Tulkoju un rediģēju dažāda veida un apjoma tekstus, rakstus latviešu un krievu valodā. Palīdzēšu sastādīt vēstules, līgu
Рига, центр
Магистр
LV, RU, EN, DE
Смешанно
Составление специальных текстов, технических текстов, инструкций. Редактирова ние текстов. Pašnodarbin āta persona.
Рига, Шампетерис-Плескодале
Высшее
-
По выбору
Напишу для вас книгу. Профессиона л с 25-летним опытом работы (в России 20 лет, в Латвии 5): изданные книги, многолетня
Рига, центр
Магистр
LV, RU, EN
Любой
Образованная , интеллигент ная, общительная девушка. Люблю литературу и грамотную речь. Желаю редактирова ть тексты, ра
Рига, Пурвциемс
Средне-проф.
LV, RU
Любой
Jums nepieciešam s dažādu tekstu sagatavošan a, sociālo tīklu satura veidošana, interviju sagatavošan a, preses relīžu raks
Рига, Агенскалнс
Бакалавр
-
Любой