvalodu , mācīties vācu
Rīga
10 €/st.
Vācu
Опытный педагог из С. Ш. А. (20 лет проживания) двуязычный дипломирова нный и немолодой обучает индивидуаль но на квартире
Rīga
5 €/st.
Angļu
Dzelzavas 74 15:45 (понедельни к/среда) английский для 7-8 кл. 17:00 (понедельни к/среда) английский для 3-4 кл. 18
Rīga
45 €/mēn.
Angļu
Индивидуальн ое преподавани е современног о французског о языка, как детям, так и взрослым. В удобное, для вас время, в само
Rīga
10 €/st.
Franču
Biznesa angļu valodas kursi sertificētu pasniedzēju vadībā, kuriem angļu valoda ir dzimtā: Līmenis: Business Upper-In
Rīga
4.72 €/st.
Angļu
Языковый центр Lingua Franca предлагает Pre -Intermedia te, Intermediat e, Upper-Inter mediate уровня курсы английского язы
Rīga
2.85 €/st.
Angļu
Pre-Intermed iate, Intermediat e un Upper-Inter mediate līmeņa kursi Valodu centrā Lingua Franca sertificētu pasniedzēju va
Rīga
2.85 €/st.
Angļu