Esmu sertificēts ārsta palīgs, sastāvu ārstniecība s personu reģistrā. Stāžs medicīnā 25+ Meklēju mediķa darbu uz jūras
Рига, Тейка
Неоконч. высшее
LV, RU, EN
Любой
Коплементарн ый и Альтернатив ный Терапевт. Нелекарстве нные и нехирургиче ские методы лечения, в число которых входят раз
Рига, Агенскалнс
Магистр
RU, EN
Любой
Hello, I from India completed my bachelor's in physiothera py, I practiced as a physiothera pist in India for 1year and 6m
Рига, центр
Бакалавр
EN
Ежедневно
Diplomēts ārsts, ir ārstniecisk o personu reģistrā ar ilkgadeju pieredzī medicīnas jomā meklē darbu ārsta atažira statusā
Рига, Плявниеки
Высшее
LV, RU, EN, DE
По выбору