ПоискСортировка:
Piedāvājam krievu valodas vasaras kursus bērniem un jauniešiem. Turpinās bērnu uzņemšana kursos. Vasaras nodarbību sar
Рига
-
Privātstunda s. Krievu valoda kā svešvaloda. Kr. Valdemāra ielā, Rīgā. Jebkuram zināšanu līmenim un mērķim. >Sar
Рига
10 €/час
Russian language lessons by Skype. Krievu valodas individuāla s nodarbības pa Skype. Russian language teacher, Nata
Юрмала
10 €/час
Piedāvāju kvalitatīva s krievu valodas nodarbības, jo ir pieredze valodu apmācībā un komunikācij ā. Mācāmies valodā, kuru
Рига
-
Krievu valoda kā svešvaloda. Pieaugušaji em. Iepriekšējā pierakstīša nās jaunās krievu valodas grupās - nodarbības sāksies
Рига
-
Skolotāja ar lielu pieredzi, piedāvā krievu valodas apmācību pieaugušaji em un bērniem.
Рига
-
Piedāvāju krievu valodu nodarbības ar pieredzējuš u pasniedzēju , kuras dzimtā valoda ir krievu. Var mācīties arī caur Ska
Рига
7
Преподавател ь (носитель русского языка), опытный филолог, имеет необходимый для таких курсов российский сертификат МГУ и
Рига
-
Private classroom or on-line Russian language lessons for English speakers by a Master of Russian Philology. 15 €/ 60 mi
Рига
15 €/час
Meklēju cilvēku, kurš varētu man palīdzēt sakarā ar medicīnas krievu valodu. Vēlams cilvēks, kura dzimtā valoda ir kriev
Рига
10 €/час
Vēlaties sarunāties Puškina, Čehova, Turgeņeva valodā? Nāciet – iemācīšu saprast un sarunāties, izmantojot dažādas radoš
Рига
13 €/час
Russian and Latvian language lessons for foreigners and kids, also available to learn languages by Skype, better to writ
Рига
10 €/час
Krievu valodas apmācība Rīgas centrā. Repetitoru centrs piedāvā individuālā s nodarbības pieredzējuš a pasniedzēja vadībā.
Рига
10
Русский как иностранный . В центре. Профессиона льная лексика, разговорная практика, грамматика.
Рига
7 €/час
Private Russian lessons (one-to-one ). Kr. Valdemara street, Riga. Professiona l Russian tutor plans lessons according
Рига
10 €/час
Polyglot mācību centrs A. Deglava ielā 66 komplektē krievu valodas grupas. Komplektēja m krievu valodas grupas dažādo
Рига
83 €/мес.