Vadošais speciālists meža nozarē meklē uzņēmuma vadītāja, mežizstrāde s darbu vadītāja, kokmateriāl u iepirkšanas vadītāja
Екабпилс и р-он, Екабпилс
Магистр
LV, RU, EN
Рабочие дни
Piedāvāju sertifikātu būvreģistra m. Ir mini ekskavators , kravas busiņš, teodolīts ass spraušanai. Сертификат для бувре
Рига, Пурвциемс
Инженер
LV, RU
Смешанно
Sertificēts būvdarbu vadītājs. Palīdzēšu ar būvkomersan tu noformēšanu .
Рига, центр
Инженер
LV, RU
Любой
6. buvprakses sertifikātu s. 1.Udensapga des un kanalizācij as sistemu, ieskaitot ugunsdzēsīb as sistēmas būvdarbu vadišan
Елгава и р-он, Елгава
Инженер
LV, RU
Облегчённый
Sveicināti. Lielākā mana darba pieredze ir bijusi saistīta ar jaunu klientu piesaisti un esošo klientu apkalpošanu ,
Рижский р-он, Инчукалнский округ
Высшее
LV, RU, EN
Любой
Laba cena. Autoceļu un ēku, sertifikāts . Tikai būvkomersan ta reģistrēšan ai. Nav fiziski laika ņemt kādu objektu. Pārzinu
Рига, Кенгарагс
Магистр
LV, RU, EN, DE
Любой
Sertificēts būvinženier is, reģistrācij a Būvkomersan tā, saistību raksti Būvvaldē, Pārdod savu SIA(darbība netika uzsāk
Рига, Югла
Высшее
LV, RU
Любой
Сертификат, вышлю CV.
Рига, центр
Средне-проф.
LV, RU
Любой
Avk, Ūkt-Sertifi cēts būvspeciāli sts - būvkomersan ta reģistrēšan ai un darbu veikšanai. Darbības sfēras sertifikāti :
Рига, центр
Инженер
LV, RU, EN
Рабочие дни
Meklēju būvdarbu; projekta vadītāja amata darbu pastāvīgā uzņēmumā. Esmu būvniecības vadītāja amatā strādājis jau vairāk
Рижский р-он, Кекавская вол.
Средне-проф.
LV, RU, EN
Рабочие дни
Сертификат, составление смет( для банков, страховых компаний, строительст ва, страховых компаний), консультаци я по матери
Рига, Кенгарагс
Неоконч. высшее
LV, RU
Любой
Labdien. Tehniski domājošs, izglītots vīrietis 42 atbildīgs, bez kaitīgiem ieradumiem, atbildīgs ar vairāk kā 10 gadu
Рига, Пардаугава
Высшее
LV, RU, EN
Любой
Sertifikāts ceļu būvdarbu vadīšanā, iespējama reģistrācij a Būvkomersan tā
Рижский р-он, Марупская вол.
Магистр
-
Рабочие дни
Labdien. Meklēju būvdarbu vadītāja palīga vietu. Izglītība un pieredze ir. Ja jūsu kompānijai ir vajadzīga atbildīga d
Рига, Берги
Неоконч. высшее
LV, RU, DE
Рабочие дни
Прораб, опыт в строительст ве 20 лет, бетонные, отделочные и общестроите льные работы.
Рига, центр
Неоконч. высшее
LV, FR, RU, EN
Рабочие дни
Pašlaik vienlaikus strādāju gan par būvdarbu vadītāju, gan apsaimnieko tāju, bet mazliet garlaicīgi. Būvdarbus esmu vadīj
Рига, Шампетерис-Плескодале
Средне-проф.
LV, RU
Рабочие дни
Дорожное строительст во(подгото вка к асфальтиров анию асфальтиров ание). Благоустрой ство территорий( брусчатка озеленения к
Рига, Пардаугава
Инженер
LV, RU
Рабочие дни
Palīdzēšu ar segto darbu pieņemšanas aktiem, F2 F3, u. c.
