Курсы Photoshop, Corel Draw, Flash. Объявляем набор в новую группу. Prasības mācekļiem - pamatiemaņa s darbā ar datoru
Рига
-
Курсы AutoCAD, CorelDraw, Photoshop, Illustrator по льготным ценам предлагает учебный центр "AVETA". Наш центр имеет 2
Рига
-
Компьютерные курсы для начинающих и профессиона лов предлагает учебный центр Aveta: MS Windows, MS Office (Word, Excel, P
Рига
4 €/час
Аккредитован ный учебный центр "itlat" предлагает освоить следующие компьютерны е специальнос ти: Наши программы подойдут
Рига
115 €/мес.
Akreditēts mācību centrs “Itlat” piedāvā apgūt C++ programmēta jā specialitāt i. Nodarbības notiek piektdienās no plkst. 1
Рига
80 €/мес.
Akreditēts mācību centrs “Itlat” piedāvā apgūt Java programmētā ja specialitāt i. Šī kursa ietvaros profesionāl ie programm
Рига
115 €/мес.
Java программиро вание предлагает освоить учебный центр Itlat. На этом курсе профессиона льные разработчик и ПО научат слуш
Рига
115 €/мес.
Специальност ь- компьютерны е сети (администри рование и безопасност ь ) - Можно освоить аккредитова нный учебный центр Itlat
Рига
115 €/мес.
Web programmēša nas pamati. Ar ko sākt un kuru programmēša nas valodu izvēlēties? Kursa mērķis – iepazīstinā t ar bāzētām u
Рига
80 €/мес.
Специальност ь - техник по ремонту и обслуживани ю компьютеров - предлагает освоить аккредитова нный учебный центр itLat. Эт
Рига
115 €/мес.
Основы Web программиро вания. С чего начать, какой язык программиро вания выбрать? Цель курса - познакомитс я с принципами
Рига
115 €/мес.
Программиров ание на С++ предлагает освоить Аккредитова нный учебный центр Itlat. Занятия по вечерам ВТ и Чет. с 18 до21.
Рига
115 €/мес.
Льготные цены на компьютерны е курсы для начинающих и опытных пользовател ей предлагает учебный центр "AVETA": MS Windows,
Рига
4 €/час
MS Office (Word, Excel, Power Point, Access) Individuāla s nodarbības latviešu un krievu valodās iesācējiem un lietotāj
Рига
-
Курсы AutoCAD, ArchiCAD по субботам предлагает учебный центр "AVETA". Наш центр имеет 20-летний опыт успешной работы.
Рига
-
Autocad individuāla apmācība, iesācējiiem un zināšanu papildināša na zinošiem lietotājiem . Ja vēlaties ātri un labi apg
Рига
-
Excel programma - tabulas, formulas. Mēs komplektēja m grupas: Excel bez priekšzināš anām Kursa ilgums - 16 akadēmis
Рига
4.46 €/час
Курсы AutoCAD, CorelDraw, Photoshop, Illustrator по льготным ценам предлагает учебный центр "AVETA". Наш центр имеет 20-
Рига
-
Компьютерные курсы для начинающих и профессиона лов по льготным ценам предлагает учебный центр "AVETA": MS Windows, MS Of
Рига
4 €/час
Sketch Up kursi-3D projektēšan a. Apmācībā tiek projektēti reāli objekti-dār za mājas, mēbeles, virtuves iekārtojums , vann
Рига
20 €/час
Компьютерные курсы по различным направления м. IТ Академия и институт lSMA приглашают Вас на вечерние профессиона льные
Рига
80 €/мес.
Курсы по программе Excel I и II. Excel можно использоват ь практически в любой сфере деятельност и. Мощные средства для вы
Рига
84
Курсы AutoCAD, CorelDraw, Photoshop, Illustrator по льготным ценам предлагает учебный центр "AVETA". Занятия проходят в
Рига
-
Компьютерные курсы для начинающих и опытных пользовател ей предлагает учебный центр "AVETA". Наш центр имеет 18 лет опы
Рига
4 €/час
Multimediju dizains - Kursa sākums: 14.10.2017. Apgūsti "Multimedij u dizainu" tālmācībā un saņem profesionāl ās kvalifik
Рига
140 €/мес.
Programmēšan as - Kursa sākums: 14.10.2017. Apgūsti programmēša nas kursus 15 mēnešu laikā un strādā vienā no mūsdienu
Рига
106 €/мес.
Datorsistēmu tehniķis. Uzsāc mācības Latvijā, turpini Vācijā un iegūsti starptautis ki atzītu izglītību. Pašas pieprasī
Рига
145 €/мес.
Курсы AutoCAD, CorelDraw, Photoshop по льготным ценам предлагает учебный центр "AVETA". Наш центр имеет 18-летний опыт
Рига
-
Курсы web дизайна и web программиро вания. Объявляем набор в новую группу. Prasības mācekļiem - pamatiemaņa s darbā ar d
Рига
-
Adobe Photoshop, Corel Draw, Adobe Illustrator . Предлагаемы е курсы предназначе ны для тех, кто собирается работать в обла
Рига
-
Excel 3. Данный уровень предназначе н для людей, которые имеют опыт работы в программе Microsoft Excel и используют в сво
Рига
-
3ds Max частные уроки. С радостью поделюсь своими знаниями и умениями.
Рига
15
Individuālā apmācība ir visoptimālā kā forma, ja Jums nav iespējas apmeklēt grupu nodarbības saspringtā darba grafika dēļ
Рига
19.36
Индивидуальн ые компьютерны е курсы - самая удобная форма обучения. Учебный центр Polyglot предлагает курсы, которые п
Рига
19.36
Excel I, II. Programma Excel – elektronisk ās tabulas. Kam paredzēts kurss: šis kurss ir paredzēts lietotājiem , kuri vēla
Рига
84
Apgūsti programmēša nu 6 nedēļu laikā. Nākamā grupa sāksies jau oktobrī, nenokavē. Profesionāl ās skolas Riga Coding S
Рига
885
Informējam, ka šā gada 10. oktobrī plkst. 18.30 sākas “Web izstrāde – web programmēša nas kursi” (modulis HTML + CSS (pam
Рига
169
Компьютерные курсы для всех возрастов и разных уровней знаний. Подари своим близким курс обучения. I ступень - курс д
Рига
-
Pieredzējis IT pasniedzējs (stāžs vairāk par 20 gadiem), profesionāl ais maģistrs, apmāca iesācējus un lietotājus darbā a
Рига
-
Palīdzēšu apgūt MS Excel un MS Word zināšanas, laba lietotāja līmenī. Tā pat varu palīdzēt vidusskolni ekiem sagatavoti
Рига
7.50 €/час