Excel для специалисто в уровень 2 и 3. Курс предназначе н для менеджеров и офисных работников всех уровней, руководител ей,
Рига
-
Льготные цены на компьютерны е курсы для начинающих и опытных пользовател ей предлагает учебный центр "AVETA": MS Windows,
Рига
4 €/час
Курс "Анализ данных и создание отчетов". Плата за обучение в размере 90 % покрывается из средств ЕС, 10 % - работающие,
Рига
-
Programmēšan as - Pieteikšanā s līdz: 29.03.2018. Apgūsti programmēša nas kursus 15 mēnešu laikā un strādā vienā no mūsd
Рига
106 €/мес.
Multimediju dizains - Kursa sākums: 15.04.2018. Apgūsti "Multimedij u dizainu" tālmācībā un saņem profesionāl ās kvalifik
Рига
140 €/мес.
Курсы AutoCAD, CorelDraw, Photoshop, Illustrator по льготным ценам предлагает учебный центр "AVETA". Наш центр имеет 2
Рига
-
Kursi: Corel Draw, Photoshop, Adobe Illustrator – pieprasītāk ās un augsti apmaksātas profesijas. Pateicoties mūsdienīgām
Рига
80
Курсы: Excel I, II, Iii. Excel – многофункци ональная программа, которую можно использоват ь практически в любой сфере дея
Рига
78 €/мес.
Частные уроки 3Ds max для начинающих – у вас дома или на работе. Индивидуаль ный подход к каждому ученику. В програм
Рига
15 €/час
Курсы AutoCAD, CorelDraw, Photoshop по льготным ценам предлагает учебный центр "AVETA". Наш центр имеет 18-летний опыт
Рига
-
Компьютерные курсы для начинающих и профессиона лов по льготным ценам предлагает учебный центр "AVETA": MS Windows, MS Of
Рига
4 €/час
Web programmēša nas pamati. Ar ko sākt un kuru programmēša nas valodu izvēlēties? Kursa mērķis – iepazīstinā t ar bāzētām u
Рига
80 €/мес.
Akreditēts mācību centrs “Itlat” piedāvā apgūt C++ programmēta jā specialitāt i. Nodarbības notiek piektdienās no plkst. 1
Рига
80 €/мес.
Специальност ь - техник по ремонту и обслуживани ю компьютеров - предлагает освоить аккредитова нный учебный центр itLat. Эт
Рига
115 €/мес.
Аккредитован ный учебный центр "itlat" предлагает освоить следующие компьютерны е специальнос ти: Наши программы подойдут
Рига
115 €/мес.
Java программиро вание предлагает освоить учебный центр Itlat. На этом курсе профессиона льные разработчик и ПО научат слуш
Рига
115 €/мес.
Программиров ание на С++ предлагает освоить Аккредитова нный учебный центр Itlat. Занятия по вечерам ВТ и Чет. с 18 до21.
Рига
115 €/мес.
Специальност ь- компьютерны е сети (администри рование и безопасност ь ) - Можно освоить аккредитова нный учебный центр Itlat
Рига
115 €/мес.
Основы Web программиро вания. С чего начать, какой язык программиро вания выбрать? Цель курса - познакомитс я с принципами
Рига
115 €/мес.
Учебный центр "Art Deco" предлагает курсы: Дизайн интерьера (Interjera dizains). Интенсивный курс включает все необходим
Рига
-
Компьютерные курсы по различным направления м. IТ Академия и институт Isma приглашают Вас на вечерние профессиона льные
Рига
80 €/мес.
Pieredzējis IT pasniedzējs (stāžs vairāk par 20 gadiem), profesionāl ais maģistrs, apmāca iesācējus un lietotājus darbā a
Рига
-
Курсы AutoCAD, CorelDraw, Photoshop, Illustrator по льготным ценам предлагает учебный центр "AVETA". Наш центр имеет 20-
Рига
-
Компьютерные курсы для начинающих и профессиона лов предлагает учебный центр Aveta: MS Windows, MS Office (Word, Excel, P
Рига
4 €/час
Datorsistēmu tehniķis. “Latvijas-V ācijas profesionāl ās izglītības centrs” piedāvā - uzsāc mācības Latvijā, turpini Vāc
Рига
145 €/мес.
Excel kursi pieaugušaji em. Datu analīze un pārskatu sagatavošan a Excel vidē iesācējiem 80ak. st. /lietpratēj iem 60ak
Рига
36
Курсы web дизайна и web программиро вания. Объявляем набор в новую группу. Курс продолжител ьностью 5 мес. Занятия 2 раза
Рига
-
Курсы AutoCAD, CorelDraw, Photoshop, Illustrator по льготным ценам предлагает учебный центр "AVETA". Занятия проходят в
Рига
-
Sweet Home 3D, Sketch Up, Corel Draw, Itil, Защита персональны х данных. Безопасност ь информацион ных сетей, систем и носи
Рига
36
Sweet Home 3D, Sketch Up, Corel Draw, Itil, Personas datu aizsardzība un IT drošība - Esf finansējums apmācībām. Izglī
Рига
36
Индивидуальн ые компьютерны е курсы - самая удобная форма обучения. Учебный центр Polyglot предлагает курсы, которые п
Рига
21.78
Individuālā apmācība ir visoptimālā kā forma, ja Jums nav iespējas apmeklēt grupu nodarbības saspringtā darba grafika dēļ
Рига
21.78
Компьютерные курсы для начинающих и опытных пользовател ей предлагает учебный центр "AVETA". Наш центр имеет 18 лет опы
Рига
4 €/час
3D printēšanas /modelēšan as apmācības individuāli e kursi jauniešiem un pieaugušaji em. Kursu programmā ietverta 3D printē
Рига
15 €/час
Компьютерные курсы для всех возрастов и разных уровней знаний. Подари своим близким курс обучения. I ступень - курс д
Рига
-
Курсы web дизайна и web программиро вания. Объявляем набор в новую группу обучения. Курс продолжител ьностью 3 -5 мес. Зан
Рига
-
Курсы Photoshop, Corel Draw, Flash. Объявляем набор в новую группу. Prasības mācekļiem - pamatiemaņa s darbā ar datoru
Рига
-
Курсы Web – Програмиров ание. С чего начать, какой язык программиро вания выбрать? Цель курса - познакомитс я с принципами
Рига
-
Profesionāli dator dizaina kursi iesācējiem - Corel Draw un Photoshop programmās. Dizaineru kursi bez priekšzināš anā
Рига
13 €/час
Требуется консультаци я по настройке поисковой рекламы в Google Adwords.
Рига
20 €/час

Правила |
Связь с редактором |
Www версия
Объявления © ss sia 2000