Бухгалтерско е обслуживани е. Опыт с 1992 г. Стоимость бухгалтерск ого обслуживани я от 30€ и зависит от объема и сложности
Рига
SIA firma MAG
Uzņēmēji, izvēloties manus pakalpojumu s, Jūs iegūsiet: Profesionāl u grāmatvedi, kurai ir liela pieredze dažādu uzņēmumu
Рига
Izr
Kvalitatīvus grāmatvedīb as pakalpojumu s juridiskām un fiziskām personām sniedz bilancspējī ga grāmatvede ar pieredzi dažā
Рига
Bilancspējīga grāmatved...
Sastādīšu gada pārskatus, deklarācija s. Pieredze dažādās jomās. Konsultācij as uzņēmējdarb ībā un vadības jautājumos. Uzņē
Рига
Grāmatvede
Обслуживание от 30 Eur(Sia). 15-летний опыт работы в различных сферах услуг, торговле, производств е и т. д. Подготовка и
Рига
SIA
Augsti kvalificēta un pieredzējus i grāmatvede (vairāk nekā 20 gadu darba stāžs dažādu nozaru uzņēmumos) parūpēsies par g
Рига
Grāmatvede
Finanšu analītiķa ārpakalpoju mi. Profesionāl i finanšu analītiķa/e konomista ārpakalpoju mi. Piedāvātie pakalpojumi
Рига
Kp capital
Piedāvāju kvalitatīvu s grāmatvedīb as pakalpojumu s no 35 Eur. Konsultācij as finanšu un grāmatvedīb as jomā, iepriekšējo
Юрмала
Pašnodarbināta persona
Sia, IK, Pašnodarbin ātas personas - grāmatvedīb as uzskaite, gada pārskatu(de klarāciju) sagatavošan a. Uzņēmuma dibināša
Рига
Labs virziens SIA
Vai esat kādreiz aizdomājuši es, cik varētu izmaksāt uzņēmuma ikmēneša grāmatvedis kā apkalpošana ? EUR 300, EUR 400, bet v
Рига
SIA
Grāmatvedība s pakalpojumi no 35 euro mēnesī. (Pilna grāmatvedīb as uzskaite) Jaundibināt iem uzņemumiem - īpašs piedāvāju
Рига
SIA Elconsulting
Piedāvāju ārpakalpoju ma grāmatvedīb as pakalpojumu s mazām vai nelielām SIA (var būt gan mikrouzņēmu ms, gan parasta SIA)va
Рига
SIA
Бухгалтерски е услуги в Эстонии представлен ие клиента в Налоговом департамент е (Maksuamet) консультаци и по финансовым и
Эстония
Бухгалтерские услуги в ...
_ Mēs darīsim visu, lai veicinātu Jūsu uzņemuma finansiālo attīstību. _ Ar mūsu plašajiem grāmatvedīb as pakalpojumi e
Рига
Kvalitativa Gramatvedib...
Принимаю на бухгалтерск ое обслуживани е новых клиентов. Предлагаю качественны е бухгалтерск ие услуги как юридическим , так
Рига
Account
Предлагаем бухгалтерск ие услуги для юридических и физических лиц. - Ведение бухгалтерск ого учёта - Подготовка налогов
Рига
Jūsu Bilance SIA
Piedāvāju pilnu grāmatvedīb as ciklu: no 0 līdz gada pārskatu sagatavošan ai dažādu nozaru maziem un vidējiem uzņēmumiem.
Рига
SIA
Бухгалтерски е услуги от 35 eur. Подготовка учредительн ых документов для ООО (общество с ограниченно й ответственн остью)
Рига
Benbrook Financial Solu...
Услуги от профессиона ла – бухгалтера. Стаж главным 25 лет, образование высшее экономическ ое, финансы и торговля, магистр
Рига
Самозанятое лицо
Sniedzu grāmatvedīb as pakalpojumu s maziem un vidēji lieliem uzņēmumiem (darba pieredze grāmatvedīb as jomā vairāk par 14.
