Tālmācības skolēniem un studentiem palīdzam ar dažāda veida rēķināmajie m uzdevumiem šādos priekšmetos : -fizika; -mat
Рига
-
Statistisko u. c. datu apstrāde ar pēcapmaksu pēc darba paveikšanas . Strādāju ar Spss, R, Excel, u. c. programmām. Veicu
Рига
10
Piedāvāju pildīt pamatskolas /vidusskol as ieskaites, kontroldarb us, laboratorij as darbus dažādos mācību priekšmetos - ķī
Рига
-
Помогу Вам с практически ми заданиями, рефератами, курсовыми, эссе и другими видами работ. А так же занимаюсь - оформле
Рига
4

Правила |
Связь с редактором |
Www версия
Объявления © ss sia 2000