Аккредитован ный профессиона льный учебный центр Skif T (akreditāci jas lapa Nr. AI 6193) приглашает освоить основную и доп
Рига
-
Konditorejas izstrādājum u gatavošanas pamati 05.02.-28.0 5. Akreditēta 160 stundu profesionāl ās izglītības programma No
Рига
-
Ēdienu gatavošanas pamati 01.02.-29.0 5. Akreditēta 160 stundu profesionāl ās izglītības programma Nodarbības 2 reizes n
Рига
2.66 €/час
SIA „Brus” приглашает освоить профессии: - "Повар" - срок обучения 6 мес. - "Официант" - срок обучения 4 мес. - "Ба
Рига
-
Bārmeņu kursi. Profesionāl u bārmeņu komanda aicina praktiski apgūt bāra darbu organizācij u. Jūs varēsiet iemācīt
Рига
130 €/мес.
Konditora vakara kursi (6 mēneši). Profesionāl ā vidusskola "Riman" uzņem mācībām no janvāra mēneša. Akreditēta programma
Рига
130 €/мес.
Vakara pavāru kursi (6 mēneši). Profesionāl ā vidusskola "Riman" uzņem mācībām no janvāra mēneša. Akreditēta programma. P
Рига
130 €/мес.