Рига, Агенскалнс
Высшее
LV, RU, EN
Любой
Palīdzēšu ar būvkomersan ta reģistrēšan u. Sertifikāti : 1)Ēku būvdarbu vadīšana un būvuzraudzī ba 2)Ūdensapgā des un ka
Рига, центр
Высшее
LV, RU, EN
По выбору
Projektu vadītājs meklē labi apmaksātu darbu Latvijas labāko celtniecība s kompāniju desmitniekā . Darba pieredze celtni
Рига, Плявниеки
Неоконч. высшее
LV, RU, EN
Рабочие дни
Labdien, piedāvāju Jums savu elektroener ģētikā iegūto vairāk, kā 10 gadu pieredzi un zināšanas. Esmu pārliecināt s, ka
Рига, центр
Инженер
LV, RU, EN
По выбору
41 год. Более 25 опыт в сфере строительст ва. Более 10 лет опыта как прораб, руководител ь работами, снабженец. Знаю проце
Рига, Пардаугава
Доктор
LV, RU
Рабочие дни
Profesionāls galdnieks, kokapstrāde s tehnologs, meklē darbu profesijā. Liela pieredze zāģētavas(k altes, zāģētava, palešu
Екабпилс и р-он, Екабпилс
Высшее
LV, RU
Рабочие дни
Сертифициров анный прораб(техн адзор) ищет работу на неполную занятость. Имеется большой опыт организации и руководства ст
Рига, Плявниеки
Инженер
LV, RU, EN
Облегчённый
Sertificets būvdarbu vadītājs(bū vuzraugs) meklēju darbu uz nepilnu slodzi(vēla ms pusslodzes darbs). Ir liela pieredze bū
Рига, Плявниеки
Инженер
LV, RU, EN
Облегчённый
Sertifikāts ēku būvdarbu vadīšanā, reģistrācij a Būvkomersan tā, Сертификат управление строительны ми работами, регистрац
Рига, центр
Высшее
LV, RU
Рабочие дни
Опыт работы: директор, тех. дир. (гл. инж. ), начальник сл. по эксплуатаци и и строительст ву здании сетей и коммуникаци и,
Рига, Болдерая
Среднее
RU
Любой
Būvkomersant u noformēšana , konsultācij as celtniecība s jautājumos. Būvdarbu vadīšana, būvuzraudzī ba.
Рига, центр
Инженер
LV, RU
Любой
Сертификат, ведение журнала, подбор персонала, заказ материала, формы 2, акты скрытых работ. Веду как частные так и мног
Рига, Кенгарагс
Высшее
LV, RU
Любой
Izskatu darba piedāvājumu s Latvijā vai ar īslaicīgiem komandējumi em ārpus tās. Ir liela pieredze guļbūvju celtniecībā
Лимбажи и р-он, Лимбажи
Среднее
LV, RU, EN
Любой
Sertifikāts ēku būvdarbu vadīšanā, reģistrācij a Būvkomersan tā, Сертификат управление строительны ми работами, регистрац
Рига, Иманта
Высшее
LV, RU
Смешанно
Palīdzēšu ar būvkomersan ta reģistrēšan u. Sertifikātu konkursiem utt. Sertifkāti ir jau 10 gadus un ir bijuši daudz dažād
Рига, Дарзциемс
Неоконч. высшее
LV, RU
По выбору
Piedāvāju nodarbināt savus būvprakses sertifikātu s - "Ēku būvdarbu būuzraudzīb a", "Siltumapgā des, ventilācija s un gaisa
Рига, центр
Высшее
LV, RU
Любой
Plaša profila vājstrāvu tīklu un elektronisk o sistēmu tehniķis (31 gadus vecs). Darba pieredze sfērā - vairāk par 10 gad
Рига, р-н ул.Краста
Средне-проф.
LV, RU, EN
По выбору
Sertifikāts Ūdensapgāde un kanalizācij as sistemu būvdarbu vadīšanu un būvuzraudzī bu. Услуги Прораба с сертификато м, возм
Рига, центр
Инженер
LV, RU, EN
Смешанно
Сертифициров анный прораб с опытом работы, на договорных условиях предлагает взаимовыгод ное сотрудничес тво. (пакет доку
Рига, Другой
Высшее
-
Любой
Высшее образование -специальн ость инженер строитель. Большой(бол ее 30 лет) опыт в организации и руководстве гражданским
Рига, Тейка
Высшее
RU
Любой
Būvdarbu vadītājs. Sertifikāts . Прораб. Сертификат.
Рига, Пурвциемс
Средне-проф.
-
Рабочие дни
Руководитель работ по реализации строительны х проектов, со стажем работы 13 лет в управлении проектами (24 года в строит
Рига, Плявниеки
Неоконч. высшее
LV, RU, EN
Рабочие дни
Sertificēts būvdarbu vadītājs un būvuzraugs piedāvā izmantot savus sertifikātu s, būvkomersan ta apliecības iegūšanai, kā
Елгава и р-он, Елгава
Неоконч. высшее
LV, RU
Любой

Правила |
Связь с редактором |
Www версия
Объявления © ss sia 2000