Sertifikāts ēku būvdarbu vadīšanā, reģistrācij a Būvkomersan tā, saistību raksti Būvvaldēm, vadoties pēc jaunā Būvniecības
Рига, Межциемс
Высшее
LV, RU
Любой
Прораб-техна дзор рассмотрит ваши предложения
Рига, Дарзини
Инженер
LV, RU
Облегчённый
Студент Рту строительно -инженерно го факультета (3-ий курс). Понлностью владею Autocad. Осваиваю SolidWorks. Ищу подрабо
Рига, Вецмилгравис
Студент
LV, RU, EN
По выбору
Meklēju darbu. Pieredze iepirkumu dokumentu sagatavošan ā un izvērtēšnā, tāmju sastādīšanā , rīkojumu sagatavošan ā, darbs
Рига, Кенгарагс
Неоконч. высшее
LV, RU
Рабочие дни
Darbs, tā ir mana aizraušanās . Esmu mērķtiecīga personība, ar izteiktu motivāciju strādāt. Piemīt izpratne un spēja an
Рига, центр
Бакалавр
LV, RU
Любой
Piedavāju izmantot savu sertifikatu (eku būvdarbu vadīšana) buvkomersan ta apliecības iegūšanai. Varu veikt nelielu objek
Рига, центр
Магистр
LV, RU
Рабочие дни
Sertificēts būvdarbu vadītājs meklē darbu ūdensapgāde s un kanalizācij as sistēmu montāžā. Piedāvāju izmantot savu serti
Рига, Иманта
Высшее
LV, RU
Любой
Meklēju darbu autoservisā , vai uzņēmumā. Liela darba pieredze servisa vadītāja, maiņas meistara amatos. Vairāk kā 15 gad
Рига, Катлакалнс
Высшее
LV, RU, DE
Рабочие дни
Sertifikāts ēku būvdarbu vadīšanā, saistību raksti Būvvaldēm, vadoties pēc jaunā Būvniecības likuma un LV normatīvaji em
Рига, Тейка
Высшее
LV, RU
По выбору
Palīdzēšu ar būvkomersan ta reģistrēšan u. Sertifikāti : Ēku būvdarbu vadīšana un būvuzraudzī ba Ūdensapgāde s un kana
Рига, центр
Высшее
LV, RU, EN
Облегчённый
Būvkomersant u reģistrācij a. Būvinženier u pakalpojumi . Tehniskā apsekošana. Tāmēšana. Būvdarbu vadīšana un organi
Другой
Инженер
LV, RU
По выбору
Sertificēts būvdarbu vadītājs var kontrolēt un aizstāvēt Jūsu intereses būvtehnolog iska procesa ievērošanā, dzīvokļu un
Рига, Межциемс
Высшее
LV, RU
По выбору
Сертификат. Помогу с получением Būvkomersan ts.
Рига, Плявниеки
Неоконч. высшее
-
Рабочие дни
Ищу работу прорабом. Сертификат "Ēku būvdarbu vadīšanā", опыт 15 лет в общестроите льных работах(бет онные, монтажные, отд
Рига, Кенгарагс
Высшее
LV, RU
Любой
Сертификат, составление смет( для банков, страховых компаний, строительст ва, страховых компаний), консультаци я по матери
Рига, Кенгарагс
Неоконч. высшее
LV, RU
Любой
Man ir Pirmā līmeņa profesionāl ā augstākā izglītība, esmu ieguvusi pārtikas produktu pārstrādes speciālista kvalifikāci j
Рига, Плявниеки
Высшее
LV, RU, EN
Рабочие дни
Tāmēšanas pakalpojumi , būvniecības konsultācij as. Ir būvprakses sertifikāts ēku būvdarbu vadīšanā. 3 augstākās izglītība
Рига, центр
Магистр
LV, RU, EN, DE
По выбору
Sertificets būvdarbu vadītājs meklēju darbu uz nepilnu slodzi(vēla ms pusslodzes darbs).
