ПоискСортировка:
Visiem tiem, kam „Degoši” un sevišķi steidzīgā kārtā ir nepieciešam a vācu valoda, kam svarīgi ir izprast, nevis kalt no
Рижский р-он
20 €/час
Немецкий язык с 0 уровня по прогрессивн ой методике быстрого освоения языка предлагает учебный центр "AVETA". Занятия в
Рига
4.50 €/час
Piedāvāju kvalitatīva s vācu valodas nodarbības, jo ir pieredze valodu apmācībā un komunikācij ā. Mācāmies valodā, kuru Jū
Рига
-
Piedāvājam vācu valodas vasaras kursus skolēniem. Turpinās bērnu uzņemšana kursos. Vasaras nodarbību saraksts (var mai
Рига
-
Помогу освоить немецкий язык и подготовить ся к Goethe Zertifikat (A1-C1). Опыт репетиторст ва – 12 лет. Работаю с
Рига
10
Индивидуальн ые уроки немецкого языка для всех и каждого. Меня зовут Валентина. Окончила факультет изучения и методик
Рига
12
Предлагаю услуги репетитора немецкого языка по Skype. Помощь в рамках школьной программы с домашними заданиями, изуч
Рига
9 €/час
Немецкий с 0 уровня по прогрессивн ой методике быстрого освоения языка предлагает учебный центр "AVETA". Занятия ведет се
Рига
4.50 €/час
Atbildīga, enerģiska un pieredzējus i vācu valodas pasniedzēja . Sveicināti, mani sauc Valentīna. Iemācīšu brīvi runāt
Рига
8 €/час
Немецкий язык для начинающих и продолжающи х с опытным преподавате лем. Подготовка к Dsd. Занятия проходят в мини-группа х
Рига
80 €/мес.
Преподавател ь-филолог из Германии. Носитель языка. Все уровни. Для взрослых, школьников и детей. Приглашаютс я такж
Рига
12
Индивидуальн ые занятия Немецким языком в Кенгарагсе. Занятия проходят в утреннее, дневное и вечернее время. Преподав
Рига
10
Polyglot mācību centrs A. Deglava ielā 66 komplektē vācu valodas grupas dažādos zināšanu līmeņos. A1 (bez priekšzinā
Рига
83 €/мес.
Vācu valodas kursi intensīvi mazās grupiņās. 3 reizes nedēļā x 3 stundas no plkst. 18:30 līdz 20:45. - Mūsdienīga valo
Рига
4 €/час
Летние курсы немецкого языка для школьников и молодежи от 9 до 16 лет. Летнее расписание занятий в группах (может меня
Рига
-
Krievu, latviešu un vācu valodas individuālā s nodarbības lieliem un maziem, sagatavošan ās eksāmeniem centrā vai pie Jums
Рига
6 €/час
Изучение языков Немецкий язык, Подготовка к экзаменам по немецкому языку, к переезду, к собеседован ию на немецком языке.
Рига
-
Немецкий язык для взрослых и школьников предлагает учебный центр "AVETA". Занятия ведут сертифициро ванные преподавате л
Рига
4.50 €/час
Vāciete (runā vāciski un latviski) pasniedz vācu valodas privātstund as ar priekšzināš anām individuāli . Piedāvā uzlabot,
Рига
10 €/час
Немецкий язык- для взрослых и школьников. Занятия в маленьких группах и индивидуаль но. Высококвали фицированн ые препод
Рига
-
Индивидуальн ые уроки немецкого языка для всех и каждого. Меня зовут Валентина. Окончила факультет изучения и методик
Рига
10
В Плавниеках. Уроки немецкого для взрослых и детей/школь ников. Креативная учительница (очень хорошие отзывы от студе
Рига
-
Индивидуальн ые уроки немецкого языка по Skype от опытного преподавате ля, лингвиста и германоведа . Программа для разных у
Рига
14 €/час
Немецкий язык для начинающих и продолжающи х с опытным преподавате лем. Подготовка к Dsd. Занятия проходят в мини-группа х
Рига
80 €/мес.
Частные уроки немецкого языка. Большой опыт работы. Жила и работала преподавате лем в Германии. Все уровни, начиная с 0,
Рига
8
Vàcu valodas privàtstund as Jùrmalà un/vai Austrijà. Iespèjama apmàcìba arì caur skype. Dažàdu tekstu no/uz vàcu val. tul
Юрмала
-
Индивидуальн ые занятия немецким языком (в том числе по skype). Все уровни сложности от A1 (для начинающих) до C2 (высший
Другой
-
Немецкий язык для взрослых и школьников предлагает учебный центр "AVETA". Занятия ведут сертифициро ванные преподавате л
Рига
4.50 €/час
Преподавател ь-филолог из Германии. Носитель языка. Все уровни. Для взрослых, школьников и детей. Нет ограничения в воз
Рига
12
Немецкий язык для взрослых и школьников. Занятия в маленьких группах и индивидуаль но. Высококвали фицированн ые преподава
Рига
-
Piedāvāju vācu valodas nodarbības Āgenskalnā un Mārupē, pie manis mājās vai pie jums. Mācu bērnus un pieaugušos jau ilgu
Рига
10 €/час
Немецкий язык для общения, работы и подготовка к экзаменам. Меня зовут Татьяна. Опыт преподавани я более 8 лет, нараб
Рига
10
Jau Jūlijā? Nāc un Piesakies. Intensīvie kursi Vācu valodas apguvei. Vai vēlies īsā laika posmā atsvaidzinā t esošās
Рига
5.50 €/час