Tālmācības skolas darbi. Matemātika, fizika, ķīmija. Vēsture, bioloģija, informātika . Latviešu valoda, literatūr
Рига
10
Oficiāli un ātri. Arī online un brīvdienās. Dažāda apjoma un grūtības pakāpju mājas darbu pildīšana sekojošās kategorijā
Рига
3
Помощь в дистанционн ом обучении. - Любой уровень работ. - Оперативное выполнения. - Серьезный подход к работе. -
Другой
3
Сопромат. Строительна я и техническая механика. Детали машин. Теория механизмов и машин. Компьютерно е моделирован ие. Зада
Рига
1
Мы выполняем: -магистерск ие работы, -бакалаврск ие работы, -квалификац ионные работы, -курсовые работы, -рефераты
Рига
3
Оптимизация. Статистика. Логистика. Математика. Прогнозиров ание. Эконометрик а. Выполнение работ в программах mathcad. Ma
Рига
0.50
Ātra un kvalitatīva būvmehānika s uzdevumu risināšana. Ir iespējamas arī konsultācij as. Ir liela pieredze un pabeigtā RTU
Рига
0.50
Risinu uzdevumus matemātikā no 6.-12.kl. Cenas ļoti demokrātisk as, kā arī uzdevumi tiek atrisināti ātri un pareizi.
Рига
0.20
/Sos/ Operatīvi un kvalitatīvi izpildām jebkurus steidzamus darbus, rakstām, labojam, rediģējam, papildinām un pārbaudām
Другой
2
Uzdevumu risināšana un ieskaišu pildīšana informātikā . Word, Excel, Powerpoint, Access un citas programmas. Ātri, kv
Рига
5
Finanšu grāmatvedīb a, nodokļu grāmatvedīb a, vadības grāmatvedīb a, biznesa plāni, diplomdarbi . Ātri, konfidenciā li
Рига
10
Математика, теория вероятности , статистика- студентам и школьникам - все виды помощи: домашние, контр. работы, экзамены
Рига
0.30
Elektrotehni kas, radioelektr onikas, signālu teorijas, matematika. Konsultācij as, kursa un diplomdarbi , kontroldarb i. Ras
Рига
3
Rīgas 1. vidusskola Eiropas tālmācības vidusskola Rīgas tālmācības vidusskola Rīgas 14. vakara (maiņu) vidusskola
Рига
99
Любые задания средней школы и универа на 8-10. Palīdzēšu nokārtot mājasdarbus tālmācība. Помогу заочникам написать до
Рига
4
Uzdevumu risināšana vidusskolai un augstskolai . Liela pieredze, kvalitatīva pieeja un demokrātisk as cenas tiek garantē
Рига
5
Risinu uzdevumus matemātikā (augstākā matemātika: atvasinājum i, integrāļi, dif. vienādojumi , lineārā algebra, analītiskā
Рига
0.50
Pieredzejis skolotājs risina uzdevumus matematikā un fizikā skoleniem un studentiem, kvalitāti garanteju
Рига
0.50
Выполняю домашние задания за школьников и студентов, по следующим предметам: математика (уровень школы и ВУЗа) физика
Рига
1
Esat aizņemts ar ikdienas lietām un laika mācībām neatliek it nemaz? Ar magistro. co palīdzību Jūs aizmirsīsie t, ko nozī
Рига
20
Risinu uzdevumus matemātikā no 6.-12.kl. Cenas ļoti demokrātisk as, kā arī uzdevumi tiek atrisināti ātri un pareizi.
Рига
0.20
Mācies tālmācībā? Es noteikti varu tev palīdzēt. Man ir vairāku gadu pieredze dažādu uzdevumu pildīšanā. Kvalitatīvi
Елгава и р-он
1
Risinu uzdevumus matemātikā, varbūtību teorijā. Varu palīdzēt online eksāmenu laikā. Pieredze 18 gadi. Kvalitatīva u
Рига
0.30
Подробности на сайте Математика Matemātika Физика Fizika Химия Ķīmija Биология Bioloģija История Vēsture
Рига
10
Оказываю помощь в написании работ и сдаче (диплом, курсовая, реферат, презентация и речь к ней, и т. п. ): 1) по програ
Рига
10
Izpildīšu jebkādus darbus matemātikā un ķīmijā vidusskolai , bet fizikā vidusskolai un augstskolai . Varu piedāvāt klāti
Рига
0.50
Решение задач и экзаменов по математике, теории вероятности , линейному программиро ванию студентами школьникам. Помогаю к
Рига
0.50