Juriste ar pieredzi civiltiesīb u un komerctiesī bu jomā meklē papildu darbu šādās nozarēs: -uzņēmumu reģistrācij a un lik
Рига, центр
Бакалавр
LV, RU, EN
Смешанно
Jurists meklē pastāvīgu darbu uzņēmumā. Pieredze ražošanas uzņēmumu un lielu tirdzniecīb as objektu (tirdzniecī bas centru
Рига, центр
Магистр
LV, RU
Рабочие дни
Предлагаю сотрудничес тво юридическим и физическим лицам на взаимовыгод ных условиях: - составление юридических докумен
Рига, Другой
Высшее
LV, RU
Смешанно
Pieredzējusi juriste palīdzēs sagatavot tieši Jums nepieciešam os dokumentus. Prasmes un zināšanas: 1) uzņēmuma sa
Рига, центр
Бакалавр
LV, RU
По выбору
Korporatīvai s jurists. Sniedzu vispusīgu juridisku palīdzību jaunu komercsabie drību, komersantu, sabiedrību un citu or
Рига, Дарзциемс
Высшее
LV, RU
Рабочие дни
Jurists ar vairāk kā 20 gadu pieredzi civiltiesīb ās (komercties ībās) meklē pastāvīgu darbu.
Рига, Иманта
Бакалавр
LV, RU, EN, DE
Любой
Izskatīšu iespēju strādāt nepilnu slodzi vai uzņemties dažādus līgumdarbus , strādāt attālināti dažādos projektos, kuros
Рига, Югла
Магистр
LV, RU, EN, DE
По выбору
Palīdzēšu Jums sagatavotie s fizisko personu datu aizsardzība s Regulai Nr. 2016/679, kuru obligāti jāpiemēro no 2018.gada
Рига, Межапарк
Магистр
LV, RU, EN
Смешанно
Tiesiskās aizsardzība s procesa pieteikumi, tiesiskās aizsardzība s procesu uzraudzība, brīdinājumi , parāda piedziņas, mak
Рига, центр
Магистр
LV, RU
Смешанно
Juriste ar lielu pieredzi lietu un saistību tiesībās (nekustamo īpašumu noma, strīdi par zemes un ēku īpašumtiesī bām, se
Рига, Тейка
Высшее
LV, RU, EN
По выбору
Юрист со стажем более 16 лет. Отличный юридический английский. Высокое качество работы.
Рига, Агенскалнс
Высшее
LV, RU, EN
Смешанно
Advokāts/jur ists, darba pieredze 16 gadi, teicamas juridiskās angļu valodas zināšanas, augstikvali ficētas konsultācij as
Рига, Агенскалнс
Высшее
LV, RU, EN
Смешанно
Юрист, магистр, перфектное знание юридическог о английского и латышского, с большим опытом работы по недвижимост и, как с
Рига, Агенскалнс
Магистр
LV, RU, EN
Смешанно
Что ищу: Ищу работу в сфере юриспруденц ии/делопро изводства на должности помощника юриста/асси стента, приоритетно на по
Рига, Ильгюциемс
Бакалавр
LV, RU, EN
Рабочие дни
Uzņēmumu un privātperso nu juridiskā apkalpošana , kurā ietilpst ikdienas mutvārdu konsultācij as, rakstveida atzinumi dažā
Рига, Плявниеки
Магистр
LV, RU, EN
Смешанно
Privātprakse , juridisko pakalpojumu sniegšana fiziskām personām un juridiskām personām. Sniedzu palīdzību atsevišķā strī
Рига, центр
Магистр
LV, RU, EN
Любой
Laulības šķiršana, uzturlīdzek ļu piedziņa, nodrošināju mi, utt. Ar lielu pieredzi - apsaimnieko šu Jūsu nekustamo īpašum
Рига, Тейка
Высшее
LV, RU, EN
По выбору
Meklēju darba iespēju uz nepilna laika slodzi amatu apvienošana s kārtībā par iepirkumu speciālistu . Ir iepriekšēja piere
Рига, центр
Бакалавр
LV, RU, EN
Смешанно
Jurists ar vairāk kā 10 gadu pieredzi piedāvā veikt jaunu uzņēmumu reģistrācij u, likvidāciju vai reorganizāc iju, juridis
Рига, центр
Магистр
LV, RU
Любой
Visa veida konsultācij as un dokumentu sagatavošan a darba tiesību un darba aizsardzība s jautājumos uzņēmumiem. Ir 12 gadu
Рига, центр
Магистр
LV, RU
Любой