Parīzē, Nicā franču valodas kursi (20 vai 30 stundas nedēļā) un citās Francijas pilsētās no jebkuras pirmdienas. Starpta
Rīga
315
Franču valodas kursi bērniem un jauniešiem no 7 līdz 18 gadiem. Jaunajā mācību gadā Klass aicina skolēnus un jauniešus u
Rīga
-
Французский все уровни в маленьких группах и индивидуаль но. Занятия ведет преподавате ль с французским образование м, им
Rīga
-
Французский и итальянский языки- индивидуаль ные частные занятия с нуля и до свободного общения. Настоящее произношени е,
Rīga
-
Французcкий язык для начинающих и продолжающи х обучение, индивидуаль но и в небольших группах в центре Риги. С любого уро
Rīga
10
Французский язык для взрослых и школьников. Занятия в маленьких группах и индивидуаль но. Высококвали фицировнны е преподо
Rīga
-
Franču valodas kursi no 19. septembra (bez priekšzināš anām un ar nelielām priekšzināš anām): - Kursa ilgums: 54 akad.
Rīga
4.63 €/st.
Индивидуальн ое преподавани е современног о французског о языка, как детям, так и взрослым. В удобное, для вас время, в само
Rīga
10 €/st.
Курсы французског о в небольших группах или индивидуаль но. - Современные методики с использован ием интерактивн ых програ
Rīga
-
Французский язык для взрослых и школьников. Занятия в маленьких группах и индивидуаль но. Высококвали фицировнны е преподо
Rīga
-
Индивидуальн ое преподавани е современног о французског о языка как детям, так и взрослым. Все виды уровней и подготовки. Ми
Rīga
-
Iemācies runāt un rakstīt franciski mazās grupās un individuāli . Komunikatīv ā pieeja, interaktīvi e un radošie uzdevumi,
Rīga
-
Разговорный французский язык. Для начинающих и для тех, кто учил и забыл, для продолжающи х изучать французский язык.
Rīga
48
Подготовки школьников к экзамену по французском у языку. Разбираем все темы по грамматике, устные топики, много говор
Rīga
7
Французский язык. Плявниеки. Возможно обучение по Skype. Любые возрастная категория и уровень подготовки. Коммуникати вны
Rīga
-
Опытный, квалифициро ванный преподавате ль даёт частные уроки на любом уровне знаний.
Rīga
10 €/st.
Ātri, viegli, interesanti iemācīšu franču valodu, var kopā, paralēli ar angļu valodu. Liela darba pieredze un labi rezul
Rīga
-