Nekustamā īpašuma 5 līmeņa pārvaldniek s ar 11 gadu pieredzi apsaimnieko s objektus. Piedāvājums : -Visa veida operāci
Рига, центр
Магистр
LV, RU, EN
Piedāvā profesionāl us pakalpojumu s nekustamo īpašumu speciālists . Предлагаю профессиона льные услуги специалиста по нед
Рига, р-н ул.Краста
Неоконч. высшее
LV, RU
Piedāvāju savus pakalpojumu s privātmāju un komercobjek tu apsaimnieko šanā. Ir liela pieredze darbā ar nekustamaji em īpašu
Рига, Золитуде
Неоконч. высшее
LV, RU, EN