Spāņu valodā iesācējiem mazās grupiņās 2 reizes nedēļā x 2 ak. stundas no plkst. 18:30 līdz 20:00. - aizraujošas intera
Рига
-
Частные уроки испанского языка для взрослых и учащихся старших классов. Индивидуаль ный подход к каждому ученику, также в
Рига
10 €/час
Индивидуальн ые курсы испанского языка. Опыт работы 10 лет. Образование : Егу факультет испанской филологии. Имеются между
Рига
10 €/час
Испанский язык. Занятия в маленьких группах и индивидуаль но. Высококвали фицированн ые преподавате ли. Современные мет
Рига
-
Индивидуальн ые и групповые занятия для детей и взрослых (А1-С1) Курс "Углубление в испанский" для тех, кто имеет уров
Рига
-
Mācību centrs Polyglot komplektē grupas spāņu valodas apguvei. Kursu norises vieta - Raiņa bulvāris 25, Rīgā: A1(
Рига
4.97 €/час
Nodarbības, sākot no 2017. gada augusta. Iespējams pierakstīti es jau šodien. Labdien. Pieredzējis spāņu valodas pasn
Рига
6
Labdien. Esmu valodniecīb as studente, kura dzīvojusi 4, 5 gadus Spānijā un vēlas piedāvāt privātstund as spāņu valodas ap
Рига
-
Испанский язык для начинающих и продолжающи х обучение. На занятиях читаем, пишем, слушаем, разговарива ем, играем в игры.
Рига
10
Опытный преподавате ль (стаж более 20 лет) предлагает индивидуаль ные занятия/уро ки для желающих говорить, понимать и чита
Рига
10 €/час
Spāņu valodas pasniēdzejs , kuram dzimta valoda ir spāņu, palidzēs jums apgūt spāņu valodu īsā laikā, nodarbības gan bern
Рига
-
Если ты человек, который увлекает с испанским языком, изучаешь его, пока понимаешь больше, чем можешь выразиться и хочеш
Рига
10
Индивидуальн ое преподавани е одного из самых распростран енных языков мира как детям, так и взрослым. В минимальные сроки
Рига
-
Испанский, Португальск ий, Греческий и Турецкий языки- индивидуаль ные уроки. Есть все материалы для занятий, дни и время
Рига
-
Valodu apguve Spāņu valoda, Individuāla s nodarbības spāņu valodā (ja ir vēlēšanās, ir iespējams nākt arī divatā vai trij
Рига
20