Meklēju darbu nekustamo īpašumu kompānijā, kur darba gaitā notiek apmācības nekustamajā īpašumā jomā
Рижский р-он, Baldones l. t.
Высшее
LV, RU
Смешанно
Piedāvāju savus pakalpojumu s privātmāju un komercobjek tu apsaimnieko šanā. Ir liela pieredze darbā ar nekustamaji em īpašu
Рига, Золитуде
Неоконч. высшее
LV, RU, EN
Любой
Sertificēts namu pārvaldniek s ar Ekonomikas ministrijas pārvaldniek u reģistrā, daudzdzīvok ļu māju apsaimnieko šanas piere
Рига, центр
Высшее
LV, RU, EN
Рабочие дни
Nekustamā īpašuma 5 līmeņa pārvaldniek s ar 11 gadu pieredzi apsaimnieko s objektus. Piedāvājums : -Visa veida operāci
Рига, центр
Магистр
LV, RU, EN
Ежедневно
Ищу работу в сфере недвижимост и. Проведение переговоров . Выезды на объекты недвижимост и (квартиры, комнаты). Сопровожден
Рига, Иманта
Высшее
LV, RU, EN
Смешанно