Piedāvāju grāmatvedīb as ārpakalpoju mus vidējiem un maziem uzņēmumiem (Sia, ZS IK, Iu), mikoruzņēmu miem, pašnodarbin ātām
Резекне и р-он, Резекне
Магистр
LV, RU, EN
Бухгалтерско е сопровожден ие для предприятий малого и среднего бизнеса: Полное ведение бухгалтерск ого и налогового учета
Рига, Агенскалнс
Высшее
LV, RU
Grāmatvede uzņemsies rūpes un atbildību par Jūsu uzņēmuma grāmatvedīb as sakārtošanu . Tas ir ērti un sasniedzami - no pir
Огре и р-он, Огре
Высшее
LV, RU, EN
Bilancspējīg a grāmatvede ar 20 gadu darba pieredze grāmatvedīb ā dažādās sfērās. Pilns grāmatvedīb as apstrādes cikls, no
Рига, Саркандаугава
Бакалавр
LV
Pozitīva, radoša un jauka grāmatvede piedāvā Jūsu mazajam vai vidējam uzņēmumam kārtot grāmatvedīb u savā brīvajā laikā.
Рига, Ильгюциемс
Высшее
LV, EN
SIA V. O. T. Accounting piedāvā šādus pakalpojumu s: Operatīvi sagatavojam visus nepieciešam os dokumentus priekš Uzņēmu
Рига, Другой
Высшее
LV, RU, EN
Беру микро и небольшие фирмы Sia, полное бухгалтерск ое обслуживани е, работаю дома сама на себя. стаж 26 лет. Рекомендаци
Рига, Плявниеки
Высшее
LV, RU
Транспортный бухгалтер. Беру маленькую фирму SIA на полное обслуживани е. работаю дама сама на себя, поэтому дешевле. Опы
Рига, Плявниеки
Высшее
LV, RU
Бухгалтер, балансоспос обный с опытом работы в различных сферах (строительс тво, торговля, услуги, транспорт)- работу бухг
Даугавпилс и р-он, Даугавпилс
Высшее
LV, RU
Стаж 30 лет, образование высшее бухгалтерск ое. Балансы, отчёты, восстановле ние бух. документаци и. Учёт в SIA, микропре
Рига, Зиепниеккалнс
Высшее
LV, RU
Обслуживание от 30 Eur(Sia). 15-летний опыт работы в различных сферах услуг, торговле, производств е и т. д. Подготовка и
Рига, центр
Магистр
LV, RU, EN
Piedāvāju kā ārpakalpoju mu sakārtot Jūsu grāmatvedīb u, lietvedību un personāldaļ u rūpīgi un laikā. Apņemos sagatavot v
Рига, Югла
Высшее
LV, RU, EN
Bilancspējīg a grāmatvede ar vairāk kā 10 gadu veiksmīgu pieredzi piedāvā savas zināšanas un pieredzi izmantot Jūsu uzņēm
Рига, Тейка
Высшее
LV, RU
Meklēju grāmatveža palīga darbu. Ir pieredze administrat īvā darba veikšanā, ienākošo un izejošo dokumentu sagatavošan ā,
Огре и р-он, Огре
Высшее
LV, RU, EN
Бухгалтера, образование - высшее специальное , опыт работы в разных сферах(тури зм, торговля-оп т и розница, транспорт, про
Рига, Шампетерис-Плескодале
Высшее
LV, RU
Стаж главным 28 лет, образование высшее бухгалтерск ое. Балансы, отчёты, восстановле ние бух. документаци и. Учёт в SIA,
Рига, центр
Высшее
LV, RU, EN
Предлагаю услуги балансоспос обного бухгалтера: - решение нестандартн ых ситуаций; - восстановле ние бухгалтерии предыдущ
Рига, центр
Высшее
LV, RU
Palīdzēšu ar pilna cikla grāmatvedīb as nodrošināša nu. Pieredze grāmatvedīb ā – 5 gadi. Strādāju ar lielu datu apjomu, ātr
Рига, Пурвциемс
Средне-проф.
LV, RU, EN
Предлагаю услуги по бухгалтерск ому обслуживани ю SIA, IK, микропредпр иятий. Балансоспос обный бухгалтер, стаж 23 года.
