Преподавател ь-филолог английского языка с опытом работы более 40 лет и опытом работы в Великобрита нии предлагает индивид
Рига
-
Английский язык
Piedāvāju palīdzību visa veida matemātikas uzdevumu atrisināšan ā. Aprēķni ar visiem paskaidroju miem un formulām. Dienakt
Талси и р-он
7 €/час
Matemātika
Piedāvāju Ķīmijas privātstund as, kā pamatskolai , viduskolai tā arī augstskolu reflektanti em. Palīdzu apgūt vispārīgo ķīm
Рига
7
Ķīmija
Piedāvāju privātstund as matemātikā pamatskolas un vidusskolas skolēniem, palīdzību ar mājasdarbie m un sagatavošan os eksā
Рига
-
Matemātika
Piedāvāju privātstund as: - bioloģijā (ģenētika, citoloģija u. c. ) pamatskolas un vidusskolas skolēniem, kā arī 1.kursu
Рига
10 €/час
Bioloģija