Profesionāli , kvalitatīvi , konfidenciā li. Juridiskais birojs piedāvā veselu virkni pakalpojumu : -Juridiskai s atbals
Рига, центр
Доцент
LV, RU, EN
Ежедневно
Advokāts civillietās un krimināllie tās/Maksāt nespējas procesa administrat ors.
Рига, Другой
Магистр
-
Любой
Advokāts ar vairāk kā 20 gadu daudzpusīgu darba pieredzi meklē pastāvīgu darbu. Tiesu prakse - dalība vairāk kā 200 ties
Рига, Иманта
Высшее
LV, RU, EN, DE
Любой
Uzņemos un izdaru visas lietas, izņemot aizstāvību kriminālpro cesā. Zem 20 Eur/h, atkarībā no apjoma.
Рига, Зиепниеккалнс
Магистр
LV, RU, EN, DE
Рабочие дни

Правила |
Связь с редактором |
Www версия
Объявления © ss sia 2000