Цесис и р-он, Цесис
Инженер
LV, RU
Облегчённый
Большой опыт работы связанный с Озеленение м и Ландшафтным дизайном. Продолжител ьное время руководил бригадой в Латвии,
Рига, центр
Неоконч. высшее
-
Рабочие дни
Vēlos strādāt lauksaimnie cības uzņēmumā. Esmu ieguvis Lauku īpašuma apsaimnieko tāja profesiju Priekuļu tehnikumā. Esmu i
Рига, Пурвциемс
Средне-проф.
LV, EN
Рабочие дни
Сертификат, ведение журнала, подбор персонала, заказ материала, формы 2, акты скрытых работ. Веду как частные так и мног
Рига, Кенгарагс
Высшее
LV, RU
Любой
Сдам сертификат "ēku būvdarbu vadīšana". Прораб с сертификато м, для получение бувкомерсан та, делаю акты, выпонения (f2,
Рига
Высшее
RU
По выбору
Sertificēts būvuzraugs/ būvdarbu vadītājs palīdzes piereģistēt firmu būvkomersan u reģistrā, dokumentu sakārtošanā , segto
Рига, центр
Инженер
LV, RU
Любой
Avk, Uk-Sertific ēts būvspeciāli sts - būvkomersan ta reģistrēšan ai un darbu veikšanai. Darbības sfēras sertifikāti :
Рига, центр
Инженер
LV, RU, EN
Рабочие дни
Sertifikāts "ēku būvdarbu vadīšana". Прораб с сертификато м, можно оформление в бувкоммерса нте и в буввалде для проведени
Рига, центр
Высшее
LV, RU
Рабочие дни
Прораб, 60лет, есть сертификат: Ēku būvdarbu vadīšāna. Помогу с лицензией на стоительств о. Оформление документов: Būvdarbu
Рига, Межциемс
Высшее
LV, RU
Любой
Inženiertīkl u būvdarbu vadīšanā vai būvuzraudzī bu būvspeciāli sts. Avk un UK sertifikati Darbības sfēras sertifikāti : ūd
Рига, центр
Высшее
LV, RU
Любой
Vadošais speciālists meža nozarē meklē mežizstrāde s darbu vadītāja, kokmateriāl u iepirkšanas vadītāja, kokmateriāl u pārs
Екабпилс и р-он, Екабпилс
Магистр
LV, RU
Рабочие дни
Sertificets būvdarbu vadītājs(bū vuzraugs) meklēju darbu uz nepilnu slodzi(vēla ms pusslodzes darbs). Ir liela pieredze bū
Рига, Плявниеки
Инженер
LV, RU, EN
Облегчённый
Сертифициров анный прораб(техн адзор) ищет работу на неполную занятость. Имеется большой опыт организации и руководства ст
Рига, Плявниеки
Инженер
LV, RU, EN
Облегчённый
Meklēju darbu, būvdarba vadītāja palīgs, mācos rta, ir auto.
Прейли и р-он, Стабулниекская вол.
Неоконч. высшее
LV, RU
По выбору
Прораб/помощ ник прораба. Большой опыт работы. Бетон, бетонные полы, отделочные работы
Рига, центр
Неоконч. высшее
LV, FR, RU, EN
Рабочие дни
Sertifikats, Buvatlauja, Dokumentaci ja, Pieredze.
Рига, Аплокциемс
Высшее
LV, RU, EN
Рабочие дни
Lv: Sertificēts būvinženier is palīdzes piereģistrē t firmu Būvkomersan tu Reģistrā. Lūgums- sazinaties pa telefonu.
Рига, Плявниеки
Магистр
LV, RU
Рабочие дни
Būvdarbu vadītājs ar 20 gadu pieredzi ēku būvniecībā ir sertifikāts , ārējo tīklu būvniecībā, meklē labi apmaksātu darbu
Лимбажи и р-он, Стайцеле
Высшее
LV, RU, EN
Рабочие дни
Сдам сертификат "ēku būvdarbu vadīšana". Прораб с сертификато м, можно оформление для бувкоммерса нта и для проведения общ
Рига, центр
Высшее
LV, RU
По выбору