Напишу любые гуманитарны е тексты, философские работы, сценарии на любые праздники.
Рижский р-он, Саласпилс
Магистр
LV, RU, EN
Напишу рекламные, художествен ные, научные тексты в сфере гуманитарны х наук, философские эссе.
Рига, Пурвциемс
Магистр
LV, RU, EN
Meklēju darbu savā specialitāt ē. Pieredze dažādu vācu valodas tekstu tulkošanā un pasniedzēja s darbā. Pedagoģiskā darba
Алуксне и р-он, Алуксне
Бакалавр
LV, RU, DE
Rediģēju galvenokārt zinātniskus rakstus dažādās jomās. Tulkoju no krievu valodas uz latviešu un otrādi. Sagatavoju
Рига, центр
Магистр
LV, RU, DE
Meklēju interesantu un radošu darbu saistībā ar filoloģiju.
Рига, Плявниеки
Магистр
LV, RU, EN