ПоискСортировка:
Meklēju tehniskā dienesta vadītāja vai līdzīgu darbu transporta jomā. Pieredze kravas transporta un autobusu remontdar
Тукумс и р-он, Тукумс
Высшее
LV, RU
Любой
Проектирую внутренние системы отопления жилых домов, общественны х зданий и других, наружные тепловые сети, тепловые узлы
Рига, Пардаугава
Высшее
LV, RU
Рабочие дни
Mehānikas inženieris ar vispusīgu pieredzi
Рига, Пурвциемс
Магистр
LV, RU, EN
Рабочие дни
Izgatavoju, modernizēju un remontēju automātikas sistēmas, kā arī elektroiekā rtas un elektroinst alāciju. Изготавлива
Рига, центр
Магистр
LV, RU, EN
Любой
Sniedzam sekojošus pakalpojumu s: Alumīnija fasādes, durvju un logu projektēšan ā, tehniskie aprēķini Spider fasādes pro
Рига, Кенгарагс
Инженер
LV, RU, EN, DE
Ежедневно
Pieredzējis inženieris- konstrukto rs veic būvkonstruk ciju apsekošanu un ekspertizi, kā arī sagatavo sertificētu s atzinum
Рига, центр
Высшее
LV, RU
По выбору
Sertificēts elektroaudi tors piedāvā veikt elektroaudi tu Jūsu objektā. Mēs piedāvājam : Elektroapgā des sistēmas priekš
Рига, р-он ул. Маскавас
Высшее
LV, RU, EN
Любой
Ищу работу(высш ее образование -инженер) Работал: инженер на производств е, в проектирова нии, сметчик, монтером. MS
Рига, Золитуде
Высшее
LV, RU
Рабочие дни
Высшее техническое образование . Имею опыт мастера-тех нолога в производств е изделий из пластмассы, дерева (изготовлен ие
Рига, р-он ул. Маскавас
Магистр
LV, RU, EN
Рабочие дни
Meklēju darbu metālapstrā des uzņēmumā. Projektēju iekārtas, metāla konstrukcij as, zīmēju rasējumus, aprēķinu slodzes, ne
Рига, Плявниеки
Бакалавр
LV, EN
Ежедневно
Apkures, ventilācija s, kondicionēš anas sertificēts projektētāj s ar 19 gadu pieredzi meklē gabala darbu. Pieredze ar
Рига, Тейка
Инженер
LV, RU, EN
Любой
Elektroietai šu projektēšan a (elektroins talācijas projektēšan ā) izpilddokum entācijas sastādīšana (Automātika , kabeļlīnija
Рига, центр
Инженер
LV, RU, EN
Любой
Komanda meklē projektēšan as darbu: elektrība, ūdens / kanalizācij a, gāze. Saskaņosim ar iestādēm. Sūtiet tehniskus notei
Рига, Пурвциемс
Высшее
LV, RU, EN
Любой
Проекты и работы по: установке автоматизир ованных теплоузлов и котельных (на газе, древесных гранулах, торфобрикет ах (с
Рига, центр
Магистр
LV, RU, EN
Любой
В период глобальной экономии, предлагаю услуги компьютериз ации рабочего процесса на предприятии . Зачем держать большой
Рига, Саркандаугава
Средне-проф.
RU
Любой
Sertificēts inženieris siltumenerģ ētiķis ar lielu pieredzi elektrostac iju, katlu māju, siltumtīklu , rūpniecības objektu
Рига, центр
Магистр
LV, RU, EN
Любой
Liels portfolio ar augstas kvalitātes 3D vizualizāci jām. Rasējumu projektēšan a 3D, lāzera un citu veidu griezšanām (DW
Рига, центр
Средне-проф.
LV, RU, EN
Любой
Огромное портфолио с визуализаци ями высокого качества. Создание чертежей под лазерную и другие виды вырезок (DWG, DXF и
Рига, центр
Неоконч. высшее
LV, RU, EN
Любой
Kokapstrādes inženieris ar iepriekšēju pieredzi vēlas trast darbu jaunā atīstošā uzņēmumā. Sikāku informāciju lūdzu zvan
Рига, Агенскалнс
Бакалавр
LV, EN
Рабочие дни
Инженер по охране и пожарной безопасност и ищет работу. Имею большой опыт (более 30 лет) работы в организации системы охр
Даугавпилс и р-он, Даугавпилс
Высшее
LV, RU
Рабочие дни
Apkures, ventilācija s un gaisa kondicionēš anas projektu izstrāde un noformēšana . Apkures radiatoru nomaiņas projekts. Ko
Юрмала, Булдури
Магистр
LV, RU
Рабочие дни
Interesē piestrāde. Inženierteh niskā grafika un modelēšana ar precīziem izmēriem. Iekārtu projektēšan a. Также интерес к
Рига, центр
Магистр
LV, RU, EN
Смешанно
Projektēšana s darbi. Ēku apsekošana. Būvniecības darbi. Ēku nodošana ekspluatāci jā.
Рига, центр
Высшее
LV, RU
Рабочие дни
Инженер-техн олог полиграфист , с большим опытом работы руководител я производств а, ищет работу, возможно не связанную с ос
Рига, Золитуде
Высшее
LV, RU, EN
Любой
Выполняю проекты по отоплению (в т. ч тёплые полы), вентиляции, кондиционир ованию воздуха, котельные - для любых зданий.
Рига, Пардаугава
Высшее
LV, RU, EN
Рабочие дни
Inženieris ar 7 gadu pieredzi izstrādā visa veida ēku būvkonstruk ciju projektēšan u. Spēju izstrādāt projektus triecien
Рига, центр
Высшее
LV, EN
Любой
Sertificēts būvuzraugs/ būvdarbu vadītājs, profesional s ar ļoti lielu pieredzi meklēju darbu par ĒKAS TEHNISKĀ APSEKOŠANU
Рига, Плявниеки
Высшее
LV, RU, EN
Любой
Uzņēmums ar pieredzi Industriālu iekārtu un jaunu produktu izstrādē. - Detaļu, produktu, iekārtu projektēšan a - Kon
Рига, центр
Высшее
LV, EN
Любой
Для Būvvalde. Электрическ ие измерения, прием объектов в эксплуатаци ю, проверка электрообор удования и проводки на соответ
Рига, центр
Высшее
RU
Любой
Инженер-меха ник ищет работу. Большой опыт работы в сфере снабжения и организации обслуживани я и ремонта индустриаль ного
Рига, Плявниеки
Высшее
LV, RU, EN
Рабочие дни
Ищу работу по специальнос ти, большой опыт работы ( котельные, когенерация и т. д. ).
Рига, Плявниеки
Высшее
LV, RU
Любой
Большой опыт работы электриком, старшим электро-инж енером, главным энергетиком . Рассмотрю достойные предложения .
Рига, р-н ул.Краста
Высшее
LV, RU
Рабочие дни
Veicu 3D modelēšanas darbus Autocad Inventor, Solidworks un Tekla, Google Sketchup programmās. Strādāju arī Autocad 2D.
Рига, Тейка
Высшее
LV, RU, EN
Смешанно
Labdien. 3. kursa tehnikās fakultātes students ar inženiera domāšanu meklē sev darba/ prakses vietu. Vēlos teorētisk
Рига, центр
Неоконч. высшее
LV, RU, EN
Рабочие дни
Деревообрабо тка. ( Инженер-Тех нолог). Ищу работу. Производств о или торговля. Вся моя карьера начиная с образования связа
Рига, Ильгюциемс
Инженер
LV, RU
Рабочие дни