Finanšu direktora ārpakalpoju mi. Profesionāl a pieeja katra uzņēmuma vai privātperso nas vajadzībām - finanšu speciāli
Другой
Магистр
LV, RU, EN
Любой
Готов присоединит ся к вашей компании в качестве аналитика. Опыт работы с финансами, налогами. Хорошее знание EXCEL. В да
Рига, Плявниеки
Высшее
-
По выбору
Профессионал ьный финансовый аналитик качественно выполнит работы, связанные с финансовым анализом и анализом данных: -
Рига, Иманта
Высшее
LV, RU, EN
Любой
Piedāvāju palīdzību darbam ar datiem, datubāzēm, atskaitēm - apkopošana, strukturēša na, analizēšana , prezentēšan a utt. (
Рижский р-он, Инчукалнский округ
Бакалавр
-
По выбору