Sertificēts `projektu vadītājs/bū vdarbu vadītājs/bū vuzrags/tā mētājs. Pieredze, bez kaitīgiem ieradumiem.
Рига, центр
Высшее
LV, RU, EN
Рабочие дни
Сертификат для буврегистра . Есть свой мини экскаватор, бус Lt-35Maxi, теодолит для разбивки осей- работаю с ним сам. Гот
Рига, Пурвциемс
Инженер
LV, RU
Смешанно
Прораб с бригадой и опытом работ по монтажу наружной канализации и водопровода , а также внутренних сантехсисте м.
Рига, Межциемс
Высшее
LV, RU
Рабочие дни
Meklēju darbu siltuma, gāzes, un ūdens tehnaloģiju specialitāt ē. Ir pieredze tāmju sastādīšanā , dokumentāci jas sagatavoš
Рига, Дзегужкалнс
Бакалавр
LV, RU, EN
Рабочие дни
Labdien. Meklēju darbu kurā spēšu pierādīt savas līdera īpašības. Organizēt darbu strādniekie m, sastādīt darba grafikus
Рижский р-он, Баложи
Среднее
LV, RU, EN
Рабочие дни
Большой опыт работы связанный с Озеленение м и Ландшафтным дизайном. Продолжител ьное время руководил бригадой в Латвии,
Рига, центр
Неоконч. высшее
-
Рабочие дни
Meklēju projektu vadītājas/d arbu vadītājas darbu. Ir pieredze ceļu būvdarba vadītāja asistentes pienākumu veikšanā (visa
Екабпилс и р-он, Екабпилс
Неоконч. высшее
LV, RU, EN
Рабочие дни
Сертифициров анный прораб(техн адзор) ищет работу на неполную занятость. Имеется большой опыт организации и руководства ст
Рига, Плявниеки
Инженер
LV, RU, EN
Облегчённый
Sertificets būvdarbu vadītājs(bū vuzraugs) meklēju darbu uz nepilnu slodzi(vēla ms pusslodzes darbs). Ir liela pieredze bū
Рига, Плявниеки
Инженер
LV, RU, EN
Облегчённый
Руководитель проектов (прораб). Общестроите льные, электромонт ажные работы. Последние 6 лет руководство работами по замен
Рига, Плявниеки
Высшее
LV, RU
Рабочие дни
Sertifikāts ēku būvdarbu vadīšanā, reģistrācij a Būvkomersan tā, Сертификат управление строительны ми работами, регистрац
Рига, центр
Высшее
LV, RU
Рабочие дни
Meklēju darbu. Pieredze iepirkumu dokumentu sagatavošan ā un izvērtēšnā, tāmju sastādīšanā , rīkojumu sagatavošan ā, darbs
Рига, Кенгарагс
Неоконч. высшее
LV, RU
Рабочие дни
Pašlaik vienlaikus strādāju gan par būvdarbu vadītāju, gan apsaimnieko tāju, bet mazliet garlaicīgi. Būvdarbus esmu vadīj
Рига, Шампетерис-Плескодале
Средне-проф.
LV, RU
Рабочие дни
Ищу работу. Сертификат. Большой опыт.
Рига, Другой
Высшее
LV, RU
Рабочие дни
Строительная бригада универсалов "kravcovbui lding" выполняет все внутренние и внешние работы( кроме электрики и сантехни
Рига, Иманта
Средне-проф.
RU, EN
Рабочие дни
Сертификат, вышлю CV.
Рига, центр
Средне-проф.
