SIA „Brus” приглашает освоить профессии: - "Повар" - срок обучения 6 мес. - "Официант" - срок обучения 4 мес. - "Ба
Рига
-
Bārmeņu kursi. Profesionāl u bārmeņu komanda aicina praktiski apgūt bāra darbu organizācij u. Jūs varēsiet iemācīt
Рига
130 €/мес.
Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumā (sanitārais minimums). Mācību kurss ir obligāts visiem darbiniekie m, kuri
Рига
10
Официант. Бармен. Повар. Приглашает аккредитова нный профессиона льный учебный центр Skif T (akreditāci jas lapa Nr. AI 6
Рига
-
Аккредитован ный профессиона льный учебный центр Skif T (akreditāci jas lapa Nr. AI 6193) приглашает освоить основную и доп
Рига
-

Правила |
Связь с редактором |
Www версия
Объявления © ss sia 2000