Palīdzēsim studentiem atrisināt laboratorij as darbus: Fizika, Elektrotehn ika, Magnētisms, Datorrealiz ācija, ETP, Būvkons
Рига
8
Pildu dažādus uzdevumus un laboratorij as darbus ķīmijā. Labi pārzinu pamatskolas , vidusskolas un augstskolas līmeni. U
Елгава и р-он
1
Oficiāli un ātri. Arī online. Dažāda apjoma un grūtības pakāpju laboratorij as darbu un uzdevumu pildīšana programmēša nā.
Рига
5
Решение задач и экзаменов по математике, теории вероятности , методам оптимизации студентами школьникам. Помогаю как днев
Рига
0.50
Решение задач и экзаменов по математике, теории вероятности , линейному программиро ванию студентами школьникам. Помогаю к
Рига
0.50