ПоискСортировка:
Вам нужен умный, быстро-схва тывающий, сильный в документаци и и делопроизво дстве юрист с опытом работы? Тогда звоните по
Рига, Кипсала
Средне-проф.
RU, EN
Ежедневно
Lawyer is looking for a new opportuniti es. EN, RU, LV - freely operating, negotiating , writing contracts. Preferab
Рига, Плявниеки
Магистр
LV, RU, EN, DE
Любой
Parādu piedziņa, maksātnespē ja, tiesvedība, līgumu sagatavošan a u. c.
Рига, Зиепниеккалнс
Магистр
LV, RU
Смешанно
Juriste ar augstāko izglītību meklē interesantu darbu. Labprāt strādātu attālināti no sava biroja vai nepilnu darba nedē
Огре и р-он, Ikšķiles l. t.
Высшее
LV, RU, EN
Рабочие дни
Juriste ar lielu pieredzi lietu un saistību tiesībās (nekustamo īpašumu noma, strīdi par zemes un ēku īpašumtiesī bām, se
Рига, Тейка
Высшее
LV, RU, EN
По выбору
Jurists meklē pastāvīgu darbu uzņēmumā. Pieredze ražošanas uzņēmumu un lielu tirdzniecīb as objektu (tirdzniecī bas centru
Рига, центр
Магистр
LV, RU
Рабочие дни
Laulības šķiršana, uzturlīdzek ļu piedziņa, nodrošināju mi, utt. Ar lielu pieredzi - apsaimnieko šu Jūsu nekustamo īpašum
Рига, Тейка
Высшее
LV, RU, EN
По выбору
Mērķtiecīgs jurista palīgs meklē papildus darbu, lai varētu to savietot kopā ar patstāvīgu darbu. Interesē ne tikai fina
Рига, центр
Неоконч. высшее
LV, RU, EN
По выбору
Privātprakse , juridisko pakalpojumu sniegšana fiziskām personām un juridiskām personām. Sniedzu palīdzību atsevišķā strī
Рига, центр
Магистр
LV, RU, EN
Любой
Deniss Čamovs Raksturojum s: Rīgas Juridiskās Augstskolas students, kuram piemīt izcilas kommunikāci jas prasmes kā arī
Юрмала, Меллужи
Неоконч. высшее
LV, FR, RU, EN, DE
Любой
Valsts iepirkumu dokumentāci jas sagatavošan a, tai skaitā Elektronisk o iepirkumu sistēmā (Eis)
Елгава и р-он, Елгава
Магистр
LV, RU, EN
По выбору
Sakarā ar dzīvesvieta s maiņu, meklēju darbu Madonas/gul benes novadā. Interesē jurista, lietvedes, personāla, darba tiesī
Рига, Саркандаугава
Магистр
-
Любой
Jurists ar pieredzi nekustamo īpašumu iegādes, pārdošanas, nomas/īres, apsaimnieko šanas, būvniecības , tirdzniecīb as, daž
Рига, р-н ул.Краста
Магистр
LV, RU
Любой
Pašnodarbinā ts jurists meklē savu Klientu vai Bosu. Ap 15 Eur/h, apjoma atlaide. Pēc pieprasījum a nosūtīšu CV. Varam sad
Рига, Зиепниеккалнс
Магистр
LV, RU, EN, DE
Любой
Juriste ar lielu pieredzi lietu un saistību tiesībās (nekustamo īpašumu noma, strīdi par zemes un ēku īpašumtiesī bām, se
Рига, Тейка
Высшее
LV, RU, EN
По выбору
Meklēju jurista darbu dzīvojamo māju pārvaldīšan as un apsaimnieko šanas jomā. Ir iegūts maģistra grāds tiesību zinātne.
Рига, Кенгарагс
Магистр
LV, RU
Выходные дни
Решение гражданско - правовых, частных и хозяйственн ых вопросов с физическими лицами, а так же в ведомственн ых и судебны
Рига, Болдерая
Высшее
LV, EN, DE
Любой
Jurists ar vairāk kā 20 gadu pieredzi civiltiesīb ās (komercties ībās) meklē gabaldarbu.
Рига, Дзегужкалнс
Бакалавр
LV, RU, EN, DE
Любой
Предлагаю сотрудничес тво юридическим и физическим лицам на взаимовыгод ных условиях: - составление юридических докумен
Рига, Другой
Высшее
LV, RU
Смешанно