Основы программиро вания на Java для взрослых и школьников По окончании курса Вы будете уметь: - разбираться в Java тех
Рига
-
Kursi Excel I, II, Iii. Programma Excel – elektronisk ās tabulas. Kam paredzēts kurss: šis kurss ir paredzēts lietotā
Рига
84
Учебный центр "Art Deco" предлагает курсы: Дизайн интерьера (Interjera dizains). Интенсивный курс включает все необходим
Рига
-
Курсы AutoCAD, CorelDraw, Photoshop, Illustrator по льготным ценам предлагает учебный центр "AVETA". Наш центр имеет 2
Рига
-
Льготные цены на компьютерны е курсы для начинающих и опытных пользовател ей предлагает учебный центр "AVETA": MS Windows,
Рига
4 €/час
Multimediju dizains - Kursa sākums: 03.12.2017. Apgūsti "Multimedij u dizainu" tālmācībā un saņem profesionāl ās kvalifik
Рига
140 €/мес.
Programmēšan as - Kursa sākums: 03.12.2017. Apgūsti programmēša nas kursus 15 mēnešu laikā un strādā vienā no mūsdienu
Рига
106 €/мес.
Курсы AutoCAD, ArchiCAD по субботам предлагает учебный центр "AVETA". Наш центр имеет 20-летний опыт успешной работы.
Рига
-
Курсы Java разработки. Первое занятие бесплатно. Обучение программиро ванию для разных возрастов. На занятиях очень м
Рига
50 €/мес.
Курсы Web разработки. Первое занятие бесплатно. Обучение программиро ванию для разных возрастов. На занятиях очень мн
Рига
50 €/мес.
Excel для специалисто в уровень 2 и 3. Курс предназначе н для менеджеров и офисных работников всех уровней, руководител ей,
Рига
-
Datorsistēmu tehniķis. “Latvijas-V ācijas profesionāl ās izglītības centrs” piedāvā - uzsāc mācības Latvijā, turpini Vāc
Рига
145 €/мес.
Техник компьютерны х систем. "Латвийско - Германский центр профессиона льного образования " предлагает освоить профессии:
Рига
145 €/мес.
Курсы AutoCAD, CorelDraw, Photoshop по льготным ценам предлагает учебный центр "AVETA". Наш центр имеет 18-летний опыт
Рига
-
Компьютерные курсы для начинающих и профессиона лов предлагает учебный центр Aveta: MS Windows, MS Office (Word, Excel, P
Рига
4 €/час
9.janvārī uzsākam Excel kursus - tabulas, formulas. Mēs komplektēja m grupas: Excel bez priekšzināš anām Kursa ilgum
Рига
4.46 €/час
Индивидуальн ые компьютерны е курсы - самая удобная форма обучения. Учебный центр Polyglot предлагает курсы, которые п
Рига
19.36
Individuālā apmācība ir visoptimālā kā forma, ja Jums nav iespējas apmeklēt grupu nodarbības saspringtā darba grafika dēļ
Рига
19.36
Palīdzēšu iemācīties programmēša nu studentiem un citiem interesenti em. Jebkurā programmēša nas valodā, piemēram, C, C++,
Рига
7 €/час
Pasniedzu privātstund as e - on Vue (filma Avatars, u. c. ) 3D ainavu un animāciju izstrādē. e - on Vue programma tiek pi
Рига
10 €/час
Pieredzējis IT pasniedzējs (stāžs vairāk par 20 gadiem), profesionāl ais maģistrs, apmāca iesācējus un lietotājus darbā a
Рига
-
Курсы AutoCAD, CorelDraw, Photoshop, Illustrator по льготным ценам предлагает учебный центр "AVETA". Занятия проходят в
Рига
-
Компьютерные курсы для начинающих и профессиона лов по льготным ценам предлагает учебный центр "AVETA": MS Windows, MS Of
Рига
4 €/час
Компьютерные курсы по различным направления м. IТ Академия и институт lSMA приглашают Вас на вечерние профессиона льные
Рига
80 €/мес.
Sketch Up kursi-3D projektēšan a. Apmācībā tiek projektēti reāli objekti-dār za mājas, mēbeles, virtuves iekārtojums , vann
Рига
20 €/час
Palīdzēšu uzlabot Excel prasmes gan iesācējiem, gan Excel lietpratēji em. Konsultācij as maksā 20€/stundā. Pirmā konsultāc
Рига
-
Компьютерные курсы для всех возрастов и разных уровней знаний. Подари своим близким курс обучения. I ступень - курс д
Рига
-
Учебное заведение SIA Kif „Biznesa Komplekss” c 26 летним опытом обучения предлагает Вам освоить программу, ОСНОВЫ КОМПЬ
Рига
3.50 €/час
Курсы AutoCAD, CorelDraw, Photoshop, Illustrator по льготным ценам предлагает учебный центр "AVETA". Наш центр имеет 20-
Рига
-
Курсы 3d max на вашем компьютере.
Рига
20 €/час
Компьютерные курсы для начинающих и профессиона лов. MS Windows, MS Office (Word, Excel, Powerpoint, Access), MS Project,
Рига
15 €/час
Компьютерные курсы для начинающих и опытных пользовател ей предлагает учебный центр "AVETA". Наш центр имеет 18 лет опы
Рига
4 €/час
Adobe Photoshop / Illustrator , grafiskā dizaina privātstund as. Nodarbību saturs tiks pielāgots Jūsu vēlmēm - tam, ko Jūs
Рига
12.50 €/час
Adobe Illustrator Izglītojama is iemācīsies strādāt grafiskajā programmā Adobe Ilustrator. Mācēs izveidot telpiskas poga
Рига
169
Datorkursi privāti visas programmas. iesācējiem un ar zināšanām. Uzņēmuma un grupai var ar līgumu. Laboju datorprogra m
Рига
15 €/час