Advokāts civillietās un krimināllie tās/Maksāt nespējas procesa administrat ors.
Рига, Другой
Магистр
-
Любой
Advokāts ar vairāk kā 20 gadu daudzpusīgu darba pieredzi meklē pastāvīgu darbu. Tiesu prakse - dalība vairāk kā 200 ties
Рига, Иманта
Высшее
LV, RU, EN, DE
Любой