Profesionāls tāmnieks piedāvā visa veida tāmēšanas darbus vispārceltn ieciski darbi (tai skaitā restaurācij as darbi, hidr
Рига, центр
Высшее
LV, RU, EN
Meklēju Darba iespējas, saistībā ar Tamesanu un Elektroinst alāciju projektu projektēšan a. Vēlētos apgūt programmu AutoCA
Рига, Трисциемс
Средне-проф.
LV, RU, EN
Tāmēšanas birojs nodrošina visa veida tāmēšanu: - vispārējie būvdarbi; - iekšējie specializēt ie darbi; - ārējie apdar
Рига, Шампетерис-Плескодале
Высшее
LV, RU, EN
Būvprojektu optimizācij a Profesionāl a komanda piedāvā būvprojektu būvniecības , ekspluatāci jas izmaksu samazināšan u. V
Рижский р-он, Ропажский округ
Инженер
LV, RU, EN
Sertificēti profesionāl i pilna cikla vai atsevišķu būvniecības ciklu tāmēšanas pakalpojumi : 1. būvniecības tāmju sast
Рига, Агенскалнс
Высшее
LV, RU, EN
Sertificēts Tāmētājs sastāda tāmes vispārceltn iecības darbiem, inženiertīk lu montāžas darbiem: konkursiem, privātperso nā
Рига, центр
Высшее
LV, RU, EN
Sadarbībai piedāvāju: Tāmju sastādīšana . Darbu izpildes; finanšu plūsmas kalendārie grafiki. Ekspertīze, optimizā
Рига, центр
Высшее
LV, RU, EN
Составление смет любой сложности, могу посоветоват ь материал, есть строители проверинные временем, архитектор и конструк
Рига, Дарзини
Высшее
LV, RU
Sertificēts būvdarbu vadītājs (Lbs izdots sertifikāts būvdarbu vadīšanā) sastāda tāmes: pēc skiču projekta un tehnisk
Другой
Магистр
LV
Tāmētājs ar 15 gadu pieredzi sastāda tāmes ēku, būvju un inženierkom unikāciju buvniecībai , rekonstrukc ijai, renovācijai ,
Рижский р-он, Baldones l. t.
Неоконч. высшее
LV, RU
Sastādu visa veida tāmes. Tāmes visiem būvniecības procesiem, atsevišķiem būvdarbiem, konstrukcij ām un citām pozīcijām.
Рига, р-он ул. Маскавас
Высшее
LV, RU
Сертификат. Составление смет( BK, Ar), для банков, страховых компаний, строительст ва, ремонтов, проверка готовых смет, ф
Рига, Дарзини
Бакалавр
LV, RU
Составление смет( BK, Ar), для банков, страховых компаний, строительст ва, ремонтов, проверка готовых смет, формы2, могу
Рига, Берги
Бакалавр
LV, RU
Sastādu visa veida tāmes. Tāmes visiem būvniecības procesiem, atsevišķiem būvdarbiem, konstrukcij ām un citām pozīcijām.
Рига, р-он ул. Маскавас
Высшее
LV, RU
Sastādu visa veida tāmes. Tāmes visiem būvniecības procesiem, atsevišķiem būvdarbiem, konstrukcij ām, bankam, formas divi
Рига, Пурвциемс
Неоконч. высшее
LV, RU