Piedāvāju izstrādāt arhitektūra s projektus, bet bez skaņošanas. Izsrādāju AR (arhitektūr u), GP (ģenplānus) , ARD (arhitek
Рига, центр
Высшее
LV, RU, EN
Elektroapgād es, vājstrāvu sistēmu projekti: Projektējam un saskaņojam: 1. Elektroapgā des pieslēguma projekti, ārējie
Рига, Другой
Магистр
LV, RU
Продвинутый пользовател ь Autocad. (работаю в режиме expert. ) Работаю в Model space и в Paper space. Есть своя база а
Рига, центр
Среднее
RU
Būvprojektu izstrāde un saskaņošana , vienkāršota pārbūve un atjaunošana . Jaunas uvniecības un esošo objektu rekonstrukc i
Рига, Кенгарагс
Средне-проф.
LV, RU, EN
Piedāvājam būvprojektu izstrādi (Dzīvojamo māju jaunbūve, pārbūve, fasādes atjaunošana u. c. )
Резекне и р-он, Резекне
Высшее
LV, RU, EN
Inženiertīkl u projekti: Projektējam un saskaņojam: 1. Elektroapgā des pieslēguma projekti, ārējie elektroapgā des tīkl
Рига, Другой
Магистр
LV, RU, EN
Sertificēts elektroieta išu projektētāj s piedāvā sadarbību arhitektūra s, elektromont āžas un energobūves uzņēmumiem. Darba
Рига, центр
Инженер
LV, RU, EN
Meklēju darbu/ prakses vietu ar atalgojumu no septembra mēneša. Esmu Rīgas Celtniecība s koledžas 4.kursa studente. Ir ie
Рига, центр
Студент
LV, EN
Piedāvāju 3d vizualizāci ju izveidi produktu dizainam, interjera un eksterjera vizualizāci jām ( varu izveidot jebkuras sa
Рига, центр
Высшее
LV, RU, EN
Sertificēts arhitekts piedāvā izstrādāt un saskaņot vienkāršota s renovācijas / rekonstrukc ijas projektus (apliecināj uma
Рига, центр
Высшее
LV, RU, EN
Piedāvāju Arhitektūra s rasējumu izpildi dažāda veida projektiem un objektiem. - ēku projekti (dzzīvojamā s ēkas, publis
Рига, центр
Неоконч. высшее
LV, RU, EN
Ищу удалённую работу помощника архитектора . Отличное знание программ - Photoshop, Sketchup Хорошее знание Autocad, A.
Рига, Зиепниеккалнс
Высшее
RU, EN
Архитектор ищет работу по направлению : Разработка минимальног о проекта (Ar, Gp). Сбор всех тех. условий. Согласован
Рига, Засулаукс
Высшее
LV, RU, EN
SIA Bestinvest Vienotais Reģ. Nr. 44103056761 , Būvkomersan ta Reģ. Nr 13832 Veido Koka Ēku Tehniskos Projektus Paneļēkām
Другой
Инженер
LV, RU, EN
Проектирую в программе Autocad чертежи для проектов малоэтажных домов в двухмерной графике - эскизный проект "нулевой пр
Рига, центр
Магистр
LV, RU, EN, DE
Услуги архитектора и инженера по строительны м конструкция м (экспертные заключения и т. п. ). Энергосерти фикация и энерго
Рига, центр
Магистр
LV, RU, EN
Проектирую в программе Autocad чертежи для проектов малоэтажных домов в двухмерной графике - эскизный проект "нулевой пр
Рига, центр
Магистр
LV, RU, EN, DE
Meklēju darbu par arhitekta vai interjera dizainera palīgu, rasētāju. Pieredze tehnisko rasējumu, vizualizāci ju izstrādē
Резекне и р-он, Резекне
Высшее
LV, RU, EN
3D Cgi Service Профессиона льная визуализаци я любой сложности. Интерьеры, Архитектура , Ландшафт. Также монтаж строения/д
Рига, Другой
Неоконч. высшее
-
Inženieru komanda meklē darbu. Projektēšan a un saskaņošana : ūdensapgāde , kanalizācij a, elektroapgā de, gāze, apkure / ven
Рига, Пурвциемс
Магистр
LV, RU, EN