Рига, Плявниеки
Высшее
LV, RU
Ищу работу помощника бухгалтера, опыт работы больше 10 лет, в том числе в торговле как в розничной так и оптовой, ввод н
Рига, Иманта
Среднее
LV, RU
Обслуживание от 30 Eur(Sia). Бухгалтерск ое сопровожден ие для предприятий малого и среднего бизнеса: Полное ведение бу
Рига, центр
Высшее
LV, RU, EN, DE
Bilancspējīg a grāmatvede veic pilna cikla grāmatvedīb as pakalpojumu s vidējiem, maziem uzņēmumiem, mikrouzņēmu miem, pašno
Рига, Агенскалнс
Высшее
LV, RU
Sniedz kvalitatīvu s grāmatvedīb as pakalpojumu s SIA, ZS, pašnodarbin ātajiem, mikrouzņēmu mu nodokļa maksātājiem , Veic Gada
Салдус и р-он, Салдус
Высшее
LV, RU, EN
Esmu punktuāla, energiska, radoša ar augstu atbildības sajūtu. Saņemu diplomu "Banku augstskolas Uzņēmējdarb ības koled
Рига, Пардаугава
Неоконч. высшее
LV, RU, EN
Опытный бухгалтер. Помогу подготовить и отправить в налоговую службу Годовую декларацию физическому лицу. Годовой отчет.
Рига, Иманта
Неоконч. высшее
LV, RU
Sniedzu grāmatvedīb as pakalpojumu s maziem un vidējiem uzņēmumiem, mikrouzņēmu miem, pašnodarbin ātām personām. Strādāju
Рига, центр
Высшее
LV, RU, EN
Бухгалтерско е сопровожден ие для предприятий малого и среднего бизнеса: Полное ведение бухгалтерск ого и налогового учета
Рига, Агенскалнс
Высшее
LV, RU
Баланс предприятий и микропредпр иятий, опыт работы с компаниями розничной, оптовой торговли, транспортны е услуги, логист
Рига, центр
Высшее
LV, RU, EN
Бухгалтер б/сп ищет работу в небольшой фирме со свободным графиком. Полное ведение бухгалтерск ого учёта, все виды отчё
Рига, Кенгарагс
Средне-проф.
LV, RU
Возьму на обслуживани е фирму, приведу в порядок бухгалтерск ий учёт. Составлю баланс. Занимаюсь решением юридических вопр
Рига, Плявниеки
Магистр
LV, RU, EN
Стаж главным 25 лет, образование высшее экономическ ое, магистр. Балансы, отчёты, восстановле ние бух. документаци и. Учё
Рига, Пардаугава
Высшее
LV, RU
Bilancspējīg a grāmatvede ar lielu pieredzi grāmatvedīb ā dažādās sfērās (tirdzniecī ba, celtniecība , juridiskie pakalpojum
Валмиера и р-он, Валмиера
Высшее
LV, RU, EN
Sieviete (58) meklē grāmatvedes -uzskaitve des, noliktavas uzskaitvede s, grāmatveža palīga patstāvīgu darbu, var piedāvāt
Рига, Тейка
Средне-проф.
LV, RU
Profesionāli grāmatvedīb as ārpakalpoju mi Jūsu uzņēmumam. Laipni apkalposim klientus no Zemgales, Kurzemes, Rīgas u.
Елгава и р-он, Елгава
Высшее
LV, RU, EN
Ищу работу бухгалтера, помощника бухгалтера на частичную занятость.
Даугавпилс и р-он, Даугавпилс
Высшее
LV, RU, EN
Бухгалтерски й учет SIA и самозанятых лиц в полном объеме: - обработка первичных документов, учет, контроль; - Годовой
Рига, центр
Высшее
LV, RU, EN
Бухгалтерско е обслуживани е или работа по договору 1-2 дня в неделю. Ведение бухгалтерск ого учета от первичной документац
Рига, Яунмилгравис
Неоконч. высшее
-
Возьму на обслуживани е небольшую фирму. Опыт работы более 10 лет. Восстановле ние бухгалтерии , все виды отчетности, опера
Рига, Зиепниеккалнс
Высшее
LV, RU
Балансоспосо бный бухгалтер возьмет на обслуживани е фирму (Sia, Ik, Микропредпр иятия). Есть лицензионна я программа”1 C “(б
Рига, центр
Высшее
LV, RU
Profesionāla bilancspējī ga grāmatvede ar 17 gadu pieredzi dažādās nozarēs piedāvā: - grāmatvedīb as uzskaites organizē
Рига, Плявниеки
Магистр
LV, RU, EN