Juridiskā palīdzība darījumos ar nekustamā īpašuma iegādi: īpašuma pārbaude, līgumu analīze un sastādīšana (pirkuma/no ma
Рига
SIA Advocatus
Nekustamā īpašuma vērtēšana -dzīvoklis, māja, ēka, zeme, komercobjek ti, t. sk. kopīpašuma arī domājamo daļu u. c. visā L
Рига
Iu
Предоставляе м профессиона льные услуги по детекции лжи (проверка на полиграфе) для коммерчески х организаций , частных лиц,
Рига
SIA Psy Technology
Kustamās mantas vērtēšana, nekustamā īpašuma vērtēšana un ekspertīzes . Vērtēšanas birojs "Eksperts" ir operatīvāka is un
Рига
Vērtēšanas birojs Ekspe...
Юридическая проверка недвижимост и, анализ договоров и др. документов. Правовой эксперт по недвижимост и. Разработка д
Рига
Юр. бюро Stelard