Jums nepieciešam s dažādu tekstu sagatavošan a, sociālo tīklu satura veidošana, interviju sagatavošan a, preses relīžu raks
Рига, Агенскалнс
Бакалавр
-
Piedāvāju sastādīt, koriģēt un tulkot visdažādākā veida un apjoma tekstus latviešu un angļu valodā - informatīvu s rakstu
Рига, центр
Высшее
LV, EN
Я действитель но пишу профессиона льно, не так как это делают другие. Кроме то, я предлагаю комплекс услуг "под ключ": от
Рига, центр
Высшее
LV, FR, RU, EN
Sveicināti. Esmu rakstniece, rakstu prozu jau no bērnības un vēlos savu darbu saistīt ar rakstniecīb u. Es rakstu sacerēj
Рига, центр
Средне-проф.
LV, RU, EN
Varu palīdzēt kvalitatīvi noformēt tekstus, sakārtot izdevumus. Veicu tekstu rediģēšanu un korekciju.
Елгава и р-он, Елгава
Неоконч. высшее
LV, RU, EN