Nepieciešami dalībnieki projektam par starptautis ko pasta sūtījumu novērtējumi em no šādām Latvijas pilsētām: Saldus, Al
Рига, центр
Starptautisko pasta sūt...
Sertificēts elektroinže nieris, veic elektroieta išu (elektroins talācijas) būvprojektu ekspertīzi atbilstoši Būvniecības v
Рига, центр
Elektron
Sertificēts būvinženier is veic ēku un būvju tehnisko apsekošanu ar atzinuma izstrādi saskaņā ar LBN 405-01. LBS sertifik
Рига, центр
Būvinženieris
Sertificēts būvinženier is Ziedonis Kagainis Lbs sertifikāts Nr. 20-4342, Nr. 20-7661. Sertificēts būvinženier is piedā
Юрмала, Меллужи
Ēku tehniskās apsekošan...
Tāmes sastadīšana apdrošināša nas kompānijām zaudējumu atlīdzībai (dzīvokļi, privātmājas , biroju telpas, cits nekustamais
Рига, Шампетерис-Плескодале
Bazis solutions, SIA
Kustamās mantas vērtēšana, nekustamā īpašuma vērtēšana un ekspertīzes . Vērtēšanas birojs "Eksperts" ir operatīvāka is un
Рига, центр
Vērtēšanas birojs Ekspe...
Sniedzam sauszemes transportli dzekļu tehnisko sertificēto ekspertīžu pakalpojumu s. Sniegsim atzinumus par: - Tran
Рига, Югла
SIA Vam company
Kopīpašuma, domājamo daļu vērtēšana. Pērk domājamo daļu no jebkāda īpašuma, privātmājas , namīpašuma, zemes, dzīvokļa, va
Рига, центр
Baltinami
Gaisa (izmešu) un darba vides testēšana :: gaisa, izmešu, iekštelpu un darba vides gaisa paraugu ņemšana un fizikāli ķ
Даугавпилс и р-он, Даугавпилс
Ditton pievadķēžu rūpnī...

Правила |
Связь с редактором |
Www версия
Объявления © ss sia 2000