Spāņu valodā mazās grupiņās vai indivduāli. - aizraujošas interaktīva s programmas. - mūsdienīga valodu apmācība omul
Рига
-
Индивидуальн ое преподавани е одного из самых распростран енных языков мира как детям, так и взрослым. В минимальные сроки
Рига
-
I am a native Spanish speaker who has always been passionate about languages and culture. I have worked with several nat
Юрмала
11 €/час
Испанский язык. Занятия в маленьких группах и индивидуаль но. Высококвали фицированн ые преподавате ли. Современные мет
Рига
-
Репетитор испанского языка для детей и взрослых. Меня зовут Сергей. Работаю с учениками разного уровня - как с нач
Рига
7 €/час
Учите испанский язык дистанционн о - в любое время и в любом месте. Вот уже 10 лет я работаю со студентами, школьника
Рига
10
Labdien. Esmu valodniecīb as/tulkoša nas studente, kura dzīvojusi 4, 5 gadus Spānijā un vēlas piedāvāt privātstund as spāņ
Рига
-
Испанский язык для начинающих и продолжающи х обучение. На занятиях читаем, пишем, слушаем, разговарива ем, играем в игры.
Рига
9
Piedāvājam apgūtu spāņu valodu vai arī papildināt jau esošās zināšanas. Valodas apguvi pasniegs cilvēks, kam spāņu valod
Елгава и р-он
40 €/мес.
Индивидуальн ые курсы испанского языка. Опыт работы 10 лет. Образование : Егу факультет испанской филологии. Имеются между
Рига
10 €/час
Репетитор испанского языка для детей и взрослых. Работаю с учениками разного уровня - как с начинающими , так и с про
Рига
9 €/час
Valodu apguve Spāņu valoda, Individuāla s nodarbības spāņu valodā (ja ir vēlēšanās, ir iespējams nākt arī divatā vai trij
Рига
20
Spāņu valodas nodarbībās Rīgā Mans vārds ir Karloss Sančess Toress. Esmu spāņu valodas pasniedzējs ar vairāk nekā 10 ga
Рига
-
Испанский и итальянский языки для всех уровней. Преподавате ль проводит частные индивидуаль ные занятия в удобные для Вас
Рига
-
Meklējam spāņu valodas skolātāju 7 gadus vecam zēnam. Ir nelielas pamata zināšanas. Paši esam Piņķos. Nepieciešam ības ga
Рига
-
Spāņu klases Spāņu valodas skolotājs. Klases var būt angļu valodā. Pielāgota Spanish Classes. Native speaker teacher,
Рига
12
Индивидуальн ые уроки испанского по скайпу. Аудитория - взрослые и ученики старших классов. Большой опыт преподавани я, а
Рига
10 €/час
Испанский язык весело и энергично в Юрмале (Майори-Дзи нтари) или по скайпу. Опыт работы (индивидуал ьно+в группах+в школе
Юрмала
10 €/час

Правила |
Связь с редактором |
Www версия
Объявления © ss sia 2000