Канадский архитектор предлагает свои услуги в сфере архитектуры и дизайна. Рассматрива ю возможность работы в дружестве
Рига, центр
Бакалавр
FR, RU, EN
Любой
Sertificēts arhitekts piedāvā izstrādāt un saskaņot vienkāršota s renovācijas / rekonstrukc ijas projektus (apliecināj uma
Рига, центр
Высшее
LV, RU, EN
Любой
Продвинутый пользовател ь Autocad. (работаю в режиме expert. ) Работаю в Model space и в Paper space. Есть своя база а
Рига, центр
Среднее
RU
Любой
Inženieru komanda meklē darbu. Projektēšan a un saskaņošana : ūdensapgāde , kanalizācij a, elektroapgā de, gāze, apkure / ven
Рига, Пурвциемс
Магистр
LV, RU, EN
Любой
Jauns inženieris meklē pastāvīgu darbu celtniecība s jomā, pieņemšu visus variantus. Esmu arhitektūra s tehniķis un 1. kur
Рижский р-он, Адажский округ
Средне-проф.
LV, RU, EN
Студенческий
Izskatu iespējas pilnveidot savas zināšanas un prasmes. Meklēju arhitekta/ dizainera palīga darbu nelielā draudzīgā kole
Елгава и р-он, Елгава
Магистр
LV, RU, EN
Ежедневно
Предлагаю услуги по ландшафтном у дизайну и проектирова нию участков, консультаци и по комплексном у благоустрой ству, авторс
Рига, центр
Магистр
LV, RU, EN
Рабочие дни
Черчу, оформляю и перечерчива ю чертежи в Autocad. Жду ваших предложений . Rasēju, noformēju un pārrasēju rasējumus pr
Рига, Золитуде
Магистр
LV, RU, EN
По выбору
Inženiertīkl u projekti: Projektējam un saskaņojam: 1. Elektroapgā des pieslēguma projekti, ārējie elektroapgā des tīkl
Рига, Другой
Магистр
LV, RU, EN
Любой
3D Cgi Service Профессиона льная визуализаци я любой сложности. Интерьеры, Архитектура , Ландшафт. Также фотомонтаж строен
Рига, Другой
Неоконч. высшее
-
Смешанно
Projektēšana Konsultācij as Buvprojektu skaņošana 3D Vizualizāci jas Konceptuāli risinājumi Pieredze lielu un mazu pr
Рига, центр
Магистр
LV, RU, EN
По выбору
Kvalitatīvu 3D vizualizāci ju izstrāde arhitektūra i, jaunajiem projektiem, interjeram, kā arī inovatīvām idejām un web ri
Рига, центр
Высшее
LV, RU, EN
Рабочие дни
Sertificēts projektētāj s piedāvā sadarbību arhitektūra s, elektromont āžas un energobūves uzņēmumiem. Darba pieredze ar se
Рига, центр
Инженер
LV, RU, EN
По выбору
Labdien. Meklēju darbu par arhitekta vai interjera dizainera palīgu, rasētāju. Pieredze tehnisko rasējumu, vizualiz
Резекне и р-он, Резекне
Высшее
LV, RU, EN
Любой
Elektroapgād es, vājstrāvu sistēmu projekti: Projektējam un saskaņojam: 1. Elektroapgā des pieslēguma projekti, ārējie
Рига, Другой
Магистр
LV, RU
Любой
Проектирую в программе Autocad чертежи для проектов малоэтажных домов в двухмерной графике - эскизный проект "нулевой пр
Рига, центр
Магистр
LV, RU, EN, DE
Любой
Возраст: 57 лет. Образование : высшее. Работаю архитекторо м с 1989 г. Большой опыт работы в проектных бюро. Работал а
Рига, Вецмилгравис
Высшее
RU, EN
Любой
Piedāvāju izstrādāt arhitektūra s projektus, bet bez skaņošanas. Izsrādāju AR (arhitektūr u), GP (ģenplānus) , ARD (arhitek
Рига, центр
Высшее
LV, RU, EN
По выбору
Piedāvāju Arhitektūra s rasējumu izpildi dažāda veida projektiem un objektiem. - ēku projekti (dzzīvojamā s ēkas, publis
Рига, центр
Неоконч. высшее
LV, RU, EN
По выбору
Услуги архитектора и инженера по строительны м конструкция м (экспертные заключения и т. п. ). Энергосерти фикация и энерго
Рига, центр
Магистр
LV, RU, EN
Любой
Izstrādājam būvprojektu s. Mēs - arhitektu un dizaineru komanda SIA "indizains" veicam būvprojektu izstrādi un skaņoš
Рига, Межциемс
Бакалавр
LV, RU, EN
Смешанно
Angāru un industriālo būvju projektēšan a. Mēs - arhitektu komanda SIA "indizains" veicam angāru un industriālo būvju
Рига, Межциемс
Бакалавр
LV, RU, EN
Смешанно
Mūsu komandas radošās domas un praktiskā pieredze palīdzēs īstenot Jūsu sapņus un ieceres dažādu ēku un būvju projektos
Рига, центр
Магистр
LV, RU, EN
Рабочие дни
Vienkāršoto dzīvokļa atjaunošanu (renovāciju ) un pārbūvju (rekonstruk ciju) izstrāde un saskaņošana . Savrupmāju būvprojek
Рига, Дарзциемс
Магистр
LV, RU, EN
Любой
Перепланиров ка квартир, проекты частных домов. Работы выполняю быстро и качественно . Звоните, буду рада сотрудничес тву.
Рига, центр
Высшее
LV, RU, EN
Любой
Mekleju darbu par 3d modeleri 3D Maxa.
Рига, Кенгарагс
Неоконч. высшее
LV, RU, EN
Рабочие дни