ПоискСортировка:
Meklēju personāla vadītāja darbu. Ir nepieciešam a izglītība un darba pieredze visos ar personāla vadību saistītos jautāj
Рига, Иманта
Магистр
LV, RU, EN
Рабочие дни
Cienījamais Darba devēj. Vēlos darīt darbu, ko mīlu un pārzinu, kur darāmais darbs sagādā prieku par paveiktā darba
Рига, Пурвциемс
Неоконч. высшее
LV, RU
Рабочие дни
Ищу удалённую подработку делопроизво дителем / ассистентом по персоналу. Многолетний опыт работы: с персоналом - коорди
Рига, центр
Высшее
LV, RU, EN
По выбору
Pieredze, kas gūta, strādājot dažādās darba jomās Latvijā un ārpus tās, ļāva man secināt, ka man piemīt augsta atbildība
Рига, Плявниеки
Средне-проф.
LV, RU, EN
Рабочие дни