Елгава и р-он
SIA
Piedāvāju grāmatvedīb as pakalpojumu s fiziskām personām - saimniecisk ās darbības veicējiem, pašnodarbin ātajiem pēc spēkā
Рига
Pašnodarbināta persona
Индивидуальн ое предприятие Oros предлагает всесторонне е бухгалтерск ое обслуживани е: - подготовка и сдача отчётности; -
Рига
Iu oros
Piedāvāju kvalitatīvu s grāmatvedīb as pakalpojumu s, t. sk. termiņos nodotas atskaites valsts institūcijā m. Konsultācij a
Рига
SIA Gm projekti
Sia, IK, Pašnodarbin ātas personas - grāmatvedīb as uzskaite, gada pārskatu(de klarāciju) sagatavošan a. Uzņēmuma dibināša
Рига
Labs virziens SIA
SIA Vertex Capital Accounting предоставит качественно е бухгалтерск ое сопровожден ие Вашего предприятия по низким ценам. О
Рига
SIA Vertex Capital Acco...
Бухгалтерско е обсуживание . Опыт 18 лет. Cоставление годового отчёта Приведение в порядок бухгалтерск ой документац
Рига
Project adviser, sia
Bilancspējīg a grāmatvede atbildīgi sakārtos Jūsu uzņēmējdarb ības vai saimniecisk ās darbības grāmatvedīb as dokumentus, sa
Рига
Pašnodarbinātā
Бухгалтерско е обслуживани е малых и средних фирм, самозанятых лиц. Опыт более 20 лет. Восстановле ние бухгалтерск ого у
Рига
SIA
Профессионал ьное бухгалтерск ое обслуживани е – это гарантия успешного развития и безопасност ь вашего бизнеса, это уверенн
Рига
SIA
Profesionāla grāmatvede sniedz grāmatvedīb as pakalpojumu s juridiskām personām. Apkalpoju SIA, ir pieredze ar darījumie
Лиепая и р-он
SIA Ap holding
Сократите расходы на бухгалтерию и сдавайте отчетность точно в срок. Качественно е ведение бухгалтерии вашего предприят
Рига
Graton SIA
Zinoša grāmatvede, ar lielu darba pieredzi grāmatvedīb ā (20 g. ), sakārtos Jūsu uzņēmuma grāmatvedīb u rūpīgi un laikā.
Рига
Pašnodarbināta pers.
Бухгалтерско е обслуживани е. Опыт с 1992 г. Стоимость бухгалтерск ого обслуживани я зависит от объема работы. Восстановле ни
Рига
SIA firma MAG
Kvalificēti grāmatvedīb as pakalpojumi Pārdaugavā. Jauniem uzņēmumiem mazā uzņēmuma komplekts: Grāmatvedīb as pakalpo
Рига
Dalon
Квалифициров анная и обязательна я бухгалтер (более 20 лет опыта работы в компаниях разного размера и из разных отраслей)
Рига
Бухгалтер
Pilna grāmatvedīb as uzskaite visa veida uzņēmējdarb ībai, sabiedriskā m organizācij ām, apvienībām, biedrībām, AS, IK un pa
Рига
Ciparvedis
Uzticiet sava uzņēmuma grāmatvedīb u bilancspējī gai, pašnodarbin ātai un pieredzējuš ai grāmatvedei . Sniedzu grāmatvedīb as
Елгава и р-он
Pašnodarbināta
Все виды бухгалтерск ого обслуживани я, оптимальные решения для Вашей ситуации. Индивидуаль ный подход. Гибкие цены. Опыт
Рига
SIA Pex
Grāmatvedība s pakalpojumi augošām un lielām juridiskām personām. Darbus veicu mājās ar grāmatvedīb as programmu Tildes Ju
Другой
Pašnodarbinātā grāmatve...
Дорогие Предпринима тели годовой отчёт уже скоро (Sia, Biedrība, Mikrouzņemu mi) принимаю на бухгалтерск ое обслуживани е но
Рига
Privāti vai SIA