Sagatavojam un palīdzam noslēgt līgumus ( dzīvokļu, māju vai zemes - pirkums, dāvinājums, maiņa), šo darījumu pavadīšana
Елгава и р-он
Ademide SIA
Sniedzam juridisko palīdzību juridiskajā m un fiziskajām personām. Uzņēmumu juridiskā apkalpošana . Pieredze darbā ar ārva
Рига
Rns. Legal
Оказываем юридическую помощь юридическим и физическим лицам. Юридическое обслуживани е предприятий . Опыт работы с иностра
Рига
Rns. Legal
Юрист на день. Услуга квалифициро ванного юриста, который приезжает к Вам на один рабочий день. Включает в себя: конс
Рига
Rns. Legal
Jurists uz vienu dienu. Kvalificēta jurista pakalpojumi , kurš atbrauc pie Jums uz vienu darba dienu. Pakalpojums iet
Рига
Rns. Legal
Помощь в составлении договоров, заявлений, доверенност ей и др. документов за минимальную цену. Составление исковых зая
Рига
Juridiskais birojs ASD ...
Профессионал ьное юридическое сопровожден ие сделок. Юридическая поддержка. Решение нестандартн ых ситуаций. Посредничес тво
Рига
Rida Company
Иски. Соглашения. Заявления. Доверенност и. Брачные договоры. Объяснитель ные. Акты. -Довереннос ти на авто на русском
Рига
Strendžers Ltd.
Юридическое бюро Латвийский Центр Права предоставля ет широкий спектр юридических услуг в области гражданског о, коммерчес
Рига
Латвийский Центр Права
Составление и проверка договоров купли-прода жи, дарения и др. документов по сделкам. Юридические консультаци и и сопровож
Рига
Юр. Бюро Stelard
SIA Ll un Li sniedz juridiskus un grāmatvedīb as pakalpojumu s. Fiziskām personām tiek sniegtas konsultācij as adminis
Юрмала
SIA Ll un li
Оформление покупки, дарения недвижимост и. Nekustamā īpašuma pirkuma, dāvinājuma noformēšana ar notāra apliecināju mu.
Рига
Alianse Baltija
Иски. Брачные договоры. Заявления. Акты. Доверенност и. Жалобы. Объяснитель ные, переделка/к оррекция уже готового договора
Рига
Strendžers Ltd.
Līgumi. Tulkojumi. Pilnvaras. Договоры. Переводы. Доверенност и. Līgumi. -Sastādām visa veida līgumus un citu doku
Рига
Alianse Baltija
Юрист по НЕДВИЖИМОСТ И. Специализац ия на обслуживани и сделок с недвижимост ью. Индивидуаль ная оценка ситуации обеспечивая
Рига
Privāti
Профессионал ьное юридическое сопровожден ие сделок. Юридическая поддержка. Помощь, сопровожден ие и оформление всех ви
Рига
Rida Company
Недвижимость / Nekustamie ĪPAŠUMI. Юридическое сопровожден ие сделок с недвижимост ью. Индивидуаль ная оценка ситуац
Рига
Юридическое бюро
Bezmaksas juridiskās konsultācij as PA Telefonu darba dienās un brīvdienās. Sniedzam kvalitatīvu , ātru, konkrētu juri
Рига
LEG Jur
Проверка и оформление договоров для соблюдения Ваших интересов. Сопровожден ие сделок. - договоры аренды - договоры
Рига
Юр. Бюро
Предлагаю юридическое представите льство в сфере недвижимост и, коммерческо го право. Предлагаю представите льство Ваших и
Рига
Legal Service
Меркеля 3. Соглашения на развод за 1 час. Иски в Суд. Доверенност и на авто на русском языке. Переводы документов с/н
Рига
Strendžers Ltd.
Латвийский Центр Права предлагает юридическую помощь: - Семейное право – расторжение брака, алименты, раздел имущества
Рига
Латвийский Центр Права