Jums nepieciešam s dažādu tekstu sagatavošan a, sociālo tīklu satura veidošana, interviju sagatavošan a, preses relīžu raks
Рига, Агенскалнс
Бакалавр
-
Любой
Соц. Сети-Adword s-Seo-Перв ый из первых, запаситесь терпением, отбоя от клиентов не будет. Лучший аккаунт в сети приумно
Рига, Плявниеки
Высшее
LV, RU, EN
По выбору
Specializējo s mārketinga- reklāmas jomā. Interesē digitālais mārketings, e-rīku iespējas un efektīva to pielietošan a rez
Рижский р-он, Гаркалненский округ
Магистр
LV, RU, EN
Рабочие дни
Опыт в маркетинге, управлении, IT, логистике. Ищу компанию, заинтересов анную в максимально й эффективнос ти и росте.
Рига, Зиепниеккалнс
Высшее
LV, RU, EN
Любой
Biznesa attīstība, mūsu mērķis ir pārliecināt cilvēkus iegādāties Jūsu noteiktu produktu, pakalpojumu , popularizēt Jūsu
Рига, центр
Бакалавр
LV, RU, EN
Любой
Piedāvāju dažāda veida asistenta un mārketinga pakalpojumu s. Kas es esmu? S. O. S virtuālais mārketinga asistent
Рига, центр
Бакалавр
LV, RU, EN
Ежедневно
Если вы серьезно решили заняться зарабатыван ием денег на онлайн аукционе eBay, то у вас есть выбор: или вы до всего дохо
Рига, центр
Неоконч. высшее
LV, RU, EN
Любой
Labdien. Esmu 24 gadus jauna speciāliste , kas meklē jaunus izaicinājum us un darba iespējas. Mana ikdiena ir radoša u
Рига, центр
Студент
LV, EN
Рабочие дни
Аналитика, маркетинг менеджмент, реклама. Был бы рад взаимовыгод ному сотрудничес тву с производств енным (торговым) предпр
Рига, Плявниеки
Высшее
LV, RU, EN
Любой
Piedāvāju mārketinga speciālista pakalpojumu s ilgtermiņā vai atsevišķu projektu realizācija i. Liela pieredze reklāmas
Рига, центр
Средне-проф.
LV, RU, EN
По выбору
Smm manager with 5 years experience. New ways to drive traffic, sales and increase engagement Use analytic measurem
Рига, центр
Высшее
RU, EN
Любой
Jums ir nepieciešam s mārketinga speciālists uz pilnu vai nepilnu slodzi, vai noteikta mārketinga projekta īstenošanai ? M
Рига, центр
Магистр
LV, RU, EN, DE
Любой
При заказе - бонус. Создаю рекламу в интернет пространств е - в поиске гугл и яндекс, на фейсбуке и в инстаграме. Цены до
Рига, центр
Высшее
LV, FR, RU, EN
Смешанно
Ищу работу менеджера. Большой опыт в ресторанном бизнесе, Торговым представите лем в секторе Ho Re Ca (своя база клиентов
Рига, Агенскалнс
Средне-проф.
LV, RU, EN
Любой
Censonis, piecdesmit trīs gadus jauns. Meklēju darbu reklāmas menedžera, direktora, projektu vadītāja, tirdzniecīb as v
Рига, центр
Магистр
LV, RU, EN, DE
Рабочие дни
Meklēju pastāvīgu, pilnas slodzes darbu reklāmas / mārketinga jomā. Ir darba pieredze sociālo tīklu, mājaslapas satura
Рига, Пурвциемс
Бакалавр
LV, RU, EN
Рабочие дни
Piedāvāju uzņēmumu sociālo kontu izveidi un administrēš anu. Jūsu ieguvumi, sadarbojoti es ar mani: - jauni uz darīju
Рига, центр
Магистр
LV, EN
По выбору