Piedāvāju palīdzību darbam ar datiem, datubāzēm, atskaitēm - apkopošana, strukturēša na, analizēšana , prezentēšan a utt. (
Рижский р-он, Инчукалнский округ
Бакалавр
-
Предоставлен ие услуг в обработке, дигитализац ыи данных и созданию отчетности создание и внидрение аналитическ их инстру
Рига, центр
Высшее
LV, RU, EN
Sveiki, esmu tikko pabeigusi LU Fizikas un Matemātikas fakultātes programmu matemātiķis -statistiķ is. Par cik domāju tur
Рига, центр
Бакалавр
LV, RU, EN, DE
Tāmēšana. Celtniecība s dokumentāci ja. Konsultācij u sniegšana ar būvniecību saistītos jautājumos. Tāmēšana: 1. Kon
Резекне и р-он, Резекне
Высшее
LV, RU, EN