ПоискСортировка:
Услуги редактирова ния, корректуры и копирайтинг а Вашего текста. Тексты на заказ. Перевод. Перепечатка текстов. Качеств
Рига
3
Tekstu redigēšanas un korektūras un kopiraiting a pakalpojumi . Tekstu veidošana uz pasūtījuma. Tulkojumi. Tekstu pārdruka
Рига
3
Filologs ar 26 g. pieredzi labo ortogrāfija s, interpunkci jas, stila kļūdas dažādos tekstos. Tulkoju maza apjoma darbus n
Рижский р-он
2
Piedāvājam dažādas tematikas tekstu korektūru un tulkojumus (līgumu, pilnvaru, dzimšanas/l aulības/mi ršanas/šķir šanas ap
Рига
3