Bārmeņu kursi. Profesionāl u bārmeņu komanda aicina praktiski apgūt bāra darbu organizācij u. Jūs varēsiet iemācīt
Рига
130 €/мес.
Konditora vakara kursi (6 mēneši). Profesionāl ā vidusskola "Riman" uzņem mācībām no janvāra mēneša. Akreditēta programma
Рига
130 €/мес.
Profesionālā vidusskola "Riman" uzņem mācībām no janvāra mēneša. Vakara pavāru kursi (6 mēneši). Akreditēta programma. P
Рига
130 €/мес.
Аккредитован ный профессиона льный учебный центр Skif T (akreditāci jas lapa Nr. AI 8649) приглашает освоить основную и доп
Рига
-
SIA „Brus” приглашает освоить профессии: - "Повар" - срок обучения 6 мес. - "Официант" - срок обучения 4 мес. - "Ба
Рига
-
Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumā (sanitārais minimums). Mācību kurss ir obligāts visiem darbiniekie m, kuri
Рига
10
Аккредитован ный профессиона льный учебный центр Skif T (akreditāci jas lapa Nr. AI 6193) приглашает освоить основную и доп
Рига
-