Piedāvāju e-konsultāc ija - psiholoģisk ā konsultēšan a, izmantojot e-pastu. E-konsultāc ija dot iespēju saņemt speciālist
Рига, центр
Высшее
LV, RU, EN
Ежедневно
Устали от постоянного стресса или напряжения? Потеряли ощущение легкости в душе и в теле? Уже забыли, что такое чувство
Рига, центр
Высшее
RU
По выбору
Piedāvāju izmēģināt vai turpināt psihoterapi ju. Tikšanās tēmas var būt dažādas: attiecības ar sevi un citiem, attiecības
Рига, центр
Высшее
LV, RU, EN
Рабочие дни
Profesionāla s psiholoģes konsultācij as Madonas pilsētā vai skypā. Ja esi nokļuvis grūtā dzīves situācijā vai vēlies pa
Мадона и р-он, Мадона
Магистр
LV, RU, EN
По выбору
Ищу работу психолога в школе, детском саду или другой организации , оказывающей психологиче ские услуги. Имею опыт работы
Рига, Кенгарагс
Магистр
LV, RU
Рабочие дни
Labdien. Meklēju piemērotu darbu un teicamu darba devēju. Ātri apgūstu visu jauno, varu strādāt par biznesmeņa palīgu, m
Другой
Бакалавр
LV, EN
Любой
Опытный психолог предлагает консультаци и Если вы хотите разобраться в ваших отношениях и наладить их; Если вы одинок
Рига, центр
Магистр
LV, RU, EN
Любой
Психологичес кая помощь в решении жизненных проблем, при принятии важных решений. Индивидуаль ные и семейные консультаци и.
Рига, центр
Магистр
RU
По выбору