Помощь по физике и математике для студентов и старшекласс ников.
Рига, Ильгюциемс
Высшее
LV, RU
Любой
Angļu valodas privātstund as pirmsskolas vecuma bērniem, skolniekiem un pieaugušaji em ar vai bez priekšzināš anām. Palīdzē
Рига, Пурвциемс
Высшее
LV, RU, EN, DE
Рабочие дни
Piedāvāju angļu val. privātstund as Juglas, Mežciema apkaimē gan pieaugušaji em gan skolniekiem , varu nākt pie jums uz dar
Рига, Югла
Бакалавр
LV, RU, EN
По выбору
Zinātprieks un kompetence. Uzskatu, ka mācībām jābūt interesantā m un saistošām, un, lai tas īstenotos, ir nepiecieša
Рига, центр
Высшее
LV, RU, EN, DE
По выбору
Individuāla autorprogra mma krievu un angļu valodu pasniegšanā . Mācību laiki Jums ērtā laikā un vietā, kā arī online.
Другой
Высшее
LV, RU, EN
Любой
Химия, физика, математика для учеников (8-12 классов) и студентов консультаци и и индивидуаль ные занятия возможность за
Рига, Югла
Высшее
LV, RU, EN
По выбору
Palīdzu apgūt matemātiku pamatskolas līmenim. Sagatavoju arī centralizēt ajiem eksāmeniem. 5Eur/h, esmu pieejama gan brīv
Рига, центр
Среднее
LV, EN
Ежедневно
Частные уроки скрипки для детей и репетиторст во для студентов. Предлагаю интересные уроки, индивидуаль ный подход к каждо
Рига, центр
Высшее
RU
Любой
Die russische Sprache: die Privatstund en individuell und in den Gruppen.
Рига, центр
Высшее
LV, RU, DE
По выбору
Latviešu valodas privātstund as bērniem un pieaugušaji em. Ir iespēja arī apmācība, izmantojot Skype. Strādāju pie sev
Рига, Пурвциемс
Высшее
LV, RU, EN, DE
Рабочие дни
Опытный преподавате ль охотно поможет ученикам освоить программу начальной школы(1-4 классы)по всем предметам, включая ла
Рига, Плявниеки
Магистр
LV, RU, DE
Рабочие дни
Индивидуальн ые уроки по освоению компьютера. Обучение пользование м прикладных программ по Вашему выбору. Занятия в у
Рига, Югла
Магистр
LV, RU, EN
По выбору
Grāmatvedība s pasniedzējs vada kursus, individuālā s nodarbības, konsultācij as tiem kas grib saprasties ar grāmatvežie m.
Рига, центр
Высшее
LV, RU
По выбору
Я студенка второго курса, охотно помогу вашему ребенку освоить программу начальной школы(1-4 классы) по математике, лат-
Рига, Плявниеки
Студент
LV, RU, EN
Любой
Английский и Немецкий язык в районе Zolitude. Индивидуаль ные занятия для школьников и студентов в Золитуде. Разговор
Рига, Золитуде
Высшее
RU, EN, EST, DE
Рабочие дни
Piedāvāju privātstund as matemātikā 1.-9. klasei. Palīdzēšu izpildīt un saprast mājas darbus, apgūt tekošo vielu un sagat
Рига, Засулаукс
Неоконч. высшее
LV, RU, EN
Студенческий
Jau vairākus gadus palīdzu skolniekiem saprast matemātiku un nokārtot vairākus eksāmenus. Kā arī palīdzu sākumskolas bēr
Рига, Иманта
Неоконч. высшее
LV, RU
Смешанно
Занятия по английскому языку преподавате ль проводит для дошкольнико в в игровой форме, для школьников с использован ием со
Рига, Золитуде
Высшее
RU, EN
По выбору

Правила |
Связь с редактором |
Www версия
Объявления © ss sia 2000