Kontaktinformācija
"SS" SIA
Reģ.nr.40003212094

Adrese korespondencei:
Brīvības iela 74-2, Rīga, LV-1011

E-mail:

Visus jautājumus, kas saistīti ar reģistrāciju,
reklāmu, sludinājumu izvietošanu un apmaksu,
lūgums adresēt sadaļā "Saikne ar redaktoru".