Mathcad. Matlab. Spss. Statistika. Excel. Word. Access. Powertpoint . Visio. Project. Photoshop. Extendsim. Помощь на
Рига
5
Palīdzu studentiem sagatavot laboratorij as darbu atskaites ģeodezijā par sekojošam tēmām - teodolīa gājiens un poligona
Рига
-
Risinu uzdevumus matemātikā, varbūtību teorijā. Varu palīdzēt online eksāmenu laikā. Pieredze 18 gadi. Kvalitatīva u
Рига
0.50
Решение задач и экзаменов по математике, теории вероятности , линейному программиро ванию студентами школьникам. Помогаю к
Рига
0.50
Oficiāli un ātri. Arī online. Dažāda apjoma un grūtības pakāpju laboratorij as darbu un uzdevumu pildīšana programmēša nā.
Рига
5