Mācu angļu valodu.
Рига, центр
Высшее
LV, RU, EN
Piedāvāju matemātikas privātstund as skolēniem līdz 12. klasei, kā arī 1. kursa studentiem. Šobrīd pati studēju arhitek
Рига, Кипсала
Студент
LV, EN
Palīdzēšu ar kontroldarb u izpildi pamatskolai un vidusskolai .
Рига, центр
Высшее
LV, RU, EN
Sveiki. Varu palīdzēt ar mājas darbiem, sagatavotie s kontroldarb iem un eksāmeniem. Zvaniet, visu sarunāsim.
Рига, Агенскалнс
Студент
LV
Pasniedzu matemātikas privātstund as pie manis mājās vai tuvākajā apkaimē. Cena 10 Eur stundā.
Рига, Ильгюциемс
Магистр
LV, RU, EN
Franču valodas privātstund as Pasniedzu franču valodas pirvātstund as netālu no Rīgas Franču liceja (Hospitāļu iela). E
Рига, центр
Высшее
LV, FR, RU, EN
Окажу репетиторск ие услуги по разным предметам (Математика , химия, физика, информатика . ). Выполнение домашних работ, по
Рига, Болдерая
Высшее
LV, RU, EN
Mākslas, attīstības, keramikas nodarbības individuāli un grupās pirmsskolā, sākumskolā. LU bakalaura diploms pedagoģij
Рига, центр
Магистр
LV, RU
Piedāvāju Matemātikas privātstund as online caur Skype. Skolēniem līdz 7.klasei. Varu sagatavot olimpiādēm, uzlabot atzīm
Другой
Школьник
LV, EN
Pasniedzu privātstund as latviešu valodā. Vienas privātstund as ilgums 1 stunda. Vienā privātstund ā ietilpst skolēnu zin
Рига, центр
Высшее
LV, RU
Palīdzēšu saprast matemātiku skolēniem no 4. -12. klasei. Ir 6 gadu pieredze skolā un individuālā darbā ar jauniešiem da
Рига, центр
Бакалавр
LV
Piedāvāju latviešu valodas privātstund as pieaugušaji em un bērniem. Nodarbības var notikt pie manis vai pie Jums. (Cent
Рига, Пардаугава
Высшее
LV, RU, EN, DE
Pasniedz privātstund as matemātikā un fizikā skolēniem ( 3-12 klase ) un studentiem. Nodarbības Agenskalna priedēs un Rīg
Рига, Агенскалнс
Доктор
LV, RU, EN
Педагог, с высшим образование м и большим опытом работы в школе, а также репетитором . Помогу вашему ребёнку в усвоении сл
Рига, Агенскалнс
Магистр
LV, RU
Matemātika, angļu valoda un ķīmija. Viss pamatskolas un vidusskolas līmenī. Palīdzēšu saprast mācību vielu un risināt uz
Рига, Ильгюциемс
Неоконч. высшее
LV, EN
Pasniedzu privātstund as bioloģijā. Vienas privātstund as ilgums 1, 5 h. Vienā privātstund ā ietilpst skolēnu zināšanu at
Рига, центр
Высшее
LV, RU, EN
Angļu valodas privātstund as pirmsskolas vecuma bērniem, skolniekiem un pieaugušaji em ar vai bez priekšzināš anām. Palīdzē
Рига, Пурвциемс
Высшее
LV, RU, EN, DE
Помощь по математике уч. 6-12 кл. Подготовлю к экзаменам.
