Privātstunda s augstakā matemātikā un fizikā studentiem ( matricas, determinant i, vektoru algebra, analītiskā ģeometrija,
Рига
-
Matem, Fizika
Занятия по физике, математике, в основном, со студентами Рту и Морской Академии (многолетня я практика). Занятия проводят
Рига
10
Математ. Физика
Risinu uzdevumus matemātikā (augstākā matemātika: atvasinājum i, integrāļi, dif. vienādojumi , lineārā algebra, analītiskā
Рига
-
Matemātika
Химия для студентов. Неорганичес кая, аналитическ ая и органическа я. Подготовка к лабораторны м работам, контрольным работа
Рига
8 €/час
Химия
Уроки по математике и физике. Выпускник Физмата ЛУ поможет подготовить ся к экзаменам, разобраться с домашними заданиям
Рига
8 €/час
Математика
Физика. Математика. Оптимизация (матпрограм мирование) . Теория вероятносте й и статистика. Теоретическ ая механика. Сопром
Рига
10 €/час
Fizmatmeh
Сопромат. Строительна я и теоретическ ая механика. Теория механизиов и машин. Детали машин. Компьютерно е моделирован ие.
Рига
1
Мехмат
Опытный капитан с 40 летним опытом работы на танкерах и химовозах, имеющий практически й опыт в подготовке моряков по пов
Рига
10 €/час
Морские програм
Частные уроки: физика, математика (Rīgas Tehniskā universitāt e, Jūras akadēmija, Latvijas Universitāt e, Stockholm School
Рига
-
Физика, математ
Risinu uzdevumus online eksāmenu laikā matemātikā, varbūtību teorijā. Kvalitatīva un detalizēti izskaidrota kontrold
Рига
0.30
Matematika
Iemācīšu Jums būvmehāniku īsā laikā. Varu iemācīt gan no pašiem pamatiem, gan arī palīdzēt atrisināt neskaidros jautājum
Рига
15 €/час
Būvmehānika
Palīdzība ar uzdevumiem online režīmā (whatsapp, viber, epasts). Plašs priekšmetu saraksts. Помощь в решении задач в р
Рига
35
Tehniskie
Praktisko iemaņu apguve darbā ar datoru sākuma līmenī, MS Office pakešu programmas, programmēša na: C/C++, C# Приобрет
Рига
12 €/час
Informātika
Uzdevumu risināšana (vispārīgā, organiskā, neorganiskā , bioķīmija) skolēniem un studentiem, mājas darbu, kolokviju, kont
Рига
0.01
Ķīmija
Срочно требуется опытный преподавате ль математики для помощи студенту 1. курса. Желательно в Юрмале.
Юрмала
10
Математика
Доцент кафедры иностранных языков научит вас английскому языку – обучение по новым технологиям . Преподавате ль англий
Рига
6
Английский язык
Профессионал ьный математик, доктор наук, педагог с большим стажем предлагает консультаци онные услуги по школьной и высше
Рига
10 €/час
Математика
Sveicināti, steidzami mēklēju pasniedzeju vai studentu, kurš pārzin informācija s tehnoloģija s nozari, priekšmets: tīmekļ
Рига
-
Inform. tehn.
Частные уроки по экономическ им дисциплинам : экономическ ая теория, макроэконом ика, микроэконом ика, экономика отраслевых р
Рига
8 €/час
Экономика
Опытный бухгалтер со стажем работы 15 лет поможет решить домашнюю работу, выполнить расчёт по бухгалтерии . Опыт решения
Рига
20
Бухгалтерия
Репетиторств о в Пурвциемсе. Буртниеку 37. Дипломирова нные, работающие преподавате ли при Рижской Технической средней шко
Рига
5 €/час
Электротехника
Репетиторств о в Пурвциемсе. Буртниеку 37. Дипломирова нные, работающие преподавате ли при Рижской Технической средней шко
Рига
5
Тех. мех.
Репетиторств о в Пурвциемсе. Буртниеку 37. Дипломирова нные, работающие преподавате ли при Рижской Технической средней шко
Рига
5 €/час
Черчение
Profesionāls privātskolo tājs Rtu studentiem. Paskaidrošu Jums ļoti vienkārši un saprotami. Būvmehānikā , Autoceļu p
Рига
5 €/час
Būvmehānika
Оказываю помощь в написании работ и сдаче (диплом, курсовая, реферат, презентация и речь к ней, и т. п. ): 1) по програ
Рига
10
Ekon-Grāmatv
Palīdzēšu izpildīt uzdevumus angļu valodā - tulkojumi, esejas, gramatika, stils, utt. Par sevi: LU bakalaura grāds angļu
Лиепая и р-он
1
Angļu val.
Ищу преподовате ля, который сможет позаниматьс я и подготовить к экзаменам в мореходку.
Рига
-
Мореходка