100% stipendija mācībām, dzīvošanai un ēdināšanai koledžā. Nebijusi iespēja. Iegūt vidējo izglītību Lielbritāni jā bez
Рига
-
Приди, услышь, заговори. Если изучение иностранног о языка это постоянный пункт из списка начну с Нового года, давай
Рига
6.50 €/час
Iestāšanās Lielbritāni jas universitāt ēs. Konsultācij as, pieteikumu aizpildīšan a mācību uzsākšanai un studiju kredīta saņ
Рига
500
Помощь с поступление м в немецкие вузы. Высшее образование в Германии. Помогаем поступить на Языковые курсы, Бакалавр
Рига
300
Mācības Asv vidusskolā 15-18 gadus veciem jauniešiem. Izmēģini vienu mācību gadu pavadīt Asv, mācies vidusskolā un dzīvo
Другой
7,000
Вы хотели бы учиться в университет е немецкоязыч ных стран, наш двадцатилет ний опыт работы в этой сфере в Вашем распоряжен
Рига
20 €/час
Информация, консультаци и и помощь выпускникам средних школ по поступлению в Псковский государстве нный университет в 2018
Рига
-
Консультируе м по вопросам обучения в немецкиx Вузах, также помогаем с зачислением на курсы немецкого языка в Германии, н
Рига
0.10