Jūsu jautājums

  • Lūgumi par sludinājuma dzēšanu vai tā rediģēšanu netiek pieņemti.
  • Ja redaktors izdzēsa Jūsu sludinājumu, tas nozīmē, ka Jūs pārkāpjat sludinājumu iesniegšanas noteikumus.

  • Uzmanību! Par visiem jautājumiem, kas saistīti ar maksājumiem un ar SMS, lūdzam vērsties šeit