MeklētKārtošana:
Private classroom or on-line Russian language lessons for English speakers by a Master of Russian Philology. 15 €/ 60 mi
Rīga
15 €/st.
Meklēju cilvēku, kurš varētu man palīdzēt sakarā ar medicīnas krievu valodu. Vēlams cilvēks, kura dzimtā valoda ir kriev
Rīga
10 €/st.
Vēlaties sarunāties Puškina, Čehova, Turgeņeva valodā? Nāciet – iemācīšu saprast un sarunāties, izmantojot dažādas radoš
Rīga
13 €/st.
Russian and Latvian language lessons for foreigners and kids, also available to learn languages by Skype, better to writ
Rīga
10 €/st.
Piedāvājam krievu valodas vasaras kursus bērniem un jauniešiem. Turpinās bērnu uzņemšana kursos. Vasaras nodarbību sar
Rīga
-
Krievu valodas apmācība Rīgas centrā. Repetitoru centrs piedāvā individuālā s nodarbības pieredzējuš a pasniedzēja vadībā.
Rīga
10
Krievu valoda kā svešvaloda. Pieaugušaji em. Iepriekšējā pierakstīša nās jaunās krievu valodas grupās - nodarbības sāksies
Rīga
-
Русский как иностранный . В центре. Профессиона льная лексика, разговорная практика, грамматика.
Rīga
7 €/st.
Privātstunda s. Krievu valoda kā svešvaloda. Kr. Valdemāra ielā, Rīgā. Jebkuram zināšanu līmenim un mērķim. >Sar
Rīga
10 €/st.
Jau Jūlijā? Nāc un Piesakies. Intensīvie kursi Krievu valodas apguvei. Vai vēlies īsā laika posmā atsvaidzinā t esošā
Rīga
2.80 €/st.
Kursi no 01.08./60 ak. st. / Valdemāra ielā/4-6 cilv. grupā. /Ar nelielām priekšzināš anām Krievu valodas kā svešvalo
Rīga
210
Skolotāja ar lielu pieredzi, piedāvā krievu valodas apmācību pieaugušaji em un bērniem.
Rīga
-
Преподавател ь (носитель русского языка), опытный филолог, имеет необходимый для таких курсов российский сертификат МГУ и
Rīga
-
Piedāvāju krievu valodu nodarbības ar pieredzējuš u pasniedzēju , kuras dzimtā valoda ir krievu. Var mācīties arī caur Ska
Rīga
7
Private Russian lessons (one-to-one ). Kr. Valdemara street, Riga. Professiona l Russian tutor plans lessons according
Rīga
10 €/st.
Polyglot mācību centrs A. Deglava ielā 66 komplektē krievu valodas grupas. Komplektēja m krievu valodas grupas dažādo
Rīga
83 €/mēn.
Privātstunda s (Skype). Krievu sarunvaloda . Профессиона льный преподавате ль из Москвы, переехавший в Ригу, предлагает
Rīga
1