Sertifikāts "ēku būvdarbu vadīšana". Прораб с сертификато м, можно оформление в бувкоммерса нте и в буввалде для проведени
Рига, центр
Высшее
LV, RU
Сертификат для буврегистра . Есть свой мини экскаватор с оператором, бус Lt-35Maxi, теодолит для разбивки осей- работаю с
Рига, Пурвциемс
Инженер
LV, RU
Piedavāju izmantot savu sertifikatu (eku būvdarbu vadīšana) buvkomersan ta apliecības iegūšanai. Varu veikt nelielu objek
Рига, центр
Магистр
LV, RU
Darbu vadītājs ceļu būvē, ielu un laukumu bruģēšana. Stāžs 15 gadi, sastādu tāmes, objekta vadīšana no nulles. Ja ir i
Другой
Средне-проф.
LV, RU
Vadošais speciālists meža nozarē meklē mežizstrāde s darbu vadītāja, kokmateriāl u iepirkšanas vadītāja, kokmateriāl u pārs
Екабпилс и р-он, Екабпилс
Магистр
LV, RU
Последние объекты работал на земляных Работах. (Mežapark, Trebu Maijas, Bukaišu 1). Имеется свой пассажирски й микроавт
Рига, Пурвциемс
Неоконч. высшее
LV, RU
Сертификат, вышлю CV.
Рига, центр
Средне-проф.
LV, RU
Meklēju darbu. Pieredze iepirkumu dokumentu sagatavošan ā un izvērtēšnā, tāmju sastādīšanā , rīkojumu sagatavošan ā, darbs
Рига, Кенгарагс
Неоконч. высшее
LV, RU
Sertificēts būvinženier is (ēku būvdarbu vadīšana un būvuzraudzī ba) darbu apvienošana s kārtībā piedāvā savus pakalpojumu s
Юрмала, Меллужи
Инженер
LV, RU, EN
Būvkomersant u reģistrācij a. Būvinženier u pakalpojumi . Tehniskā apsekošana. Tāmēšana. Būvdarbu vadīšana un organi
Другой
Инженер
LV, RU
Ir pieredze lielaku un mazaku objektu darba organizacij a. aprekinu veiksana. dokumentu noformesana . u. c. ir savs auto.
Салдус и р-он, Салдус
Неоконч. высшее
LV, RU, EN
Sertificēts būvdarbu vadītājs meklē darbu ūdensapgāde s un kanalizācij as sistēmu montāžā. Piedāvāju izmantot savu serti
Рига, Иманта
Высшее
LV, RU
Сертифициров анный прораб, технадзор рассмотрит любые предложения . Большой опыт работы.
Рига, Дарзини
Инженер
LV, RU
Sertificēts būvinženier is (ēku būvdarbu vadīšana un būvuzraudzī ba) darbu apvienošana s kārtībā piedāvā savus pakalpojumu s
Рига, Югла
Высшее
LV, RU, EN
Sertificēts būvinženier is, ēku būvdarbu vadīšana, "saistību raksti" būvvaldēm, sava būvbrigāde- atjaunošan as darbi- ren
Рига, Югла
Высшее
LV, RU
Сертификат, составление смет( для банков, страховых компаний, строительст ва, страховых компаний), консультаци я по матери
Рига, Кенгарагс
Неоконч. высшее
LV, RU
Sadales un lietotāju gāzes apgādes sistēmu būvdarbu vadīšana, būvdarbu būvuzraudzi ba un projektēšan a. Ūdensapgāde s un ka
Рига, центр
Магистр
LV, RU, EN, DE
Sertificēts būvdarbu vadītājs, būvuzraugs piedāvā savus pakalpojumu s.
Рига, центр
Высшее
LV, RU
Darbu vadītājs ar sertifikāti em Avk, UK, gāzes sistēmu būvdarbu vadīšanā un serifikātu UK projektēšan ā meklē darbu uz ne
Рига, центр
Магистр
LV, RU, EN
Sertificēts būvuzraugs/ būvdarbu vadītājs palīdzes piereģistēt firmu būvkomersan u reģistrā, dokumentu sakārtošanā , segto
Рига, центр
Инженер
LV, RU
Palīdzēšu ar būvkomersan ta reģistrēšan u (Sertifikāt i - ēku būvdarbu vadīšana; Ūdensapgāde s un kanalizācij as sistēmu, ies
Рига, центр
Высшее
LV, RU, EN
Inženiertīkl u būvdarbu vadīšanā vai būvuzraudzī bu būvspeciāli sts. Avk un UK sertifikati Darbības sfēras sertifikāti : ūd
Рига, центр
Высшее
LV, RU