Mašīnbūves inženieris meklē pastāvīgu darbu 50 km rādiusā ap Rīgu. Projektēju ražošanas iekārtas, mehānismus, metāla kon
Рига, центр
Неоконч. высшее
LV, EN
Услуги инженера по строительны м конструкция м (а также экспертные заключения и т. п. ) и архитектора . Энергосерти фикация
Рига, центр
Инженер
LV, RU, EN
Здравствуйте , Хочу предложить вам услуги в сфере проектирова ние и разработки проектов. Наше конструктор ское бюро
Рига, центр
Высшее
LV, RU, EN
Проектирован ие и разработка машин и механизмов, опыт работы более 10 лет, сварные конструкции , листовой метал, 3d rend
Рига, Саркандаугава
Высшее
LV, RU, EN, DE
Palīdzēšu studentiem par saprātīgām cenām 2D, 3D, kā arī rasējumu noformēšanā tādos priekšmetos kā - mašīnu elementi, tē
Рига, центр
Бакалавр
LV, RU, EN
Pieredzējis mašīnbūves konstruktor s veic sekojošus darbus: - nestandarta iekārtu un mehānismu projektēšan a; - iekārtu
Рига, центр
Магистр
LV, RU, EN
Чертежные работы на ПК в среде Auto Cad / 3D моделирован ие в среде Solid Works. Проектирова ние деталей машин и узлов /
Рига, Кенгарагс
Высшее
LV, RU, EN
Выполняю чертежи формата – машинострои тельние, нестандартн ое оборудовани е, чертежи металлоконс трукций - KMD, лестницы,
Вентспилс и р-он, Вентспилс
Высшее
LV, RU
Конструктор женской, мужской и детской одежды. Предлагаю услуги конструктор а женской, мужской, детской, спортивной и ф
Другой
Высшее
LV, RU
Конструирова ние женской одежды любой сложности в программе Grafis. Изготовлени е лекала как для индивидуаль ного потребите
Цесис и р-он, Лигатне
Магистр
LV, RU
Mehānikas inženieris meklē pus slodzes darbu. Pieredze industriāla jā un produktu dizainā. Prasmes: - Plasmasas d
Рига, центр
Бакалавр
LV, EN
Mehānikas inženieris, dizaineris. Ar pieredzi darbā no idejas līdz gatavam produktam. Dizaina process, projektēšan a, slo
Рига, Тейка
Высшее
LV, RU, EN
Rasēju 2D un 3D, sagatavoju failus lāzergrieša nai. Piedāvāju arī metāla lāzergrieša nu un konsrukciju metināšanu kā arī
Рига, центр
Инженер
LV, EN
Mehānikas inženieris - konstruktor s ar bakalaura grādu. Piedāvāju Jums mehānikas konstruktor a pakalpojumu s, optimizācij u
Рига, Тейка
Бакалавр
LV, EN
Rasēju 3D, 2D. Pārsvarā strādāju ar Solidworks, Solidedge programmām. Piedāvāju gabaldarba haltūras, jo pastāvīgs da
Рига, центр
Инженер
LV, EN
Konstruktors , Inženieris, Mākslinieks . Meklēju darbu, individuālu s pasūtījumus vai projektus. Strādāju no salvetes u
Рига, центр
Бакалавр
LV, RU, EN, DE
Ищу работу или возможность подзаработа ть. Работал инженером производств енно-техни ческого отдела; прорабом на монтажном
Рига, Пурвциемс
Высшее
LV, RU