Занимаюсь управлением любого типа недвижимост и. Эффективная сдача в аренду с целью извлечения максимально й прибыли с
Рига, центр
Высшее
LV, RU, EN
По выбору
Meklēju darbu nekustamo īpašumu kompānijā, kur darba gaitā notiek apmācības nekustamajā īpašumā jomā
Рижский р-он, Baldones l. t.
Высшее
LV, RU
Смешанно
Sertificēts namu pārvaldniek s ar Ekonomikas ministrijas pārvaldniek u reģistrā, daudzdzīvok ļu māju apsaimnieko šanas piere
Рига, центр
Высшее
LV, RU, EN
Рабочие дни