Рига, Саркандаугава
Высшее
LV, RU
Privātstunda s matemātikā skolēniem līdz 10. klasei. Esmu laipna, atsaucīga studente, kas apgūst matemātikas skolotājas
Рига, Агенскалнс
Студент
LV
Pasniedzu privātstund as ģitārā visiem kuri ir šī instrumenta apgūšanas sākumposmā. Pats šobrīd mācos Jāzepa Mediņa Rīg
Рига, Межциемс
Студент
LV, EN
Помощь ученикам основной и начальной школы с освоением материала, выполнением домашних заданий, подготовкой к тестам по
Рига, центр
Среднее
LV, RU, EN, DE
Опытный педагог поможет устранить пробелы в учебной программе учащимся начальной школы 1-4 классов (русский язык, чтение
Рига, Плявниеки
Высшее
RU
Krievu valoda kā svešvaloda skolēniem un pieaugušiem , nodarbības individuāli vai grupā. Gramatika, saskarsme, sagatavoša
Рига, центр
Высшее
LV, RU, DE
Augstākā matemātika Rtu, Lja, LU, Llu studentiem Elementārā matemātika vidusskolēn iem un pamatskolēn iem Fizika 8. -1
Рига, Другой
Магистр
-
Privātstunda s ķīmijā. Piedāvāju privātstund as ķīmijā mācību saturu apguvei, kā arī padziļināta i apguvei gatavojotie s
Рига, Агенскалнс
Высшее
LV, EN
Meklēju sieviešu apģērba konstruēšan as, modelēšanas vai šūšanas skolotājas darbu. Ir darba pieredze.
Рига, Кенгарагс
Высшее
LV, RU
Частные уроки скрипки для детей и репетиторст во для студентов. Предлагаю интересные уроки, индивидуаль ный подход к каждо
Рига, центр
Высшее
RU
Piedāvāju privātstund as 1.-4.klašu skolēniem latviešu valodā, matemātikā. Ir liela pieredze. Labi saprotos gan ar skolēn
Рига, Плявниеки
Магистр
LV, RU
Angļu val. privātstund as skolēniem. Ir atbilstoša izglītība, profesionāl ā darba pieredze un regulāri apmeklēti profesion
Рига, Пардаугава
Магистр
LV, EN
Esmu ķīmijas fakultātes maģistrantū ras students, piedāvāju privātstund as ķīmijā, pamatskolas un vidusskolas skolniekiem .
Рига, Агенскалнс
Магистр
LV, EN
Мечтаю преподавать предмет психология в старших классах. Разроботала свою программу эффективног о обучения. Учусь на меди
Рига, Пурвциемс
Магистр
LV, RU, EN
Английский и Немецкий язык в районе Zolitude. Индивидуаль ные занятия для школьников и студентов в Золитуде. Разговор
Рига, Золитуде
Высшее
LV, RU, EN, DE
Предлагаю услуги репетиторст ва по английскому . Сама учусь в Латвийском университет е (магистрату ра). Работаю с детьми от
Рига, Пурвциемс
Высшее
LV, RU, EN
Dārgie vecāki. Tuvojas jaunais mācību gads. Un es ar prieku vēlos pateikt, ka labprāt palīdzēšu Jūsu atvasei apgūt lasīš
Рига, Пурвциемс
Магистр
LV, RU
Esmu sākumskolas skolotāja. Varu palīdzēt jūsu bērnam mācībās. Varu mācīt otrdienās, ceturtdienā s vakaros vai brīvdienās
Рига, Саркандаугава
Высшее
LV
Преподаю академическ ий вокал, фортепиано и теорию. Имею большой опыт.
Рига, Иманта
Магистр
LV, RU, EN, DE
Varu palīdzēt izpildīt ieskaites, kontroldarb us, izveidot prezentācij as, pārbaudīt aprēķinus, pierakstus visos mācību pr
Рига, центр
Студент
-
Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas absolvente, studente piedāvā privātstund as matemātikā visu klašu vecumu jauniešiem Rīgā un Ik
Рига, центр
Среднее
LV, RU, EN
Английский. Учитель Рижской средней школы, молодой специалист со стажем работы индивидуаль ным репетитором , предлагаю сво
Рига, Плявниеки
Магистр
LV, FR, RU, EN, DE
Piedāvāju palīdzību izpildot kontroldarb us, mājasdarbus un tml. Jebkuram vidusskolēn am, pamatskolēn am, un citiem macītie
Рига, центр
Студент
LV