Piedāvāju izmēģināt vai turpināt psihoterapi ju. Tikšanās tēmas var būt dažādas: attiecības ar sevi un citiem, attiecības
Рига, центр
Высшее
LV, RU, EN
Рабочие дни
Ja esi nokļuvis grūtā dzīves situācijā vai vēlies pastāstīt kādam par lietām, no kurām kautrējies, vai Tevi moka depresi
Мадона и р-он, Мадона
Магистр
LV, RU, EN
По выбору
Ir nepieciešam a palīdzība? Ja vēlies iegūt atbildes uz jautājumiem : -Kā uzlabot dzīvi? No kā tad sākt? Kādi ir pirmi
Огре и р-он, Огре
Средне-проф.
LV, RU, EN
По выбору
Дипломирован ный психолог, телесно-ори ентрирован ный терапевт предлагает поддержку и помощь в решении трудных жизненных с
Рига, центр
Высшее
RU
По выбору
Опытный психолог предлагает консультаци и Если вы хотите разобраться в ваших отношениях и наладить их; Если вы одинок
Рига, центр
Магистр
LV, RU, EN
Любой
Ищу работу психолога в школе, детском саду или другой организации , оказывающей психологиче ские услуги. Имею опыт работы
Рига, Кенгарагс
Магистр
LV, RU
Рабочие дни
Предлагаю профессиона льную психологиче скую помощь в онлайн-режи ме. Возможно, в Вашу жизнь сейчас вошли трудности, и
Рига, центр
Магистр
RU
По выбору
Esmu geštalttera pijas studente un psiholoģe, piedāvāju psihoterapi jas un psiholoģisk ās konsultācij as bērniem, pusaudžiem
Рига, Агенскалнс
Магистр
LV
По выбору
Психологичес кая помощь в решении жизненных проблем, при принятии важных решений. Индивидуаль ные и семейные консультаци и.
Рига, центр
Магистр
RU
По выбору
Ответственна я и доброжелате льная девушка, учащаяся в магистратур е Rsu на программе Психология здоровья. За время уче
Рига, Пурвциемс
Бакалавр
RU
Студенческий