Meklēju papilddarbu , paralēli darbam Nmpd. Ir ārsta palīga diploms, paralēli pabeigti 5 kursi LU MF (Ārstniecīb a). D
Рига, Кенгарагс
Высшее
LV, RU, EN
Коплементарн ый и Альтернатив ный Терапевт. Нелекарстве нные и нехирургиче ские методы лечения, в число которых входят раз
Рига, Агенскалнс
Магистр
RU, EN
4. kursa fizioterapi jas students meklē darbu fizioterape ita vai fizioterape ita asistenta amatā. Intereses gadījumā zvanī
Рига, Тейка
Неоконч. высшее
LV, RU, EN
Kā ārsta palīgs meklēju darbu privatpraks ē (ģimenes ārsta praksē un t. l. ) pacientu pieņemšanā. Ambulatora ārsta palīga
Рига, центр
Высшее
LV, RU
Сертификаты семейного врача, терапевта, ищу достойную работу.
Рига, Иманта
Высшее
LV, RU