Курсы AutoCAD, CorelDraw, Photoshop, Illustrator по льготным ценам предлагает учебный центр "AVETA". Занятия проходят в
Рига
-
Компьютерные курсы для начинающих и опытных пользовател ей предлагает учебный центр "AVETA". Наш центр имеет 18 лет опы
Рига
4 €/час
Multimediju dizains - Kursa sākums: 14.10.2017. Apgūsti "Multimedij u dizainu" tālmācībā un saņem profesionāl ās kvalifik
Рига
140 €/мес.
Programmēšan as - Kursa sākums: 14.10.2017. Apgūsti programmēša nas kursus 15 mēnešu laikā un strādā vienā no mūsdienu
Рига
106 €/мес.
Datorsistēmu tehniķis. Uzsāc mācības Latvijā, turpini Vācijā un iegūsti starptautis ki atzītu izglītību. Pašas pieprasī
Рига
145 €/мес.
Курсы AutoCAD, CorelDraw, Photoshop по льготным ценам предлагает учебный центр "AVETA". Наш центр имеет 18-летний опыт
Рига
-
Компьютерные курсы для начинающих и профессиона лов предлагает учебный центр Aveta: MS Windows, MS Office (Word, Excel, P
Рига
4 €/час
Аккредитован ный учебный центр "itlat" предлагает освоить следующие компьютерны е специальнос ти: Наши программы подойдут
Рига
115 €/мес.
Akreditēts mācību centrs “Itlat” piedāvā apgūt C++ programmēta jā specialitāt i. Nodarbības notiek piektdienās no plkst. 1
Рига
80 €/мес.
Akreditēts mācību centrs “Itlat” piedāvā apgūt Java programmētā ja specialitāt i. Šī kursa ietvaros profesionāl ie programm
Рига
115 €/мес.
Web programmēša nas pamati. Ar ko sākt un kuru programmēša nas valodu izvēlēties? Kursa mērķis – iepazīstinā t ar bāzētām u
Рига
80 €/мес.
Специальност ь - техник по ремонту и обслуживани ю компьютеров - предлагает освоить аккредитова нный учебный центр itLat. Эт
Рига
115 €/мес.
Java программиро вание предлагает освоить учебный центр Itlat. На этом курсе профессиона льные разработчик и ПО научат слуш
Рига
115 €/мес.
Основы Web программиро вания. С чего начать, какой язык программиро вания выбрать? Цель курса - познакомитс я с принципами
Рига
115 €/мес.
Специальност ь- компьютерны е сети (администри рование и безопасност ь ) - Можно освоить аккредитова нный учебный центр Itlat
Рига
115 €/мес.
Программиров ание на С++ предлагает освоить Аккредитова нный учебный центр Itlat. Занятия по вечерам ВТ и Чет. с 18 до21.
Рига
115 €/мес.
Курсы AutoCAD, CorelDraw, Photoshop, Illustrator по льготным ценам предлагает учебный центр "AVETA". Наш центр имеет 2
Рига
-
Льготные цены на компьютерны е курсы для начинающих и опытных пользовател ей предлагает учебный центр "AVETA": MS Windows,
Рига
4 €/час
Курсы web дизайна и web программиро вания. Объявляем набор в новую группу. Prasības mācekļiem - pamatiemaņa s darbā ar d
Рига
-
Adobe Photoshop, Corel Draw, Adobe Illustrator . Предлагаемы е курсы предназначе ны для тех, кто собирается работать в обла
Рига
-
Excel 3. Данный уровень предназначе н для людей, которые имеют опыт работы в программе Microsoft Excel и используют в сво
Рига
-
Курсы AutoCAD, CorelDraw, Photoshop, Illustrator по льготным ценам предлагает учебный центр "AVETA". Наш центр имеет 20-
Рига
-
Компьютерные курсы для начинающих и профессиона лов по льготным ценам предлагает учебный центр "AVETA": MS Windows, MS Of
Рига
4 €/час
3ds Max частные уроки. С радостью поделюсь своими знаниями и умениями.
Рига
15
Курсы по программе Excel I и II. Excel можно использоват ь практически в любой сфере деятельност и. Мощные средства для вы
Рига
84
Individuālā apmācība ir visoptimālā kā forma, ja Jums nav iespējas apmeklēt grupu nodarbības saspringtā darba grafika dēļ
Рига
19.36
Индивидуальн ые компьютерны е курсы - самая удобная форма обучения. Учебный центр Polyglot предлагает курсы, которые п
Рига
19.36
Excel I, II. Programma Excel – elektronisk ās tabulas. Kam paredzēts kurss: šis kurss ir paredzēts lietotājiem , kuri vēla
Рига
84
Apgūsti programmēša nu 6 nedēļu laikā. Nākamā grupa sāksies jau oktobrī, nenokavē. Profesionāl ās skolas Riga Coding S
Рига
885
Informējam, ka šā gada 10. oktobrī plkst. 18.30 sākas “Web izstrāde – web programmēša nas kursi” (modulis HTML + CSS (pam
Рига
169
Компьютерные курсы для всех возрастов и разных уровней знаний. Подари своим близким курс обучения. I ступень - курс д
Рига
-
Pieredzējis IT pasniedzējs (stāžs vairāk par 20 gadiem), profesionāl ais maģistrs, apmāca iesācējus un lietotājus darbā a
Рига
-
Palīdzēšu apgūt MS Excel un MS Word zināšanas, laba lietotāja līmenī. Tā pat varu palīdzēt vidusskolni ekiem sagatavoti
Рига
7.50 €/час
Основы системного администрир ования Приглашаем на занятия как подростков, так и взрослых. По окончании курса Вы будет
Рига
4 €/час
Must Have taviem vecvecākiem . Komplektēja m grupas datorkursie m. Vienkāršā un saprotamā valodā iepazīstinā sim ar dato
Рига
39.93
Учебный центр "Art Deco" предлагает курсы: Дизайн интерьера (Interjera dizains). Интенсивный курс включает все необходим
Рига
-
Sketch Up kursi-3D projektēšan a. Apmācībā tiek projektēti reāli objekti-dār za mājas, mēbeles, virtuves iekārtojums , vann
Рига
20 €/час