Pilnā grāmatvedīb as uzskaite un konsultācij as jebkuram uzņēmējdarb ības veidam, kā arī pašnodarbin ātām personām Ikšķilē,
Огре и р-он, Огре
Магистр
LV, RU, EN
Транспортный бухгалтер. Ищу небольшую фирму SIA, на полное обслуживани е. работаю дома сама на себя, поэтому дешевле. Опы
Рига, Плявниеки
Высшее
LV, RU
Bilancspējīg a grāmatvede ar 20 gadu pieredzi grāmatveža amatā meklē pilnas/nepi lnas slodzes darbu. Рiedāvāju savus pak
Рига, р-н ул.Краста
Высшее
LV, RU
Bilancspējīg a grāmatvede meklē darbu uz pilnu vai nepilnu darba slodzi. Precīza, ar augstu atbildības sajūtu un spēju pa
Цесис и р-он, Цесис
Неоконч. высшее
LV, RU, EN
Sniedz kvalitatīvu s grāmatvedīb as pakalpojumu s SIA, ZS, pašnodarbin ātajiem, mikrouzņēmu mu nodokļa maksātājiem , Veic Gada
Салдус и р-он, Салдус
Высшее
LV, RU, EN
Возьму на обслуживани е фирму, приведу в порядок документы, полный бухгалтерск ий цикл, обработка документов, сдача отчето
Рига, Межциемс
Высшее
LV, RU
Pilna grāmatvedīb as uzskaite, atskaites, gada pārskati u. c;kvalitatī vi, konfidenciā li;(tirdzn iecība, pakaplojumi )
Рига, Югла
Высшее
LV, RU, EN
Bilancspējīg a grāmatvede ar vairāk kā 10 gadu veiksmīgu pieredzi piedāvā savas zināšanas un pieredzi izmantot Jūsu uzņēm
Рига, Тейка
Высшее
LV, RU
Grāmatvedība s pakalpojumi no 25.00 Eur mēnesī. Maziem un vidējiem uzņēmumiem, pašnodarbin ātām un fiziskām personām daž
Рига, Зиепниеккалнс
Магистр
LV, RU, EN
Предприятие по бухгалтерск ому обслуживани ю предоставля ет полный цикл ведения бухгалтерии от первичных документов до сдач
Рига, Пурвциемс
Высшее
LV, RU
Bilancspējīg a grāmatvede ar 10 gadu pieredzi piedāvā savus pakalpojumu s maziem un vidējiem uzņēmumiem - sakārtot grāmatv
Рига, Иманта
Бакалавр
LV, RU
Обслуживание от 30 Eur(Sia). 15-летний опыт работы в различных сферах услуг, торговле, производств е и т. д. Подготовка и
Рига, центр
Магистр
LV, RU, EN
Предлагаю бухгалтерск ие услуги от первичных документов до годового отчета, есть своя лицензионна я программа 1:С. Опыт ра
Рига, Зиепниеккалнс
Высшее
LV, RU
Meklēju biroja darbinieka, grāmatveža palīga darbu Ogres rajonā. Banku augstskolā iegūta grāmatveža kvalifikāci ja
Огре и р-он, Лиелварде
Высшее
LV, RU, EN
Бухгалтерско е сопровожден ие для предприятий малого и среднего бизнеса: Полное ведение бухгалтерск ого и налогового учета
Рига, Агенскалнс
Высшее
LV, RU
Sveicināti. Šobrīd strādāju finanšu jomā. Meklēju un interesē darbs finanšu sfērā, ir pieredze starptautis kā finanšu u
Рига, центр
Высшее
LV, RU, EN
Ищу работу бухгалтера, помощника бухгалтера на частичную занятость.
