Bērnu aprūpe - Kursa sākums: 14.10.2017. Jaunie speciālisti – profesionāl as aukles un aukļi – var sniegt bērnu pieskatī
Рига
75 €/мес.
Bērnu aprūpes pamati - Kursa sākums:07.1 0.2017. Aicinām apgūt 40 stundu Profesionāl ās pilnveides izglītības programmu "
Рига
80
Intensīvais Auklīšu kurss no 07.10. / 4x (dāvanā paplašināta is praktiskais kurss pirmā palīdzība bērniem) Sestdienās, s
Рига
-
Superintensī vā grupa no 02.10.17 - akreditētus auklīšu kursus programmā "bērnu aprūpes pamati". "no 1. Jūnija rīgas
Рига
90
Основы ухода за детьми Суперинтенс ивная группа 02.10.2017. Аккредитова нное учебное заведение предлагает аккредитова нную
Рига
90
Курсы: Сиделка, специалист по уходу на дому. Цель курса: подготовка квалифициро ванного домашнего персонала для людей пре
Рига
86
Лицензирован ные курсы сиделок, специалисто в по уходу на дому. Проводим обучение по этой программе с 2012 года. Програ
Рига
95
Дорогие женщины. За 5 дней, по Вашим многочислен ным просьбам, предлагаем окончить лицензрован ные курсы нянь и домработни
Рига
-
Субботние курсы в Мэри Поппинс. Дорогие женщины, предлагаем Вам пройти лицензирова нное обучение сразу по двум специально
Рига
-
Programma vecvecākiem un auklēm. Tavā ģimenē aug bērns vecumā no 1, 5 gada līdz skolas vecumam un viņš stāv rindā pa
Рига
-
Профессионал ьные курсы: Домработниц а. Горничная. Экономка. Сиделка Домработниц а/горнична я Сиделка. Специалист по ух
Рига
42.35 €/мес.
Курсы: Няня - специалист по уходу за детьми. (Программа обучения разработана для сертификаци и нянечек). C 01. 06. 16 Риж
Рига
78
Дорогие женщины. Предлагаем Вам пройти лицензирова нное обучение сразу по двум специальнос тям : няня-воспит атель + домраб
Рига
-