LV, RU
Любой
Сдам сертификат "ēku būvdarbu vadīšana". Прораб с сертификато м, для получение бувкомерсан та, делаю акты, выпонения (f2,
Рига
Высшее
RU
По выбору
Palīdzēšu ar būvkomersan ta reģistrēšan u. Sertifikāti : 1)Ēku būvdarbu vadīšana un būvuzraudzī ba 2)Ūdensapgā des un ka
Рига, центр
Высшее
LV, RU, EN
По выбору
Сертификат, составление смет( для банков, страховых компаний, строительст ва, страховых компаний), консультаци я по матери
Рига, Кенгарагс
Неоконч. высшее
LV, RU
Любой
Vadošais speciālists meža nozarē meklē uzņēmuma vadītāja, mežizstrāde s darbu vadītāja, kokmateriāl u iepirkšanas vadītāja
Екабпилс и р-он, Екабпилс
Магистр
LV, RU, EN
Рабочие дни
Высшее образование -специальн ость инженер строитель. Большой(бол ее 30 лет) опыт в организации и руководстве гражданским
Рига, Тейка
Высшее
RU
Любой
Meklēju darbu autoservisā , vai uzņēmumā. Liela darba pieredze servisa vadītāja, maiņas meistara amatos. Vairāk kā 15 gad
Рига, Катлакалнс
Высшее
LV, RU, DE
Рабочие дни
Опыт работы: директор, тех. дир. (гл. инж. ), начальник сл. по эксплуатаци и и строительст ву здании сетей и коммуникаци и,
Рига, Болдерая
Среднее
RU
Любой
Sertifikāts ēku būvdarbu vadīšanā, reģistrācij a Būvkomersan tā, saistību raksti Būvvaldēm, Piedāvāju izmantot savu sert
Рига
Инженер
LV, RU
Любой
Девушка, ищу работу помощником прораба, или прорабом. Опыт в данной сфере - в Латвии 3 года, и на территории Германии 4
Рига, Плявниеки
Высшее
LV, RU, DE
Рабочие дни
Сертификат, ведение журнала, подбор персонала, заказ материала, формы 2, акты скрытых работ. Веду как частные так и мног
Рига, Кенгарагс
Высшее
LV, RU
Любой
Sertificēts būvinženier is, reģistrācij a Būvkomersan tā, saistību raksti Būvvaldē, renovācijas darbi, vienkāršotā atjau
Рига, Югла
Высшее
LV, RU
По выбору
Būvkomersant u reģistrācij a. Būvinženier u pakalpojumi . Tehniskā apsekošana. Tāmēšana. Būvdarbu vadīšana un organi
Другой
Инженер
LV, RU
По выбору
Sertifikāts "ēku būvdarbu vadīšana". Прораб с сертификато м, можно оформление в бувкоммерса нте и в буввалде для проведени
Рига, центр
Высшее
LV, RU
Рабочие дни
Avk, Ūkt-Sertifi cēts būvspeciāli sts - būvkomersan ta reģistrēšan ai un darbu veikšanai. Darbības sfēras sertifikāti :
Рига, центр
Инженер
LV, RU, EN
Рабочие дни
Sveicināti. Esmu plaša profila būvnieks ar vairāk kā 20 gadu pieredzi. Pārsvarā esmu darbojies patstāvīgi veicot privā
Рига, Берги
Средне-проф.
LV, RU
Рабочие дни
Brīvs ceļu, ēku, dzelzceļa sertifikāts . Tikai būvkomersan ta reģistrēšan ai. Ir 3 brīvi sertifikāti - ēku būvdarbu vadīš
Рига, Кенгарагс
Магистр
LV, RU
Любой
Sertificēts būvdarbu vadītājs meklē darbu ūdensapgāde s un kanalizācij as sistēmu montāžā. Piedāvāju izmantot savu serti
Рига, Иманта
Высшее
LV, RU
Любой
Profesionāls galdnieks, kokapstrāde s tehnologs, meklē darbu profesijā. Liela pieredze zāģētavas(k altes, zāģētava, palešu
Екабпилс и р-он, Екабпилс
Высшее
LV, RU
Рабочие дни
Meklēju darbu projektu vadībā, personāla vadībā vai līdzīgā darbā saistībā ar projektu realizāciju . Esmu personība ar
Рига, центр
Неоконч. высшее
LV, EN
Рабочие дни
Ищу работу - прораб, рук. проекта
Юрмала, Дубулты
Средне-проф.
LV, RU, EN
Любой