Даугавпилс и р-он, Даугавпилс
Высшее
LV, RU, EN
Балансоспосо бный бухгалтер - ищу работу на полный (или неполный) рабочий день в солидной компании. Имею опыт ведения и о
Рига, Пурвциемс
Высшее
LV, RU
Ищу работу помощника бухгалтера или оператора ПК для ввода документов. Желаемая занятость- раб. дни до 15:00, на полст
Рига, Плявниеки
Высшее
LV, RU, EN
Балансоспосо бный бухгалтер со знанием законодател ьства, ищу работу по бух. обслуживани ю, в том числе и разовые поручения
Рига, Тейка
Магистр
LV, RU, EN
Бухгалтер с большим непрерывным опытом работы главным и единственны м бухгалтером /23 года/ ищет работу бухгалтера или по
Рига, Плявниеки
Высшее
LV, RU
Bilancspējīg a grāmatvede ar pieredzi (Ik, mikrouzņ. , Sia) veiks uzņēmuma pilnu grāmatvedīb as uzskaiti. Ir sava licencēt
Рига, Золитуде
Высшее
LV, RU
Баланс предприятий и микропредпр иятий, опыт работы с компаниями розничной, оптовой торговли, транспортны е услуги, логист
Рига, центр
Высшее
LV, RU, EN
Бухгалтер, балансоспос обный с опытом работы в различных сферах (строительс тво, торговля, услуги, транспорт)- работу бухг
Даугавпилс и р-он, Даугавпилс
Высшее
LV, RU
Steidzami meklēju grāmatveža palīga darbu. Darbu varu uzsākt nekavējotie s. Pēdējā darba vietā manos darba pienākumos iet
Рига, Берги
Магистр
LV, RU, EN
Беру микро и небольшие фирмы Sia, полное бухгалтерск ое обслуживани е, работаю дома сама на себя. стаж 26 лет. Рекомендаци
Рига, Плявниеки
Высшее
LV, RU
Bilancspējīg a grāmatvede veic pilna cikla grāmatvedīb as pakalpojumu s vidējiem, maziem uzņēmumiem, mikrouzņēmu miem, pašno
Рига, Агенскалнс
Высшее
LV, RU
Bilancspējīg a grāmatvede piedāvā savus pakalpojumu s, ir arī pieredze būvniecības pakalpojumu grāmatvedīb ā. Ir licenzēta
Рига, центр
Средне-проф.
LV, RU, LT
Балансоспосо бный бухгалтер ищет интеллигент ного работодател я. Большой опыт работы в разных видах хозяйственн ой деятельно
Рига, Пурвциемс
Магистр
LV, RU, EN
Б/с бухгалтер с опытом Европейских проектов. Aккуратный учётчик, имею большой опыт составления договоров, а также админи
Рига, центр
Магистр
LV, FR, RU, EN
Bilancspējīg a grāmatvede ar pieredzi dažādās jomās (būvniecība , tirdzniecīb a, viesnīcas pakalpojumi , sab. edīnašana, raž
Рижский р-он, Саласпилс
Высшее
LV, RU, EN
Piedāvājam grāmatvedīb as pakalpojumu s maziem un vidējiem uzņēmumiem, pašnodarbin ātām personām, individuāli em komersantie
Рига, Иманта
Магистр
LV, RU, EN
Предлагаю бухгалтерск ие услуги предприятия м, индивидуаль ным коммерсанта м, самозанятым лицам. Бесплатные консультаци и по
Рига, центр
Высшее
-
Meklēju darbu par grāmatveža palīgu vai lietvedi
Тукумс и р-он, Тукумс
Средне-проф.
LV
Предлагаю услуги по бухгалтерск ому обслуживани ю SIA, IK, микропредпр иятий. Балансоспос обный бухгалтер, стаж 23 года.
Рига, Плявниеки
Высшее
LV, RU
Bilancspējīg a grāmatvede ar 20 gadu darba pieredzi dažādas jomās meklē darbu. Главный бухгалтер ищет работу. Большой
Рига, Пурвциемс
Высшее
LV, RU, EN
Sveicināti. Meklēju pusslodzes darbu par grāmatveža palīgu. Esmu ieguvusi 1.līmeņa izglītību kvalifikāci jā - grāmatved
Бауска и р-он, Бауска
Высшее
LV, RU, EN
Meklēju papildus grāmatvedes darbu- sakārtot grāmatvedīb as dokumentus taksācijas periodā, nodot atskaites VID un statist
Екабпилс и р-он, Екабпилс
Высшее
LV, RU
Ищу работу помощником бухгалтера. Владею MS Office, офисной техникой, программой 1С. Порядочная, аккуратная, серьезно от
Рига, Плявниеки
Неоконч. высшее
LV, RU
Полный бухгалтерск ий учёт с первого документа до годового баланса. Приведу в порядок финансовые документы вашего предпри
Резекне и р-он, Резекне
Бакалавр
LV, RU